Korrektioner

Det var ikke Maren Nielsdatters sølvsegl

Skrevet af Alan Tomlinson.


I Fund&Fortid nr 1, 2017 præsenterer Karen Thygesen et spændende detektorfund af en seglstampe. Karen daterer fundet til anden halvdel af 1700 tallet, og henfører det ud fra initialerne MN til bondekonen Maren Nielsdatter.

Skjoldformen på seglet viser dog, at det må være fra renæssancetiden ca. 1535-1640. Skjoldet er typisk for denne periode, der findes mange gengivelser på blandt andet gravsten og sølvgenstande. Bogstavernes udformning på seglet er karakteristisk for anden halvdel af 1500 tallet.

Seglstamper blev anvendt af personer, der havde en vis status i datidens samfund. Inden den tvungne undervisningspligt blev indført i 1814, kunne de fleste bønder hverken læse eller skrive breve, de havde ikke brug for at forsegle dokumenter.

Seglene blev brugt af adlen, velstående købstadsfolk, præster og andre gejstlige. Det lille kors på seglet fra Nørre Hulevadsgårds mark viser, at det kan have tilhørt en person, der havde tilknytning til kirken. Det kunne være interessant at kende ejerens navn.

Alan Tomlinson