Årets Arkæolog

Her under en liste over Årets Arkæologer siden 1992. Klik på årstal og navn for at læse mere.

2024 Niels H. Andersen

niels h andersen

Foto: Benny Staal

Dr. phil. emeritus Niels H. Andersen blev søndag den 14. april 2024 udnævnt som Årets Arkæolog af Danske Amatørarkæologer. Det skete på Vejlemuseerne hvor foreningen afholdt årsmøde.

Niels H. Andersen betegnes med rette som neolitikums "grand old man", i særdeleshed for hans mangeårige undersøgelser i og ved Sarup på Sydvestfyn. Dette arbejde resulterede i hans doktordisputats - bestående af tre store bind om fundet - og efter dette fund dukkede der pudsigt nok lignende store stenalderanlæg op i resten af landet; i en grad så alle fik navnet "Sarup-anlæg". Niels  udgav i 2014 endnu et storværk, denne gang sammen med kollegaen Palle Eriksen, under titlen "Stendysser - Arkitektur og funktion" - et værk som alle med hang til neolitikum har fået og stadigvæk får stor glæde af.

I mere end 50 år har Niels forsket i og publiceret materiale om neolitikum (50 års jubilæum på Moesgaard Museum i august 2023) til stor glæde og inspiration for mange årgange af arkæologistuderende - og med garanti også mange kommende generationer, samt naturligvis også for kollegaer i ind- og udland.

Vi er mange, der er Niels taknemmelige for hans store engagement og altid velvilje til at besvare neolitiske spørgsmål.

Danske Amatørarkæologer ønsker Niels H. Andersen tillykke med udnævnelsen.

 

2023 Per Poulsen

per poulsen 2023
På årsmødet i Odense blev Per Poulsen udnævnt som årets arkæolog. Per har haft stor betydning for feltarkæologien. Han har udviklet og forbedret udgravningsmetoder og ikke mindst lært fra sig – og det er der mange i Kalundborg Arkæologiforening, der har haft glæde af – tak for det 🙂


Vi ønsker hjertelig tillykke med den velfortjente udnævnelse og glæder os på dine vegne 🙂.

2022 Charlotta Lindblom

2022 aarets Arkaeolog

Danske Amatørarkæologer har i år valgt at udnævne Museumsinspektør og arkæolog ved Vejle Museerne Charlotta Lindblom som Årets Arkæolog 2022.

Charlotta Lindblom er uddannet fra Københavns Universitet, blev Cand. phil i arkæologi 1995 og arbejdede herefter de første to år ved Nationalmuseet, derefter blev det ved museer i Jylland og siden 2006 ved Vejlemuserne, hvor Charlotta Lindblom især har arbejdet med det store Jellingprojekt i samarbejde med Nationalmuseet.

Et andet område, der har stået Årets Arkæolog nær, har været arbejdet med Harald Blåtands østlige forbindelser og den tidlige rigsdannelse, der skabte fundamentet til Jellingdynastiet. Det bliver formidlet i udstillingen Magt og Guld – Vikinger i øst. Arbejdet med udstillingen gik på gennem elleve år i samarbejde med kollegaer på Moesgaard Museum, der har en udstilling inden for det samme tema Vikinger i øst samt kollegaer bl.a. i Polen.

For Danske Amatørarkæologer er bl.a. samarbejdet med vores museer vigtig for vores faglige fundament. Vi har flere gange haft glæde af Charlotta Lindblom, der velvilligt har bidraget med sin viden til arkæologitræf, vi har holdt for vores medlemmer. Senest i 2019, hvor den lokale arkæologiforening, Flintøksen, der i mange år har haft glæde af samarbejdet med Charlotta Lindblom, inviterede til besøg ved Egtvedpigens grav og Jellingområdet.

Begge steder med Charlotta Lindblom som en eminent og vidende guide for flokken af amatører dels ved Egtvedpigens grav, hvor vi fik fortalt om den nyeste forskning om Egtvedpigen og om museets planer for formidlingen af dette bronzealderfund dels i det enestående store Jellingområde, hvor ikke mindst de seneste udgravninger i 2013 i Smededammen havde åbenbaret rester af egestolper og planker og har resulteret i ny viden om palisadevæggen.

DAA/SDA har udnævnt ”Årets Arkæolog hvert år siden 1992. Æren gives til en person, der har gjort en langvarig og særlig indsats for dansk arkæologi enten som fagarkæolog, amatørarkæolog eller formidler.

