Sjællandstræf 2018 i Osted

Skrevet af Niels Bødker Thomsen.

osted fs

93 deltog i sjællandstræffet, som traditionen tro begyndte med salg af arkæologiske bøger og hyggelig snak omkring morgenkaffen. Flere kom langvejs fra.

Svend Illum Hansen, arkæolog, Nordisk Megalitrestaurering, fortalte om Danmarks megalitgrave i forfald
(fig. 1). Med dette fokus var foredraget en god og engageret gennemgang af Illum Hansens nye bog, ”Jættestuebyggerne Arkitektur i Danmarks stenalder" fra 2016. Der findes næsten 3000 fredede megalitgrave i Danmark. Det oprindelige antal kan have været op ti gange så højt. En særlig indsats med vedligeholdelse startede i 1990. Restaureringsarbejdet har givet megen ny viden om bygningen af dysser og jættestuer. Bogen kan stærkt anbefales.

Flemming Kaul, seniorforsker, Nationalmuseet, fortalte levende om minihelleristninger fra Vasagård og Rispebjerggård på Bornholm (fig. 2). Igennem de seneste år er der på et par af tragtbægerkulturens samlingspladser gjort fund af små sten med soltegn (fig. 3)og indridsede mønstre, der kan tolkes som afbildninger af marksystemer (fig. 4). Indtil nu er der fundet mere end 250 dekorerede sten, der dateres til omkring år 2800 f. Kr. Mønstrene på stene kan være meget svære at erkende. Kaul opfordrede til at være opmærksom på denne nye fundtype.

Efter frokost fortalte Kristoffer B. Pedersen, kulturarvschef, Museum Sydøstdanmark, om forskningspotentialet i de store Sjællandske moser (fig. 5). På trods af dyrkning og dræning er forskningspotentialet stadigvæk meget stort i Holmegårds Mose og Åmosen med mange velbevarede bopladsområder på internationalt niveau. Det er stadig muligt at finde relevant materiale ved markvandringer i Holmegårds Mose og Pedersen inviterede til samarbejde mellem amatørarklæolger og museet herom. Der er planer i gang om at oprette et museum ”Det Ny Holmegård” og i denne forbindelse et center for mosearkæologi. Det glæder vi os til!

Som rosinen i pølseenden af de interessante foredrag fortalte Severin Tobias Mortensen, arkæolog, Museum Lolland-Falster, om detektorfund fra Øster Vandet i Thy med titlen ”Betragtninger fra pløjelaget” (fig. 6). Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale fra området. Mere end 150 fund er fundet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr). Det var meget interessant at høre om, hvordan en sådan fundkoncentration kan behandles og om resultaterne heraf. Undersøgelsen i pløjelaget giver klare oplysninger om beboelse samt handels- og håndværksaktiviteter. Skal man vide mere om livet i Øster Vandet er det nødvendigt med supplerende arkæologiske udgravninger. Resultaterne af undersøgelsen har klart angivet, hvor man skal grave.

Det blev et af de bedste træf nogensinde!

Figurtekster:

Fig. 1. Svend Illum Hansen demonstrerer anvendelse af birkebark i tørmur
Fig. 2. En veloplagt Flemming Kaul
Fig. 3. Soltegnsten, diameter 3,6 cm. Foto: John Lee, Nationalmuseet
Fig. 4. Sten med indridsede mark- og plantesymboler, 3 x 5 cm. Foto: Rogvi N. Johansen, Moesgaard
Fig. 5. Kristoffer B. Pedersen inviterer til samarbejde
Fig. 6. Severin Tobias Mortensen med ”Betragtninger fra pløjelaget”