I går slog lynet ned.

1458535 605 0 0 0 0 0 4

I går, den 15. september 2020, slog lynet ned fra en klar himmel. Det ramte Danske Amatørarkæologers (DAA) kasserer, David Barry, som uden forvarsel blev revet bort fra sin familie, venner og amatørarkæologiske kollegaer. På den netop opstartede udgravning Øresø Mølle i Åmosen, som David havde glædet sig enormt til at deltage i, og som han gennem det seneste halvandet års tid havde besøgt utallige gange for at redde oldsager fra Maglemosetid, faldt han pludselig om midt i arbejdet. På trods af genoplivningsforsøg indtil ambulancen kom, var der ikke noget, nogen kunne stille op. En ubegribelig hændelse, som vi altid vil huske.

David kom jeg til at kende i 2007, hvor jeg foretog en udgravning på Herredsåsen i Kalundborgs nordlige udkant. David boede lige ved siden af og kom naturligvis ud for at se, hvad som foregik på stedet. Jeg fik en god snak med David, og da jeg var alene med gravemaskinen, sagde jeg på et tidspunkt til ham, at hvis han var så interesseret i arkæologi, kunne han lige så godt tage en skovl og gå ned ad skråningen og snitte en grube: en kort forklaring, og David var i gang. Heldigvis viste netop denne grube sig at indeholde masser af potteskår, ja fra 15-20 lerkar fra førromersk jernalder, og David spurgte mig, om han måtte tage dem med hjem og vaske dem. Det var ok, jeg fornemmede jo straks en ildsjæl, der også kunne fortælle om sin arkæologiske interesse fra engang han boede på Cypern og der fandt potteskår fra oldtiden. Ikke nok med at potteskårene blev vasket, de blev skam også sorteret og limet sammen til halve lerkar, så typer kunne bestemmes osv.

Davids interesse for arkæologien blev ikke mindre som årene gik. Han meldte sig ind i Kalundborg Arkæologiforening i 2007, hvor han overtog formandsposten i 2011 og lidt senere også formandsposten i Kalundborgs Museumsforening. Endelig påtog David sig også at være bestyrelsesmedlem i DAA fra 2014, og som foreningens ny kasserer fra 2016 fik David ryddet op og ordnet regnskabet. Medlemslisten i DAA samt ikke mindst hvem og hvornår der kom nye abonnenter til bladet "Fund&Fortid - Arkæologi for alle", havde David fuldstændig styr på. Siden 2019 deltog David også som medlem af redaktionsgruppen på "Fund&Fortid", og her ydede han også en kæmpestor indsats ved hvert nummers layout og udsendelse. Suzanne Barry, hans hustru, læste korrektur på alle artikler, og samarbejdet med dem begge førte til bladet, som det ser ud i dag. Det bliver vanskeligt at undvære Davids indsats i fremtiden. David var organisator og igangsætter for arrangementer i Kalundborg Arkæologiforening og i DAA.

Udenfor Davids og Suzannes hjem på Herredsåsen kan man fra deres køkkenvindue skimte en stendysse, Vriedysse. Som den ildsjæl David var, tog han i 2019 fat på egenhændigt at fjerne bevoksningen på dyssen og et stendige, som førte op til dyssen. Der blev via Kalundborg Arkæologiforening taget kontakt til Kalundborg Kommune, som velvilligt stillede midler til rådighed, så dyssen kunne formidles på fornemste vis. Et skilt er opsat ved dyssen. Billedet her af "Fund&Fortid" nr. 3-2019 viser det færdige resultat. David var stolt af sit resultat og viste Vriedysse frem ved enhver lejlighed, der bød sig. Vi er mange der nu må nøjes med at være stolte af at have kendt et så venligt, entusiastisk og målrettet menneske som David var.
David vil blive savnet og husket. Savnet vil være stort for den amatørarkæologiske verden, der har mistet en ildsjæl, men enormt for familien, Suzanne og de fire børn, Adam, Daniel, Alexandra og Filippa samt hans i alt seks børnebørn. Vores tanker går til familien.
 
I stedet for eventuelle blomster beder familien om at man donerer et beløb til et formål i Davids ånd. Mere info om dette og afskeden følger. Æret være Davids minde.

Benny

david 01

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de