Som symbol på udnævnelsen som Årets Arkæolog modtog Charlotta Lindblom et fad, der var blevet specielt fremstillet af Pottekonen i Kerteminde. Det er det 31. fad, der er udgået fra keramikerens værksted. Det er dekoreret med stenaldermotiver og de tre statuetter fra yngre bronzealder, der indgår i DAA’s logo. Statuetterne er fundet ved Viksø på Sjælland, ved Ferreslev på Fyn og på Viborgegnen i Jylland og symboliserer sammenslutningen af amatørarkæologer i Danmark.

2021 Andres S. Dobat (Minos)

andres dobat 01

Årets Arkæolog 2021 - Andres S. Dobat (Minos)

Danske Amatørarkæologer har valgt at udnævne fagarkæolog og lektor ved Aarhus Universitet Andres Dobat som Årets Arkæolog 2021.

Vi ønsker at hædre Andres Dobat som iniativtager til og for arbejdet med at udvikle DIME – Digitale Metaldetektorfund – denne portal, som mange detektorbrugere/ detektoramatørarkæologer bruger til at registrere deres arkæologiske fund og som i den grad er med til at gøre den del af kulturarven, som disse folk går og finder, tilgængelig for museerne og for forskerne samtidig med at også brugernes egen viden om kulturarven øges. DIME er udviklet sammen med kollegaer og museer, men ikke mindst har Andres Dobat jo undervejs gjort brug af nogle af DAA’s medlemmer, der har været med til at afprøve DIME, og Freddy Arntsen fra bestyrelsen og aktiv i Fuark har deltaget i styregruppen.

I dag er der over 3000 brugere af platformen, og Andres Dobat betegner den som verdens største borgerforskningsprojekt i arkæologi.

Fadet er det synlige bevis på udnævnelsen og er specielt fremstillet af Pottekonen i Kerteminde. Det er dekoreret med stenaldermotiver og de tre statuetter fra yngre bronzealder, der indgår i DAA’s logo. Statuetterne er fundet ved Viksø på Sjælland, på Midtfyn og på Viborgegnen i Jylland og symboliserer sammenslutningen af amatørarkæologer i Danmark

DAA/SDA har udnævnt ”Årets Arkæolog ”hvert år siden 1992. Æren gives til en person, der har gjort særlig indsats for dansk arkæologi enten som fagarkæolog, amatørarkæolog eller formidler.

2020 Lis Helles Olesen

lis helles olesen
Foto: Benny Staal

Årets arkæolog 2020 - Lis Helles Olesen

Arkæolog og museumsinspektør ved Holstebro Museum, Lis Helles Olesen, er blevet udnævnt til Årets arkæolog 2020 af Danske Amatørarkæologer (DAA). Det skete efter flere aflysninger og udsættelse af amatørarkæologernes årsmøde på grund af COVID-19 krisen.

Men den 9. oktober blev et mindre arrangement gennemført på Friesboeshvile i Lyngby hvor formand for amatørarkæologerne, Jette Svane Hansen, holdt en hyldesttale. Her blev det kraftigt fremhævet, at Lis Helles Olesens arbejde gennem årtier med luftfotoarkæologi, har været medvirkende til formidling af fortidsminder i hele landet. Ofte fortidsminder, der ikke umiddelbart kan ses, andet end fra luften. Jette Svane Hansen betonede dette vigtige arbejde i forhold til amatørarkæologien, hvor især detektorarkæologer bruger luftfotos til at lokalisere bopladser fra den sene jernalder. Blandt andet sagde Svane Hansen: "Derfor vil Danske Amatørarkæologer gerne anerkende dit arbejde som luftfotoarkæolog både i erkendelse af, hvad dit arbejde kan betyde for vores viden om vores kulturarv, hvad det kan bibringe de professionelle såvel som for os amatørarkæologer af viden om landskabet set fra et fugleperspektiv."

2019 Niels Bødker Thomsen

rets arkæolog 2019

Årets arkæolog 2019

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj i Svendborg.

Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme interessen for arkæologi og fortid i Danmark.
I de 29 år som DAA har eksisteret er der udnævnt en række fremtrædende personer. Som eksempler kan nævnes Per Lotz fra Furesø Arkæologigruppe, som en af foregangsmændene inden for dansk marinarkæologi, Johannes Boager, der grundlagde vores nabogruppe Flækken, Ebbe Kløvedal Reich, Piet Van Deurs og Palle Lauring.
Som fortjenester blev fremhævet grundlæggelsen af Furesø Arkæologigruppe, arbejdet som mangeårig redaktør for bladet Fund&Fortid, 25 års bestyrelsesarbejde i DAA, samt medvirken til bøgerne om Karl K. Nielsen og Furesøhistorien.

2018 Frantz Howitz

31143906 10214936910951479 8815432599985121440 n

SDAs Årsmøde i Odense. Årets Arkæolog 2018 er udnævnt: Frantz Howitz, der efter udnævnelsen holdt et stærkt foredrag for forsamlingen om nogle af sine mange oplevelser i og med arkæologien. Frantz kom også ind på interview teknik... det som han er så dygtig til.

