Up

Fund&Fortid

Nu er muligt at downloade ældre numre af det trykte blad "Fund&Fortid - Arkæologi for Alle"? Vi har indtil videre gjort F&F 4-2012 samt hele årgang 2013 og frem frit tilgængelig her. Hvordan vi præcis forvalter dette initiativ fremover, skal diskuteres i DAA, men vi regner med, at hver gang et nyt nummer udkommer til dig med posten, vil vi sætte næste nummer, der er 2 år gammelt, på DAAs hjemmeside.


Fund&Fortid nr. 3 - 2019
 forside 04 2018

nr. 3/2019

Side

Den udvidede – og særdeles velkomne – indsats - Lars Grundvad 3
Opslugt af havet – Maglemosefolkets sunkne kystbopladser
Peter Moe Astrup
4
Hellekisten ved Helletofte - Otto Uldum 8
Alugodprojektet – rekonstruktion af en ung og fornem jernalderkvindes ansigt
Niels Bødker Thomsen
11
Big Data – det er mængden, der gør det!
Malene R. Beck, Torben T. Christiansen og Mogens B. Henriksen
13
Sværdet fra Algade - Christian Klinge og Kenneth Nielsen 15
Middelalderens rundkirker - Jan Eskildsen 19
Danmarks døde kirker. Middelalderens nedlagte kirker - Nils Engberg 25
Fra øjne til ører - Et kig på detektorarkæologiens forskningshistorie i Danmark - Severin Tobias Mortensen 32
Nordbogårde og eskimobopladser ved Arsuk Fjord i Sydgrønland
– og deres placering i landskabet - Per Lotz
36
Nyt fra Nationalmuseet. Bevaring af grønlandsk kulturarv
Tine Bonde Christensen
38
Persongalleri 39
DAA’s Arkæologitræf 2019 i Lejre 40
Fund&Fortid nr. 2 - 2019
 forside 04 2018

nr. 2/2019

Side

Skal historien altid skrives om? - Jakob Seerup 3
En god dag med detektoren - Hans Christensen 4
Usædvanlig ornamentik på danske lerkar fra yngre bronzealder
Jens Nielsen
5
Matricer og patricer med blomster- eller rosetmotiv - David Barry 11
Nyt fra Nationalmuseet: Gribshunden er rejst til Sverige
Tine Bonde Christensen
13
Danske arkæologer i inkaernes land - Andreas Valentin Wadskjær 15
Kursus på Askov – arkæologi »all inclusive« - Eva Terkelsen 20
SDA’s årsmøde 2019 - David Barry 21
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 23
50 år med arkæologi – kort fortalt - Niels Bødker Thomsen 24
Persongalleri 27
Gokstadskibet - Jeppe Boel Jepsen og Benny Staal 28
Fund&Fortid nr. 1 - 2019
 forside 04 2018

nr. 1/2019

Side

Kommunikation og fremtid - Redaktionen 3
Private oldsagssamlinger – Kan de bruges til noget? - Jens Nielsen 4
Två udda “romare” från Lejretrakten: – den ena barbarisk, den andra vanställd
Tobias Bondesson och Lennart Bondeson
10
10 års romerske guldmønter - Rasmus Holst Nielsen 15
Guld i en kaotisk tid - Mads Ravn 19
Nyt fra Nationalmuseet: Fra tenvægt til vikingetidsdragt
Tine Bonde Christensen
21
DIME – Danmarks Registreringsportal for Metaldetektorfund
Andres Dobat
23
Fintandede neolitiske flintredskaber
David Barry
28
Indkaldelse til SDA’s Årsmøde 2019 33
Fund&Fortid nr. 4 - 2018
 forside 04 2018

