FUND&FORTID NR 1-2022

"Fund&Fortid - Arkæologi for alle" nr. 1-2022 er nu endelig på vej til tryk. Desværre er vi også denne gang blevet forsinket, hvilket skyldes at flere i redaktionen blev lagt ned af corona (og så har vi jo også arbejde ved siden af). Men i hvert fald bliver bladet udsendt senest i uge 11. - mellem den 14.- og den 18. marts.
 
Bladet indeholder blandt andet artikler om yngre stenalder i Nordsjælland, om vikingernes påklædning, deres hjelme, samt en artikel om borgerkrigsmønters brug i midten af 1200-tallet, eksemplificeret ved kong Abels mønter. Endelig bringer vi en lidt anderledes formidling om et lokalområdes fortid, hugget i sten. Bladets forside viser vikinger på vej af de store russiske floder mod Miklagard. Det er et maleri, malet af den russiske maler, Nicholas Roerich i 1901.
 
Vi håber på, og takker for abonnenternes tålmodighed, som vi tror ikke vil blive skuffede, når bladet kommer. Hvis du mod forventning ikke har modtaget bladet den 25. marts, så send en besked til mig: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og der vil blive afsendt et erstatningsnummer.

FF Forside 01 2022 FINAL web

Invitation til Inspirationsmøde Øst

Danske Amatørarkæologer

Invitation: Lørdag den 12. marts 2022 kl. 11:00-15:00

Invitation til Inspirationsmøde Øst nr. 2 om samarbejde medlemsforeningerne imellem i Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Medborgerhuset ligger meget tæt på Taastrup S-togsstation. Der er parkeringsplads bag Medborgerhuset.

I lighed med sidste inspirationsmøde, der løb af stablen i Lejre i oktober 2020, er baggrunden for mødet den spørgeskemaundersøgelse, som DAA’s bestyrelse har foretaget i forsommeren 2020. I spørgeskemaundersøgelsen bad vi om oplysninger om de enkelte foreningers type, medlemstal, samarbejde med andre foreninger, samarbejde med museer, udgravningsaktiviteter i musealt regi, andre aktiviteter i musealt regi, foreningens egne aktiviteter, og hvad den kunne tilbyde de andre medlemsforeninger.

Spørgeskemaets resultater og konklusioner er sammenfattet i Fund&Fortid nr. 3/2020.

Mødet i oktober 2020 blev af deltagerne anset for givende og vedkommende, konklusionen var blandt andet, at udbyttet var stort, men tiden for kort, hvorfor man gerne vil mødes igen. Der blev aftalt en mødemodus på ca. to gange årligt. På grund af coronarestriktioner er det først nu muligt igen at tage tråden op.

Mødet er ikke kun for formænd – hver forening er velkommen til at stille med flere fra deres bestyrelse.

Forberedelse til mødet

Ligesom sidst bedes hver forening forberede en kort præsentation af deres forening (ca. 10 min.) med fokus på foreningens egne aktiviteter og kompetencer, samarbejde med andre foreninger og samarbejde med museer.

I bedes også forberede en kort præsentation af, hvad I kan tilbyde de andre medlemsforeninger, fx vejledning ved planlægning af udflugter til jeres område, guidede ture ved udflugter til jeres område, deltagelse i foredrag (til medlemspris), studieaftener, udflugter, detektorsøgninger, fælles udflugter.

Program

11:00-11:15 Velkomst ved formand Jette Svane Hansen, valg af referent
                  Formiddagskaffe

11:15-12:45 Præsentation af deltagerne og foreningerne

12:45-13:15 Let frokost

13:15-14:15 Hvor står vi nu angående, hvad foreningerne kan tilbyde hinanden?

14:15-15:00 Drøftelse af fremtidige samarbejdsmuligheder

Om nødvendig kan drøftelsen forlænges.

I må meget gerne tage eksemplarer af jeres programmer/medlemsblade med til uddeling blandt mødedeltagerne.

Tilmelding

Tilmelding til undertegnede senest den 5. marts, men helst inden. Husk at skrive forening og deltagernes navne i tilmeldingen.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne,

Nina Nyberg, sekretær

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontingent/abonnement for 2022

Betalingsfrist den 24. januar 2022

Husk venligst, at medlemskab og abonnement på Fund&Fortid gælder indtil de opsiges. I tilfælde af at man ikke ønsker at fortsætte som medlem/abonnent i 2022, skal opsigelsen sendes skriftligt til formanden inden årets udgang/undtagelsesvis dette år den 7. januar.

Kontingent/abonnement 2022:

Personligt medlemskab af DAA - kr. 280,00
Abonnement på Fund&Fortid - kr. 260,00
Abonnement på Fund&Fortid for medlemmer af en af DAA’s lokalforeninger - kr. 220,00

Kontingent/abonnement betales til DAA’s bankkonto reg.nr. 1551, kontonr. 8772010 eller til MobilePay nr. 80916. Betalingsfrist den 24, januar. Husk at angive navn og postadresse. Ved betaling som medlem af en af DAA’s lokalforeninger bedes du ydermere oplyse foreningens navn.

Alle spørgsmål om kontingent/abonnement stilles til Fund&Fortids redaktør, Benny Staal, på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på tlf.: +45 5152 1694.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de