2017 Jørgen Holm

joergen holm
Jørgen Holm modtog et keramikfad som det synlige bevis på, at han nu er årets arkæolog 2017 - nr. 26 i rækken af udnævnelser i SDA-regi.

2016 Peter Vang Petersen

Fig. 2

Museumsinspektør ved Nationalmuseet Peter Vang Petersen blev med meget stort bifald udnævnt til Årets Arkæolog 2016 og fik det meget flotte fad der traditionen tro følger med udnævnelsen. Formanden fremhævede at udnævnelsen var særdeles velfortjent. Det er sjældent at der udnævnes en ikke-amatør, men her er en person der af sit fulde hjerte elsker arkæologien, og som altid har påskønnet og bakket op om amatørernes arbejde. Peter Vang Petersen takkede for den store ære: ”Jeg er amatør af hjertet og vil altid være det, og jeg er lykkelig for at kunne arbejde i Danmark hvor samarbejdet mellem amatører og professionelle foregår på bedste vis og har en lang tradition, et forhold der misundes i mange lande. Danmark er et arkæologisk smørhul. Jeg har altid talt godt om SDA, SDA er nødvendig! ”, takkede den nyudnævnte Årets Arkæolog.

2015 Amy Lewring - Sønderjyske Arkæologer

4
En glad Amy Lewring fra Sønderjyske Arkæologer modtog prisen som årets arkæolog 2015 af formand Jan Andersen.

2014 Jens Nielsen - Kalundborg Arkæologiforening

jens nielsenFoto: Flemming Karl Hans Nielsen
I begrundelserne og talerne, blev der fremhævet Jens´ mangeårige kæmpestore indsats på den arkæologiske front - Jens har været med til over 150 arkæologiske udgravninger gennem årene - blandt andet de omfattende udgravninger ved Saltbæk vig, og stormandspladsen ved Tissø.

Det vil være alt for omfattende, at nævne alle udgravningerne, men der er vist ikke mange, som kan overgå denne indsats.

Jens har fået publiceret flere artikler og bøger, gennem årene, og er stadig i fuld gang med det omfattende skrivearbejde.

Desuden blev Jens nævnt for hans store sociale engagement i arkæologikredse, der er ikke mange mennesker under udgravninger, som har fået nej til Jens´store ekspertise og viden.

Et stort cadeau og tillykke til Jens


 

2013 Svend Nissen-Hansen - Nertus Arkæologigruppe

Tidligere kasserer i SDA. Er meget aktiv i lokalområdet både ved udgravninger og med detektor.

2012 Jørgen G. Berthelsen - Hørsholm Arkæologiske Forening

Meget aktiv ved udgravninger for Hørsholm Egns Museum, både udgravning og med detektor.
Har skrevet mange artikler bl.a. om tegl.

2011 Leif Rasmussen Harja Arkæologiforening

Leif Rasmussen har fundet og registreret mange bopladser fra ældre stenalder i det Syd-øst Fynske område. Leif har også fundet mange pladser med detektor.

2010 Per Lotz - Furesø Arkæologigruppe

Per er en af de første, der fandt undersøiske bopladser fra ældre stenalder. Pladsen Tudse Hage lige uden for Skælskør Fjords udmunding. Pladsen blev udgravet mens den blev filmet af National Geografi. Udsendelsen vist på tv i 2011.

2009 Arne Aakær Rasmussen

Holbæk

2008 Otto Gro-Nielsen - Morsø Arkæologiforening

ottogroFormand Villy Falks ord ved udnævnelsen:

Det at definere hvem der skal være Årets Arkæolog rummer mange effekter.

Det har vist sig, at når først personen er udvalgt i kamp med mange andre, så er det soleklart at den valgte er den helt rigtige person.

Årets udvalgte er OTTO GRO-NIELSEN.

Otto har taget det der GRO meget alvorligt, både fysisk, arkæologisk, initiativmæssigt og menneskeligt.

Otto har på forbilledlig vis gjort det som ledelser i andre SDA lokalforeninger kunne tænke sig at kopiere.

Startende med et godt og tillidsfuldt samarbejde med det lokale museum Morslands Historiske Museum.

Otto har udviklet gruppen til at arbejde selvstændigt og virker som ansvarshavende udgravningsleder, som rapporterer til museet.

Otto har over en længere periode været i SDA's bestyrelse, og her haft en rigtig god indflydelse på foreningens udvikling.

Der er dukket flotte effekter op ved udgravningen af Porsehøj, som f. eks en 34 cm lancetformet dolk, og tre stridsøkser samt mange ravperler.

