Årets Arkæolog 2024

niels h andersenFoto: Benny Staal

Dr. phil. emeritus Niels H. Andersen blev søndag den 14. april 2024 udnævnt som Årets Arkæolog af Danske Amatørarkæologer. Det skete på Vejlemuseerne hvor foreningen afholdt årsmøde.

Niels H. Andersen betegnes med rette som neolitikums "grand old man", i særdeleshed for hans mangeårige undersøgelser i og ved Sarup på Sydvestfyn. Dette arbejde resulterede i hans doktordisputats - bestående af tre store bind om fundet - og efter dette fund dukkede der pudsigt nok lignende store stenalderanlæg op i resten af landet; i en grad så alle fik navnet "Sarup-anlæg". Niels  udgav i 2014 endnu et storværk, denne gang sammen med kollegaen Palle Eriksen, under titlen "Stendysser - Arkitektur og funktion" - et værk som alle med hang til neolitikum har fået og stadigvæk får stor glæde af.

I mere end 50 år har Niels forsket i og publiceret materiale om neolitikum (50 års jubilæum på Moesgaard Museum i august 2023) til stor glæde og inspiration for mange årgange af arkæologistuderende - og med garanti også mange kommende generationer, samt naturligvis også for kollegaer i ind- og udland.

Vi er mange, der er Niels taknemmelige for hans store engagement og altid velvilje til at besvare neolitiske spørgsmål.

Danske Amatørarkæologer ønsker Niels H. Andersen tillykke med udnævnelsen.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de