nr. 4/2018

Side

En museal ombudsmand – et forslag - Redaktionen 3
Stenalderredskaber af ben og hjortetak – samt status fra Tudse Hage
Per Lotz
4
Varnakulturen ved Sortehavet – SDA-rejse til Bulgarien
Niels Bødker Thomsen
9
Hjælp! Kartoflerne æder kulturarven - Karen Thygesen 12
De fem Halder - Jesper Hjermind 14
Stenen i Taps Kirke - Michael Jakobsen 19
Et drikkehorn med skandinavisk-inspireret dyreornamentik
Iben Skibsted Klæsøe
23
Nyt fra Nationalmuseet: På sporet af kobberstenalderens Kurdistan
Christian Birkekvist
28
Hammershus Besøgscenter – attraktion med skønhedsfejl
Svend Kramp
30
Nekrolog, Villy Falk - Niels Bødker Thomsen 33
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 34
Fine fund fra Hvam - Allan Faurskov 36
Fund&Fortid nr. 3 - 2018
 nr2 2018

nr. 3/2018

Side

Pleje af fortidsminder i Guldborgsund Kommune
Catharina Oksen
3
Fordi han kunne!
Mogens Bo Henriksen
5
Spor efter opskærpning og skæftning af neolitiske flintøkser
Jens Nielsen
8
Den stædige guldberlok
Bent Gregersen
12
Fremstilling af guldgubber
Mathias Vidas Olsen
14
Vikingernes mønter i Normandiet
Jens Christian Moesgaard
18
Metaldetektorbrug set gennem min optik
Michael Møller
20
“... et forgyldt horn, kaldet gribsklo”
Vivian Etting
22
Nyt fra Nationalmuseet: Rejser til uudforskede steder
Tine Bonde Christensen
28
SDA’s Jyllandstræf 2018 i Skrødstrup
David Barry
30
Sjællandstræffet i Osted 2018 32
Fund&Fortid nr. 2 - 2018
 nr2 2018

nr. 2/2018

Side
Viden - uvidenhed – Bevaring - destruktion – Fornuft - dumhed
Niels Bødker Thomsen og Benny Staal
3
Den ældste kunst
Niels Bødker Thomsen
4
De gådefulde Limhamnøkser – hvor, hvornår, hvorfor
Jørgen Faxholm
11
Danmarks største stenalderudgravning
Søren A. Sørensen
17
Gader og mennesker i den tidlige middelalders København
Hanne Fabricius
25
Nyt fra Nationalmuseet: Grønlands fortid smelter væk
Tine Bonde Christensen
30
Danefædag i Kongernes Jelling
Allan Faurskov
31
Formanden har ordet 32
Nekrolog 33
Boganmeldelser / Persongalleri 35
Københavnske lokumsgader
Hanne Fabricius
36
Fund&Fortid nr. 1 - 2018
 nr1 2018

nr. 1/2018

Side
Danske arkæologer – Biografier – Nekrologer – Mindeord – Opslag 3
Bronzehøjen ved Kalvehavegård 4
Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2018 9
Nyt fra Guldhullet – en bornholmsk kulturplads 10
Uppåkra – ett maktcentrum i västra Skåne 15
Detektorskrot 21
Jeg kalder på dialog – jeg kalder på samspil 24
Egelevskatten 26
Nyt fra Nationalmuseet 34
Persongalleri 35
Bulgariensrejse 36

Fund&Fortid nr. 4 - 2017
 nr4 2017

nr. 4/2017

Side
Arkæologien og medierne – er det lutter godt? Leder 3
Hjarnøbuen – en fascinerende oldsag med indbyggede spørgsmål 4
Luftfotoarkæologi 9
Tyveri ad flere omgange – fra vikingerov til nutidigt tyvegods 15
Svupsakker, danefæ og en dybfrossen inkapige 18
Nyt fra Nationalmuseet 24
Den norrøne bosætning i Grønland – seneste forskningsresultater 25
Sjællandstræf 2017 i Osted 30
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Bogomtale / Nyt fra kassereren 32