Det hele vist professionelt på Morsø Arkæologiforenings hjemmeside www.morsark.dk  som er meget veludviklet (professionel).

Dernæst en "sogneundersøgelse" omhandlende registrering af historiske og arkæologiske spor og fund. Dette kan også ses på hjemmesiden.

Otto du sørger for kurser og uddannelse samt udvalgte foredrag, alt sammen med det mål, at fundere en velinformeret forening.

Otto du er en flittig og velformuleret forfatter til FUND&FORTID, du har sågar ind imellem to artikler i samme nummer. Mange af dem illustreret med egne tegninger.

Du finder ofte på inspirerende og sælgende titler som f.eks. "HVOR ER HULLERNE" og rejser på denne måde landsdækkende spørgsmål, som inspirerer alle os andre. Tak for dette !

Sammenlagt er du årets mand, og det er en fornøjelse at udnævne dig til :

ÅRETS ARKÆOLOG 2008      OTTO GRO-NIELSEN

2007 Axel Degn Johansson

Har udgivet flere bøger på højt professionelt plan, heraf to bøger udgivet af SDA. ADJ har foretaget mange udgravninger i Sydsjælland. Fundet og udgravet Barmosepladsen. Ekspert i Palæolitisk arkæologi.

2006 Hans Dal – Marine Arkæologisk Gruppe

Marinarkæologisk Gruppe har vist vejen frem med undervandsarkæologi først og fremmest i Danmark i høj grad også på Verdensplan. Se også kommentar under ÅA 2002 Søren H. Andersen.

2005 Jørgen Jensen (DK’s Oldtid) †

I de seneste år har Jørgen Jensen skrevet flere bøger, hvor kronen på værket er nyudgivelsen af ”Danmarks Oldtid” i 4 kæmpebind. På i alt over 2500 sider.

2004 Ebbe Kløvedal Reich †

Stort forfatterskab, med mange historiske værker, derudover mange romaner med historiske temaer mm.

2003 Klaus Thorsen

Formand for De Bornholms Amatørarkæologer.
En af landets ( og Nordens ! ) bedste detektorførere.
Har i den egenskab ”kørt” flere kurser i brug af detektor for SDA.  Bruges af ”Rigsantikvarerne i det meste af Skandinavien og Nordtyskland.

2002 Søren H. Andersen

Er ansvarlig for oprettelsen af ”Køkkenmødding-projektet”, til registrering og bevarelse af truede oldtidsanlæg, især køkkenmøddingerne.
En af landets bedste professionelle ”Dykker-arkæologer”, er især kendt for samarbejdet med Hans Dal og Hans Erbst ved udgravningerne på Tybrind Vig og Ronæs Skov ( Gamborg Fjord).

2001 Eigil Nikolajsen

Grundlægger af SDA.
Idémand til grundlæggelsen af SDA. Medlem af SDA’s bestyrelse gennem de første 8 år, fratrådte pga. stort arbejdspres bl.a. uddannelse, udenfor SDA.

2000 Eluf Lyngbak † - Flintøksen

Formand for SDA fra start (1990) til 1995.
Medstifter af SDA. Skabte SDA-Nyt og var bladets redaktør indtil 1998. Samtidig formand for Vejle arkæologi-forening ”Flintøksen”.

1999 SKALK - Christian Adamsen & Jørgen Kragelund

SKALK har været ene om at gøre kendskabet til arkæologien tilgængelig for menigmand indtil SDA-Nyt udkom ca. 1994.

1998 Helle Halding †

DR-Programredaktør.
Har haft en meget populær radioudsendelsesrække om arkæologien, optaget på stedet, ofte udgravninger.

1997 Jens Bech †

Mange populære radio- og Tv-udsendelser, gjorde historien og arkæologien interessant.
kov- & Naturstyrelsen.
Aktiv arkæolog før han blev ansat i S&N. Har bl.a. tegnet SKALK’s tidstavle.

1996 Palle Lauring †

Forfatter og DR-Programredaktør.
Mange populære radio- og Tv-udsendelser, gjorde historien og arkæologien interessant.

1995 Gerhard Milstreu

Tanum Helleristningsmuseum.
Helleristningsekspert på verdensplan.

1994 Piet van Deurs †

DR-Programredaktør.
Radio-TV (har gjort arkæologien populær via sine Tv-programmer (især Tv-serien ”Hvad er det ?”)).

1993 Anders Jæger †

Bogense Museum.
Meget aktiv ved udgravninger og ved stiftelsen af HARJA.

1992 Johannes Boager † - Arkæologiklubben Flækken

Grundlægger af Flækken, Lyngby.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de