Årets Fund 2014

– fodspor fra fortiden

Øksemord, sølvskatte, en ny vikingeborg, Danmarks første bryghus og fodspor af stenaldermennesker – Kulturstyrelsens liste over årets arkæologiske fund er igen en lærerig rejse i en dramatisk danmarkshistorie.

Arkæologer fandt i 2014 fodspor i havbunden tæt ved Rødbyhavn. Fodsporene er omkring 5.000 år gamle og dermed de ældste kendte menneskefodspor i Danmark. Foto: Thit Birk Petersen, Museum Lolland-Falster.

Fodspor af stenalderfolk i mudderet ved Femern Bælt.  Fundene viser, at mindst to personer er gået ud til fiskegærderne for at redde fangstredskaberne, inden stormfloden med bølger og sand skyllede ødelæggende ind over kysten.

Fodaftrykkene kan, når vi om få år rejser hurtigt og bekvemt over broforbindelsen ved Femern Bælt, minde os om, at arkæologien er det tætteste, vi kommer på at kunne rejse tilbage i tiden.

Kulturstyrelsens Top 10-liste over Årets Fund 2014 er igen en rejse tilbage til forskellige epoker og steder i landet. En opdagelsesrejse som ikke havde været mulig, hvis ikke dygtige amatørarkæologer, museer og bygherrer havde vist stor omsorg og stort ansvar for den fælles fortid, når den er dukket op enten ved planlagte arkæologiske udgravninger, naturens luner, et lykketræf eller amatørarkæologers tålmodige skattejagt på pløjemarker.

Ny teknologi

Tidsrejsen er også hjulpet godt på vej af teknologiske fremskridt. Arkæologerne ses selvfølgelig stadig med gummistøvler og ske ved udgravninger, men metoder som dendrokronologi, pollenanalyser, kornaftryk, kulstof 14-datering har længe været lige så uundværlige, når der skulle hentes ny viden om fortiden.

Senest er redskaber og teknologier, som oprindelig er udviklet til militært formål, f.eks. droner samt geofysisk og seismisk sonarudstyr, blevet benyttet oftere og oftere i eftersøgning af fortidsminder i jorden og i havet.

”Kunsten er at se og aflæse de menneskeskabte aktiviteter i jorden. Det er en vanskelig proces, som efter års udvikling er landet ganske godt,” siger arkæolog, specialkonsulent og ph.d. Anne Nørgård Jørgensen, som også i år er imponeret over udbuddet på listen over Årets Fund. Listen udarbejdes af Kulturstyrelsen på baggrund af de fund, som museerne indberetter i løbet af året og en betingelse for at være med på listen er, at fundet bringer ny viden frem.

International interesse

”Et par af fundene på listen er hjulpet godt på vej af de nyeste teknologier. På motorvejsudgravningerne Holstebro-Herning kan man ved hjælp af scanninger fra luften påvise en meget stor intensitet af fortidsminder for hver 500 m.

Også vikingeborgen Borgring ved Køge stod klart frem ved geofysisk scanning af jordoverfladen. En scanning, der førte til en målrettet udgravning og senere en datering af borgen, der viste, at den er fra 900-tallet,” forklarer Anne Nørgård Jørgensen.

”Og dokumentationen af vikingeborgen bidrog til, at vi igen som de foregående år kan glæde os over, at arkæologiske opdagelser i så lille et land som Danmark kan have stor international gennemslagskraft. Nyheden om vikingeborgen gik verden rundt og viste, at arkæologernes tidsrejser til fortiden stadig har en fremtid.”

KS LogokroneSe listen over Årets Fund 2014

Fund&Fortid٠Nummer 4٠2014

 nr4 2014INDHOLD

Private oldsagssamlinger. Leder
Kultplads genfundet i Smørenge efter 300 år
Genforening. Triste historier om detektorfund fra bronzealderen
Gamle sko i nyt lys – om sko som kilde til fortiden
SDA-rejse til det østlige Tyrkiet – og en opfordring
Årets sidste klumme (Formanden har ordet)
Syltholm-lagunens arkæologiske overflødighedshorn
Persongalleri m.m.
Stendysser. Arkitektur og funktion

Private oldsagssamlinger

leder

Hvad skal der ske med det ”ottetalsformede anlæg” ?

I 2012 foretog Marine-Arkæologisk-Gruppe en rutinemæssig besigtigelsesdykning i Gamborg Fjord på Vestfyn, hvor de fandt et ca. 170 cm langt anlæg bestående af 40-50 lodretstående træstager i forskellige tykkelser. Stagerne var anbragt, så »enderne« bestod af to halvcirkler, med en diameter på ca. 35 cm, forbundet med hinanden med en række stager, der bugtede sig ind mod midten af anlægget, så den korteste afstand mellem rækkerne var ca. 14 cm.

Anlægget blev opmålt, tegnet og fotodokumenteret og indberettet til Øhavsmuseet og Kulturstyrelsen og sikret med fibertexdug og sandsække.
Der er nu gået over 2½ år, uden at der fortaget yderligere omkring anlægget.
Der er ingen der ved hvad anlægget er, eller hvad det har været brugt til.
Der foreligger ikke en C14 datering om, hvor gammelt anlægget er.
Der foreligger ikke et resultat om, hvilke træsort stagerne er fremstillet af.
Der foreligger ikke et resultat om, hvor langt ned i havbunden stagerne er nedbanket.
Under ekstremt lavvande i marts 2013 lå anlægget helt frilagt og blev overskyllet af bølger.

Skal et unikt anlæg, som ikke kendes fra andre lokaliteter, gå til grunde uden at være undersøgt?

Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen"

Onsdag den 26. november drager en deputation fra Marine – Arkæologisk – Gruppe til "Borgen" hvor de har foretræde for Kulturudvalget.
Her vil de redegøre for, at der på havbunden ligger fortidsminder – især fra stenalderbopladser - med enestående bevaringsforhold for organisk materiale af træ, vidjer, flet, som ikke mere kan findes på landjorden og med stor international videnskabelig betydning, som er under hastig nedbrydning på grund af ændringer i det marine miljø.

Helt frem til 2005, var der et frugtbart samarbejde mellem arkæologer og undervands-amatørarkæologer, hvor undervands-amatørarkæologerne havde lov til at bjærge nedbrydningstruede oldsager i samarbejde med museerne.
Undervands-amatørarkæologerne udførte arbejdet vederlagsfrit, og deres lokalkendskab var af stor betydning.

I 2005 blev søterritoriet i Danmark opdelt i fem områder, og Kulturstyrelsen tildelte fem museer, ansvaret for det praktiske arbejde med kulturarven på havbunden med registreringer og besigtigelsesdykninger samt samarbejdet med arkæologiinteresserede fritidsdykkere.
Efter at museerne havde opnået marinarkæologisk status, blev undervands-amatørarkæologernes rettigheder indskrænket til KUN at observere, fotografere og indberette til museerne.

Hertil kommer den urimelige og ulogiske forskelsbehandling der er på land- og undervandsarkæologi.
Finder en detektor-amatørarkæolog en genstand i jorden, må han grave den fri.
Opdager en undervands-amatørarkæolog en trægenstand i havbunden, må han IKKE vifte den fri.

Det vil undervands-amatørarkæologerne have lavet om på, så de bliver ligestillet med landarkæologerne.

"Den nutid, der ikke selv ved, hvilken fortid den destruerer, er blind. Og det værste er, at den tvinger al fremtid til også at blive det”
Citat Ebbe Kløvedal Reich

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com