Danefæ Top 10 - DK4

2014 var et usædvanligt år for dansk arkæologi, og der blev gjort mange nye fund.

Det er femte år i træk, at Nationalmuseets Peter Vang Petersen og dk4s Frantz Howitz har udarbejdet en ”Danefæ top ti liste” over nogle af de mest spændende fund, der er gjort og erklæret for Danefæ i løbet af 2014. Der er tale om fund, som er gjort af private, især detektorfolk, og fundene er bogstaveligt talt væltet ind fra hele landet. Mange af efterårets fund er endnu ikke kommet ind til Nationalmuseet for at blive videnskabeligt undersøgt, så allerede nu er der et par ”boblere” til næste års liste.

1 plads: Gudefiguren fra Revninge

2 plads: Asmindeskatten Bornholm

3 plads: Torshammer med runer fra Købelev på Lolland.

4 plads: Guldet fra Gudme

guld

Foto link til Fyns Stifttidene

5 plads: Sølvpokalen fra Rønnebjerg Storgård

Sølvpokalen

6 plads: Skaftlapøkserne fra Salling

7 plads: Kvinderne fra Svennum

8 plads: Silenus fra Falster

9 plads: Kraniet fra Føns Vig

10 plads: Den indmurede daler

daler

Den romerske forbindelse

Særudstilling

06. februar 2015 - 30. august 2015

obm logoFørste særudstilling i Møntergårdens nye udstillingsbygning

Den romerske forbindelse - The Roman Connection har fokus på de meget forskelligartede samfundsformer, som herskede i Romerriget og de nordeuropæiske stammeområder i oldtiden. Udstillingen belyser desuden, hvilken viden romerne og germanerne havde om hinanden i perioden ca. 200 f.v.t.- ca. 500 e.v.t.

Gæsten får i en dramatisk udstillingsscenografi af projektioner, lys og lyd mulighed for at foretage en rejse i oldtiden fra Rom til Gudme på Fyn. På rejsen møder man kulturforskelle og ligheder mellem de to oldtidssamfund i form af både originale genstande, kopier, kort og kildetekster. Udstillingen er opbygget tematisk med emner, der trækker tråde til nutidige
problemstillinger som centrum og periferi.

Under hele udstillingsperioden holder Møntergården også åbent om aftenen på onsdage kl. 19-21.


ÅRETS ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 2014

Onsdag d. 21. januar kl. 19.00-21.00

vaskilde 1 stor
Foto: Fra udgravningen ved Vaskilde

Seks arkæologer præsenterer resultaterne fra nogle af de mest spændende arkæologiske udgravninger i 2014. Bag udgravningerne står Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der siden 2002 har varetaget arkæologien i Kolding Kommune på vegne af Museet på Koldinghus.

Arkæologerne vil bl.a. fortælle om udgravningerne mellem Ragebøl og Blans, hvor fundene spændte vidt i tid fra bondestenalder og helt op til nyere tid. Bl.a. fandt man en hidtil ukendt krigergrav fra 1864.

Hør også den spændende fortælling om udgravningen af ”Huset ved Vaskilde”. I forbindelse med nedrivningen af en gammel gård ved Dybbøl viste der sig mindst syv forgængere for præcis denne gård, som har ligget på det samme sted i mindst 800 år. Bl.a. har arkæologerne fundet ovne, keramik og stolpehuller, der er fra 12-1300-tallet. Under udgravningen kunne man følge konstruktionsformen og indretningen af gården, ligesom det store genstandsmateriale kunne give et indblik i hvordan livet og forholdene har været på gården.

Foredrag:

Jørgen Holm:
Årtoft. En lille specialiseret jagtplads fra Ertebøllekultur.
Mette Nissen:
Spildevandstracé mellem Ragebøl og Blans.
Lisbeth Christensen: Hegnede romertidsgårde fra Hinderup.
Signe L. Pedersen:
Stolpehuller i fint selskab!
Anders Hartvig:
Vaskilde. En gård gennem 800 år.
Silke Eisenschmidt:
”Fint skal det være”. Udgravningen af Slotsvejen i Gram.

