Skrivevejledning

Retningslinjer for artikler til Fund&Fortid

Retningslinjerne gælder for skrivning af artikler og som standard for korrekturlæsning. Vejledningen er således først og fremmest gældende for redaktionens arbejde, herunder kommunikationen med forfatterne.
Vejledningen skal kun anvendes som forfattervejledning, hvor forfatterne selv ønsker det.
Vejledningen i sin detaljerede form, kan således let skræmme eventuelle forfattere væk fra skrivearbejdet.
Det vigtigste budskab til forfattere er, at de skal komme med en god historie, så sørger redaktionen for resten. Herudover er det vigtigste, at billeder og tekster er adskilte, og at billeder er i en god kvalitet.

Artikler publiceres i et forståeligt sprog – ”tekniske udtryk” forklares. Dette kan eventuelt gøres i en faktaboks. Redaktionen bidrager gerne med udarbejdelse af faktabokse. Redaktionen læser grundig korrektur. Betydelige ændringer sker som hovedregel i samarbejde med forfatterne.

II. Artikelformat

 • Tekst afleveres i Word og gerne sat i skrifttype Constantia pkt. 12 og med ”fri” højremargin.
 • Brug ikke automatisk orddeling, og indføj ikke orddeling med bindestreger i manuskriptet. Brug ikke automatisk henvisning til fodnoter.
 • De forskellige dele af artiklen afleveres i separate filer. Det drejer sig om:

1. Artikeltekst (brødtekst)
2. Billeder/illustrationer
3. Figurtekster til billeder/illustrationer
4. Litteraturangivelser
5. Fodnoter
(se detaljer nedenfor vedrørende de enkelte punkter).

 • Ad 1. Henvisninger i artikelteksten til ledsagende billeder/illustrationer skrives som følgende eksempel: ”De øvrige sølvmønter var dirhemer – den islamiske verdens sølvmønt (fig. 5). De blev blandt andet fremstillet …”.
 • Ad 1. Henvisninger i artikelteksten til fodnoter skrives som følgende eksempel: ”De tidligste mursten har en romantisk eftertid døbt ”munkesten”, men samtiden kaldte dem teglsten2.”
 • Ad 2. Billeder/illustrationer leveres i en separat fil med de relevante figurnumre. (Redaktionen placerer illustrationerne i artiklen i forbindelse med layout/opsætning af bladet).
 • Ad 3. Figurteksterne leveres samlet og i nummerorden i en separat fil. (Redaktionen placerer figurteksterne på rette sted i forbindelse med layout/opsætning af bladet).
 • Ad 3. Figurtekster til billeder/illustrationer der er fotograferet/illustreret af forfatteren selv, skrives som følgende eksempel: ”Fig. 4. Flintmejsel af pølseflint” (uden afsluttende punktum).
 • Ad 3. Figurtekster til billeder/illustrationer der er fotograferet/illustreret af andre end forfatteren selv, afsluttes med punktum og tilføjes: ”Foto: XX” eller ”Illustration: XX” (uden afsluttende punktum).
 • Ad 4. Litteraturangivelser leveres samlet i en separat fil og placeres i alfabetisk orden efter forfatterens efternavn.
 • Ad 4. Litteraturangivelser skrives som følgende eksempel: ”Piø, J.: Den lille overtro, s. xx, Politikens Forlag, København, 1973.”
 • Ad 5. Fodnoter skrives samlet i en separat fil. Undlad altså at benytte Word-programmets automatiske henvisning til fodnoter.


III. Tekstlængder og artikelstørrelse

 • Vi er meget interesseret i korte artikler. Hvis en artikel skal bringes samlet i ét nummer, må den maksimalt være på ca. 5 sider i alt (dvs. inkl. billeder/illustrationer med tilhørende figurtekster, overskrifter, fodnoter og litteratur3angivelser).
 • Brødteksten vil sammen med figurtekster, fodnoter og litteraturangivelser (dvs. uden billeder/illustrationer og overskrifter) opsat i Fund&Fortid fylde 5.800 tegn pr. side.
 • Vi tilstræber således illustrerede artikler der maksimalt fylder 5 sider. Fylder en accepteret artikel mere end 5 sider inkl. illustrationer, vil den som regel blive delt over to numre. Eventuelt kan der blive tale om en artikelserie.
 • Vi tilstræber at have mange og gode, skarpe billeder – op til 50% af artiklens samlede omfang.
 • På ovenstående grundlag kan artikellængden skønnes.

IV. Billedkvalitet m.m.

 • Billederne skal være skarpe.
 • Et billede i trykkvalitet kræver som minimum 118 pixel pr. cm. Spaltebredden (tre spalter) er 57 mm, hvilket således kræver en billedbredde på 673 pixel. Et billede i fuld bredde kræver tilsvarende 2.513 pixel. Typisk skal billeder totalt have en opløsning større end 1 MB og ikke gerne under 500 KB.
 • Husk at oplyse størrelse på den fotograferede genstand (målestok eller tekst)!
 • Genstande der er taget mod en fuldstændig ensartet baggrund, er lette at frilægge.
 • Fotografens/illustratorens navn skal oplyses, og Fund&Fortid skal have tilladelse til at publicere billedet/illustrationen.

V. Forfatteroplysninger
Til hver artikel skal bruges et forfatterportræt i farve samt forfatterens kontaktoplysninger – som minimum en e-mail-adresse.


VI. Honorar
Fund&Fortid kan ikke betale honorar, men sender gerne et antal blade med de publicerede artikler.


VII. Deadline og fremsendelse af artikler

 • Årets deadlines er: 1. dec. (Nr. 1), 1. apr. (Nr. 2), 1. juli (Nr. 3) og 1. okt. (Nr. 4).
  Her skal du være opmærksom på, at deadline for forfatterne er 2 måneder inden udsendelsesdatoen.
 • Artikler med illustrationer fremsendes (e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ) til Benny Staal, Gaabensevej 212, 4800 Nykøbing F.

Redaktionen gør opmærksom på at fremsendte artikler ikke kan garanteres optagelse i førstkommende numre.

Spørgsmål

 • Redaktør - Benny Staal besvarer gerne spørgsmål. Kan kontaktes på tlf. 51621694 eller via e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de