”Detektorfund fra Borupgård”

Skrevet af Freddy Arntsen.

Rettelse til artiklen ”Detektorfund fra Borupgård”

Fig 08

Klædeplomben som ses på Fig. 14 på side 28 i F&F nr. 1 2017 er ikke med Christian 5.s monogram, men derimod en meget velkendt type klædeplombe fra Göttingen i Tyskland. De findes med jævne mellemrum af detektorførere i Danmark. På den rest af plomben, som er bevaret ses et stort gotisk G med en krone ovenover. Dateringen er omkring 1600 plus minus 50 år.

Det var ikke Maren Nielsdatters sølvsegl

Skrevet af Alan Tomlinson.


I Fund&Fortid nr 1, 2017 præsenterer Karen Thygesen et spændende detektorfund af en seglstampe. Karen daterer fundet til anden halvdel af 1700 tallet, og henfører det ud fra initialerne MN til bondekonen Maren Nielsdatter.

Skjoldformen på seglet viser dog, at det må være fra renæssancetiden ca. 1535-1640. Skjoldet er typisk for denne periode, der findes mange gengivelser på blandt andet gravsten og sølvgenstande. Bogstavernes udformning på seglet er karakteristisk for anden halvdel af 1500 tallet.

Seglstamper blev anvendt af personer, der havde en vis status i datidens samfund. Inden den tvungne undervisningspligt blev indført i 1814, kunne de fleste bønder hverken læse eller skrive breve, de havde ikke brug for at forsegle dokumenter.

Seglene blev brugt af adlen, velstående købstadsfolk, præster og andre gejstlige. Det lille kors på seglet fra Nørre Hulevadsgårds mark viser, at det kan have tilhørt en person, der havde tilknytning til kirken. Det kunne være interessant at kende ejerens navn.

Alan Tomlinson

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de