Organisation og arbejdsudvalg i SDA

På SDA’s årsmøde, som er foreningens øverste myndighed, vælges en bestyrelse på mindst 8 medlemmer, incl. formanden.  Bestyrelsen varetager SDA’s administration og organisation, således at foreningens formål og økonomi tilgodeses bedst muligt.

Vedtægten for Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer rummer alle bestemmelser vedrørende medlemskab, organisation, kontingent mm., som de blev vedtaget på årsmødet den 22. april 2012.

Sekretariat John Petersen (sekretær)


Økonomi

NAVN   E-MAIL TLF.
David Barry kasserer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5956 5660

Webudvalg

Udvalgets arbejde består i udvikling og vedligeholdelse af SDA's hjemmeside.

NAVN   E-MAIL TLF.
Freddy Arntsen webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5154 9985
Niels Bødker Thomsen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4448 4108
Benny Staal  Facebook This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5162 1694
John Petersen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4499 4647

Redaktion for Fund&Fortid

NAVN   E-MAIL TLF.
Benny Staal Redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5162 1694
Niels Bødker Thomsen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4448 4108
Freddy Arntsen Webmaster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5154 9985
John Petersen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4499 4647
Alan Tomlinson   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5783 4266
Iben Skibsted-Klæssøe   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4914 6498
Severin Tobias Mortensen   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5362 5362
Suzanne Barry Korrektur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 5956 5660
Peter Hoffmann Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 4159 9147
Klaus Thorsen - Bornholm Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 56 49 82 83
Mogens Højgaard - Nordjylland Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 97 76 73 19
Preben Ravnsvad - Midtjylland Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 86 15 41 07
Knud Mølvig Bille Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 7448 9459
Jens Kjærgaard Regional redaktør This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 6175 4957
Hans Aasted Layout og opsætning    

Udkommer i marts, juni, september og december. - Oplag: 800

Stof til bladet modtages digitalt, som en vedhæftet fil til: Benny Staal - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - +45 5162 1694

Redaktionen forbeholder sig ret til forkortelser og redigering af tilsendt materiale.

NEW SDA logo BW small bottom

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk