Årets Arkæolog 2020

lis helles olesen
Foto: Benny Staal

Arkæolog og museumsinspektør ved Holstebro Museum, Lis Helles Olesen, er blevet udnævnt til Årets arkæolog 2020 af Danske Amatørarkæologer (DAA). Det skete efter flere aflysninger og udsættelse af amatørarkæologernes årsmøde på grund af COVID-19 krisen.

Men den 9. oktober blev et mindre arrangement gennemført på Friesboeshvile i Lyngby hvor formand for amatørarkæologerne, Jette Svane Hansen, holdt en hyldesttale. Her blev det kraftigt fremhævet, at Lis Helles Olesens arbejde gennem årtier med luftfotoarkæologi, har været medvirkende til formidling af fortidsminder i hele landet. Ofte fortidsminder, der ikke umiddelbart kan ses, andet end fra luften. Jette Svane Hansen betonede dette vigtige arbejde i forhold til amatørarkæologien, hvor især detektorarkæologer bruger luftfotos til at lokalisere bopladser fra den sene jernalder. Blandt andet sagde Svane Hansen: "Derfor vil Danske Amatørarkæologer gerne anerkende dit arbejde som luftfotoarkæolog både i erkendelse af, hvad dit arbejde kan betyde for vores viden om vores kulturarv, hvad det kan bibringe de professionelle såvel som for os amatørarkæologer af viden om landskabet set fra et fugleperspektiv."

Efter formandens tale holdt Lis en takketale, hvor hun ridsede sin arkæologiske karriere op - fra selv at have været amatørarkæolog på egnen omkring Holstebro, til i dag, hvor hun sammen med gode kollegaer, Esben Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern Museum og Mathias Christiansen Broch, Holstebro Museum m.fl., har arbejdet intenst med luftfotoarkæologien. Dette arbejde har blandt andet resulteret i to store flotte og informative bøger, Luftfotoarkæologi bind 1 og bind 2, som blandt fagfolk anses for at være banebrydende arbejder.

Årets arkæolog er en anerkendelse, som DAA siden 1992 har udnævnt. Det synlige bevis er et lerfad, der er stærkt inspireret af det berømte skarpsallingkar (kendt fra 50-kr. sedlen). På karrets kant står Årets Arkæolog 2020 på den ene side og Lis Helles Olesen på den anden side. Årets arkæolog er en person, som gennem forskning og formidling af arkæologiske emner har skabt interesse for arkæologien og fortiden i Danmark. På Danske Amatørarkæologers hjemmeside https://www.arkaeologi-sda.dk/arkaeologi/arkaeologi kan man se rækken af Årets arkæolog siden 1992.

Tillykke til Lis Helles Olesen og Holstebro Museum.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de