Den ansvarlige amatørarkæolog

Udg 0008
Foto: Niels Bødker Thomsen

DAA har taget initiativ til at formulere et sæt etiske regler, som gennem medlemmerne skal fremme ansvarligheden og seriøsiteten blandt landets amatørarkæologer. "De ti bud" lyder:    

 1. En god amatør er en vidende amatør
      
 2. Søg tilladelse hos lodsejer forud for færden på privat grund
      
 3. Privatfolk har forbud mod at grave efter oldsager under pløjelagt.
   
 4. Kun et minimum oldsager bør indsamles, dvs. genstande som er karakteristiske for de enkelte pladser, f.eks. et repræsentativt udvalg af flintaffald. Nedbrydelige genstande som f.eks. ben, tak, keramik og metal er undtaget denne regel.  
     
 5. Registrer altid fundsted med GPS, helst i UTM.
   
 6. Det er frugtbart at samarbejde med et arkæologisk museum vedrørende indberetning af fund og fundpladser og f.eks iagttagelser af truede jordfaste fortidsminder.
      
 7. Det er uetisk og amoralsk at samle med salg for øje.
   
 8. Kend lovgivningen indenfor de enkelte områder – Museumsloven, herunder Danefæloven og Naturbeskyttelsesloven.
   
 9. Sportsdykkere bør respektere de regler som gælder for optagelse af genstande fra havbunden.
   
 10. Amatørarkæologer bør holde selvjustits indenfor egne rækker ved overtrædelse af de samleretiske regler.

Uddybende kommentarer til de enkelte regler findes i artiklen 'Hvorfor etiske regler?'

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de