Fund&Fortid

FUND&FORTID UDGIVES AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER

forside 04 2019Redaktion: Benny Staal (ansvarshavende), Iben Skibsted Klæsøe, Jeppe Boel Jepsen, Niels Bødker Thomsen, Alan Tomlinson, Severin Tobias Mortensen og Freddy Arntsen (webmaster).
Korrektur: Suzanne Barry.

Layout og opsætning: Hans Aasted.

Udkommer i marts, juni, september og december. - Oplag: 800

Stof til bladet modtages digitalt, som en vedhæftet fil til: Benny Staal - Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionen forbeholder sig ret til forkortelser og redigering af tilsendt materiale.

 


ABONNEMENT PÅ FUND&FORTID


Abonnement på Fund&Fortid tegnes ved henvendelse til foreningens ansvarshavende redaktør:

Danske Amatørarkæologer
v/ Benny Staal
Gaabensevej 212
Kraghave
4800 Nykøbing F

Telefon: +45 5162 1694
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Typer af medlemskab / abonnement
Fund&Fortid Pris
Medlemskab    
Personligt medlemskab af DAA inklusive abonnement på Fund&Fortid Fire årlige numre tilsendt med posten Kr. 280,00
Amatørarkæologiske lokalforeninger med 5-50 medlemmer, inklusive ét abonnement på Fund&Fortid Fire årlige numre tilsendt med posten til foreningen Kr. 460.00
Amatørarkæologiske lokalforeninger med over 50 medlemmer, inklusive ét abonnement på Fund&Fortid Fire årlige numre tilsendt med posten til foreningen Kr. 860,00
     
Abonnement    
Abonnement på Fund&Fortid for enkeltpersoner uden medlemskab af DAA eller lokalforening Fire årlige numre tilsendt med posten kr. 260,00
Abonnement for medlemmer af en DAA-lokalforening (foreningens navn skal oplyses ved betaling). Fire årlige numre tilsendt med posten Kr. 220,00

Ved nytegning af medlemskab/abonnement eftersendes årets hidtil udkomne numre af Fund&Fortid.

Kontingentet/abonnementet betales til DAA’s bankkonto:

Reg.nr. 1551, kontonr. 8772010 eller til MobilePay nr. 80916

Ved betaling fra udlandet: IBAN: DK15 3000 0008 7720 10. SWIFT-BIC: DABADKKK.

Ved betaling angives navn, postadresse og e-mailadresse (hvortil kvittering sendes). Ved betaling som medlem af en af DAA’s lokalforeninger skal foreningens navn oplyses. Se listen over DAA-lokalforeninger på hjemmesiden.

HUSK VENLIGST: Abonnement/medlemskab følger kalenderåret og gælder indtil det opsiges. Opsigelse
skal foretages skriftligt til DAA’s kasserer inden udgangen af året og gælder fra det efterfølgende år.