Der er ingen tilmelding til arrangementet.
Pris: Voksne: 80 kr. Pensionister: 64 kr. Studerende: 40 kr.
Gratis adgang for medlemmer af Erhvervsklubben og Koldinghus Museumsklub.


PROGRAM

Årets udgravninger i Sønderjylland 2014

Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 19:00 på Museet på Koldinghus

Program

Arkæologerne på Arkæologi Haderslev har atter fornøjelsen af at invitere til en hyggelig foredragsaften med et pluk af årets arkæologiske udgravninger og forskning.

19:00 – 19:05        Per Ethelberg: Velkomst

19:05 – 19:20        Jørgen Holm: Årtoft. En lille specialiseret jagtplads fra Ertebøllekultur

                            I forbindelse med motorvejsgravningen fandt arkæologerne en lille flintplads ved Kliplev.

                            Flintmaterialet er nu færdigbearbejdet, og jægernes historie kan berettes.

19:20 – 19:35        Mette Nissen. Spildevandstracé mellem Ragebøl og Blans. Spild af tid?

                            Mellem de to små byer Ragebøl og Blans, blev der i efteråret og vinteren 2013 forundersøgt
                            og udgravet dele af et 11 km langt spildevandstracé. Resultateterne heraf spændte vidt i tid
                            fra bondestenalder og helt op i nyere tid. En af de mere kuriøse fund var en hidtil ukendt
                            krigergrav fra 1864. Og hvad der ellers dukkede op på strækningen kan man få et lille indblik
                            i med dette foredrag.

19:35 – 19:50        Lisbeth Christensen: Hegnede romertidsgårde fra Hinderup.

                            Landmændene bygger i dag på livet løs. Det gjorde bønderne i jernalderen også ……..

                            Fortælling om en udgravning ved Hinderup vest for Hellevad

19:50 – 20:05        Signe L. Pedersen: Stolpehuller i fint selskab!

                            På udgravningen Pythuse ved Sønderborg blev den undersøgte bebyggelse fra yngre
                            germanertid/vikingetid perspektiveret af flere spændende detektorfund.

20:05 – 20:35        Kaffepause. Der kan købes kaffe/the, øl/vand samt kage.


20:35 – 20:50        Anders Hartvig: Vaskilde. En gård igennem 800 år.

                            I forbindelse med nedrivningen af en gammel gård i Dybbøl viste der sig mindst syv
                            forgængere for denne gård.  Gården har ligget kontinuerligt på samme sted i mindst 800 år.
                            Ved udgravningen kunne konstruktionsformen og indretningen af gården følges, samt et stort
                            genstandsmateriale give et indblik i hvorledes livet og forholdene har været på gården

20:50 – 21:05        Silke Eisenschmidt: ”Fint skal det være”.  Udgravningen af Slotsvejen i Gram.
                            Som en del af naturgenopretningsprojektet Gram Å skulle den fredede vejdæmning over Gram
                            å gennembrydes. Under flere sandlag, som kan tilknyttes yngre faser i dæmningen, blev der
                            fundet meget velbevarede rækker med lodret stående ege- og bøgepæle, som kan tilknyttes
                            forskellige bolværkskonstruktioner. Disse er nu dendrokronologisk dateret og det viste sig at
                            man allerede i sen middelalder (1300-1400-tallet), dvs. før Gram Slot blev bygget, har
                            konstrueret en imponerede vejdæmning over ådalen

21:05                    Per Ethelberg: Afslutning

PS – Programændringer kan forekomme

Formandens sidste klumme 2014

Hvad har 2014 budt på? Først og fremmest to vellykkede træf, her sidst på Osted Fri- og Efterskole, hvor 72 medlemmer hørte Gerhard Milstreu fortælle om sidste nyt inden for helleristningsverdenen, og Søren Sørensen
om de store udgravninger i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Søren berettede om de mange spændende fund, men også om de genvordigheder der var ved at grave i så vandlidende et område, og om hvordan nye bekostelige metoder inden for arkæologien var taget i brug.