Fund&Fortid nr. 2 - 2017
 nr2 2017

nr. 2/2017

Side
Formidling – Formidling – Formidling. Leder 3
Jagten på de første jægere 4
Prægtige bæltespænder 8
Blykobbe-skatten 16
Nyt fra Nationalmuseet 22
SDA’s årsmøde i Faaborg 24
Formanden har ordet 25
Randersegnens Amatørarkæologer – 25 år 26
Nyt fra kassereren 27
Persongalleri 27
Mennesket har altid vandret 28

Fund&Fortid nr. 3 - 2017
 nr3 2017

nr. 3/2017

Side
Om det lokale kendskab, landskab og kundskab. Leder 3
Jægerne og de første bønder 4
Et splittet depot af flintforarbejder 9
Manstrup-kvinden 12
Tekstil, læder og pels fra Manstrup 16
Fra kvik handling til kvik behandling 21
Nyt fra Nationalmuseet 24
Gråt – Råt – Flot! Det nye Tirpitz-museum 25
Formanden har ordet 30
Persongalleri 31
Sjællandstræf 2017 i Osted 32
Fund&Fortid nr. 1 - 2017
 nr1 2017

nr. 1/2017

Side
Tradition og fornyelse. Leder 3
Vedbæks jægere – Årets gang i yngste Kongemosetid 4
Hvalfangere og mandshuse – på arkæologisk opdagelse i Thule 10
Nyt fra Nationalmuseet 16
Fund af bronzesværd ved Forsinge 18
Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2017 i Faaborg 23
Detektorfund fra Borupgård 24
Danefædagen – Jagten på historien 29
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Maren Nielsdatters sølvsegl 32
Fund&Fortid nr. 4 - 2016
 nr4 2016

nr. 4/2016

Side
Tilbage til stenalderen. Leder 3
Oldtidsfortællinger i landskabet 4
Jyske håndtagskerner – findes de? 12
SDA-rejse til Bulgarien 15
Nationalmuseet åbner kvikkasse for danefæ 19
Sønderjyllands amatørarkæologer 50 års jubilæum 20
Sjællandstræf 2016 i Osted 23
Formanden har ordet 26
Persongalleri 27
Kontingent & abonnement på Fund&Fortid 2017 28

Fund&Fortid nr. 3 - 2016
 nr3 2016

nr. 3/2016

Side
Samarbejde med Nationalmuseet. Leder 3
Familier på rensdyrjagt i Grønland 4
Levende fortidsminder 12
International detektorarkæologi 15
Nyt fra Nationalmuseet 24
Formanden har ordet 26
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 27
Sjællandstræf 2016 i Osted 28
   

Fund&Fortid nr. 2 - 2016
 nr2 2016

nr. 2/2016

Side
SDA-kurser og rejser i nærområderne. Leder 3
Ny fangstplads ved Furesøen 4
En samling genstande fra Shetlandsøerne 10
Kystrecognosering 16
Mysteriet om kridtpiberne 23
SDA’s årsmøde 2016 i Faaborg 27
Formanden har ordet og en bøn 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Westerbyprisen 32

Fund&Fortid nr. 1 - 2016
 nr1 2016

nr. 1/2016

Side
De bedste arkæologiske fund. Leder 3
Omkring Kirke Værløse Kirke 4
Seneste nyt om solsten 9
Amager – et samlingssted i de sidste to faser af Kongemosetiden? 10
”CONTACT” – et forskningsprojekt om grubekeramisk kultur 16
Oldtidsfund med x- eller y-faktor – en kvindefigur? 21
Tværpilen – Vestegnens amatørarkæologiske forening fyldte 25 år! 22
Danefædag på Nationalmuseet 24
Forkerte fund 27
Formandens Klumme / Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2016 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Bagsiden af forsiden 32

