Forslag til ændring af vedtægter

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter for Danske Amatørarkæologer:

Nuværende formulering:

§6: Foreningens organisation

2. Årsmødet vælger en bestyrelse, der har ansvaret for at foreningens vedtægter overholdes.
Valgbare er: alle medlemmer af amatørarkæologiske foreninger og personlige medlemmer, der har betalt kontingent.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, formanden medregnet, men kan udvides efter beslutning truffet af årsmødet.
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Der bør tilstræbes så stor geografisk spredning som muligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet det tilstræbes at halvdelen vælges det ene år, og den anden halvdel vælges efterfølgende år.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Ud over bestyrelsen skal der vælges to suppleanter.

§ 9: Dagsorden på Årsmødet

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og mindst 2 suppleanter.

Ændres til:

§6: Foreningens organisation

2. Årsmødet vælger en bestyrelse, der er ansvarlig for, at foreningens vedtægter overholdes.
Valgbare er alle Danske Amatørarkæologers medlemsforeninger og personlige medlemmer, der har betalt kontingent.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formanden medregnet, men kan udvides efter beslutning truffet på årsmødet.
Bestyrelsen vælges på årsmødet. Der bør tilstræbes så stor geografisk spredning som muligt.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, idet det tilstræbes, at halvdelen vælges det ene år, og den anden halvdel vælges efterfølgende år.
Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer.
Genvalg kan finde sted til alle poster.
Ud over bestyrelsen skal der vælges 1-2 suppleanter.

§ 9: Dagsorden på Årsmødet

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com