Netop dette forhold at afvanding ikke har fundet sted, har bevirket usædvanligt mange fund af organisk materiale, så mange at ikke alle fund kunne konserveres, og således at arkæologerne måtte prioritere mellem
disse fund. Tænk at jeg skulle opleve et sådant problem! Jeg husker da hvordan alt organisk materiale med
det mindste forarbejdningsspor førhen omhyggeligt blev lagt i vand så udtørring kunne undgås, inden frysetørring
kunne finde sted.

Det føles lidt beskæmmende at økonomi i den grad er bestemmende for at sikre spor af vor fortid. Jeg håber at
alle de ikke-konserverede genstande opbevares på en sådan måde at de eventuelt ad åre kan fremdrages.

Næste år er et jubilæumsår (25 år), den 14. juni er datoen. Hvor jubilæet skal afholdes, er ikke endeligt fastlagt, men noter lige datoen. I den forbindelse arbejder vi også i SDA på et temanummer af Fund&Fortid i bogform om krig og vold i oldtiden. Til temanummeret eller bogen forsøger vi i øjeblikket at skaffe midler via fonde. Velyndere er da også velkomne, og små som store bidrag modtages med tak!

Marinarkæologi har også været aktuelt i årets løb. Hans Dal har kontaktet kulturministeren og de forskellige kulturordførere fra folketingets partier, og vi har fra SDA’s side fulgt op på initiativet og forventer at der kan arrangeres et møde i den nærmeste fremtid, når partiernes sommerferie er overstået. Facebook er et ret nyt medie til information af mange forskellige slags, og det er da dejligt at følge børnebørnene eller at se hvad der dukker op af sorten muld m.m., men ca. fire ud af fem af de ”beskeder” jeg modtager, må jeg indrømme, er mig totalt ligegyldige, og på en uge er der som regel 25 som jeg ”går glip af”. Ikke desto mindre har SDA en ny
Facebook-side for Fund&Fortid, med mere end 600 brugere. Det er godt og oppe i tiden med et debatforum
hvor interesserede og amatør - arkæologer kan ytre sig. Det er derfor godt at SDA har en kompetent tovholder, arkæolog Benny Staal, til at sikre sidens saglighed. At SDA skal være amatør -arkæologernes mulige talerør, skal der ikke herske tvivl om, men uden saglighed bliver vi ikke læst eller respekteret.

Forholdene vedrørende privatsamlinger, herunder bondegårdssamlingerne, som redaktionens leder omtaler i
dette nummer af Fund&Fortid, og som blev diskuteret ved vores Årsmøde, har ikke givet den ”røre i andedammen” som jeg havde forventet. Jeg forventer nu en reaktion fra især museerne, og SDA vil kontakte Kulturstyrelsen og høre styrelsens holdning til salg af oldsager.

01Til slut, tak for året der snart er gået.
God jul ønskes herfra.

Jan Andersen, formand

 

Kilde: FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 4 · 2014 23

SDA-rejse til Tyrkiet

SDA-rejse til det sydøstlige Tyrkiet 9.-20. okt. 2014

Efter 12 dage med bus rundt i det sydøstlige hjørne af Tyrkiet med ophold i byerne Adana, Antakaya, oldtidens Antiochia, Gaziantep, Katha og Sanli Urfa 50 km nord for den syriske grænse med den krigshærgede by Kobane beliggende få kilometer på den anden side af grænsen var alle 14 deltagere (fig. 1) mættet med interessante og gode oplevelser. Og alle var enige om at de havde været med på alle tiders rejse med højdepunkter som Nemrutbjerget og de ca. 12.000 år gamle stenmonumenter fra jæger-samler-stenalderen ved Göbekli Tepe.

Ægteparret Grethe og Sevgin Tamer havde komponeret turen og ledede den på allerbedste vis. Stor tak til vores meget professionelle rejseledere og tak til de altid muntre, veloplagte præcise og engagerede deltagere.

03Alle læsere af Fund&Fortid opfordres hermed til at komme med rejsebeskrivelser fra tilsvarende rejser i ind- og udland.

Følgende er et lille udpluk af de ca. 2.000 billeder jeg tog på den fantastiske rejse.

N. B. Thomsen

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com