Fund&Fortid nr. 4 - 2015
 nr4 2015

nr. 4/2015

Side
Succes nu og fremover. Leder 3
Når danefæ og andre oldsager kommer på auktion 4
Omøskatten 7
Galgebakker og spildte Guds ord 13
Store Åmose 18
Uglen i jorden – sådan følte jeg det 24
Danmarks Borgcenter i Vordingborg – del 2 27
Små sten kan også give store oplevelser 31
Kort som ”frie data” – og databaser med fejl 34
SDA’s 25-års-jubilæum fejret i Jelling 40
Magtcentre i Danmark i jernalderen. Sjællandstræf 2015 42
Formandens klumme 46
Persongalleri m.m. 47
SDA-rejse til Bulgarien 48

Fund&Fortid nr. 2 & 3 - 2015. Jubilæumsudgvae
 nr2 3 2015

nr. 2 & 3/2015 - Jubilæumsudgave

Side
Forord af Jan Andersen og Niels Bødker Thomsen 6
Introduktion af Iben Skibsted Klæsøe og Benny Staal 7
Den voldsomme jæger-fisker-stenalder af Søren H. Andersen 10
Kult og krig i bondestenalderen af Niels H. Andersen 23
Timmesøbjerg – Den skjulte borg af Jonas Christensen 33
Tollense – En nordtysk slagmark fra bronzealderen af Jeanette Varberg 38
De kasserede døde i mosen af Ejvind Hertz og Mads Kähler Holst 44
Krig og krigskult – Jernalderens våbenofre af Xenia Pauli Jensen 50
Krigskirurgi i dansk jernalder af Annette Frölich 60
Gådefulde baner med tusindvis af huller af Henriette Lyngstrøm 66
England i vikingernes vold af Jeanette Varberg 71
Jomsborg og jomsvikinger mellom arkeologi og historie af Frans-Arne Hedlund Stylegar 78
Danevirke – Udgravninger ved porten af Frauke Witte 80
Krig, kamp og korstog i tidlig middelalder – En ny samfundsorden vinder indpas af Vivian Etting 89
Bogen kan købes via vores bogsalgs side, klik her.
Fund&Fortid nr. 1-2015
 FundogFortid 01 2015 small

nr. 1/2015

Side
Fund&Fortid ved SDA’s 25-års-jubilæum. Leder  3
Kulturstyrelsen ser amatørerne over skulderen  4
Et bronzealderkar 6
Moesgaard Museums nye udstillingsbygning 10
Danmarks Borgcenter i Vordingborg – del 1 14
Bopladserne ved Sjælsø 18
”Furesø-øksen” – en meget sjælden øksetype 23
Formandens klumme 24
Dejlig Danefædag på Nationalmuseet  25
Persongalleri m.m.  27
To indbydelser – Årsmøde og 25-års-jubilæum 28
Fund&Fortid nr. 4 - 2014
 nr4 2014

nr. 4/2014

Side
Leder: Private oldsagssamlinger. 3
Kultplads genfundet i Smørenge efter 300 år. 4
Genforening – Triste historier om detektorfund fra bronzealderen. 10
Gamle sko i nyt lys – om sko som kilde til fortiden. 13
SDA-rejse til det sydøstlige Tyrkiet – og en opfordring. 21
Årets sidste klumme (Formanden har ordet) 23
Syltholm-lagunens arkæologiske overflødighedshorn 24
Persongalleri m.m. 27
Stendysser – Arkitektur og funktion 28 28
Fund&Fortid nr. 3 - 2014
 nr3 2014

nr. 3/2014

Side
Leder: Det kan og skal gøres bedre! 3
Danefæ dukkede op på TV - Henrik Schilling 4
Stenalderhuset ved Kollekolle - Jakob Schlein Andersen 6
Mennesket og ilden - Peter K. A. Jensen 12
Landskabsarkæologi i et mediterrant/sortehavsperspektiv - Kristina Winther-Jacobsen 20
Sol og sommer (Formandens klumme) - Jan Andersen 25
Sønderjyllandstræf - Knud Bille 26
Persongalleri m.m. 27
Sjællandstræf i Osted 2014 28
 
 
Powered by Phoca Download

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de