Torshammer med runer fra Købelev på Lolland

Den dag Anders Rasmussen fra Museum Lolland-Falster kom forbi med genstande til danefævurdering var en af de dage, hvor timerne flyver af sted, mens man er på arbejde. Blandt sagerne var nemlig en torshammer fra 900-tallet med runer, som Torben Christjansen havde fundet ved Købelev. Genstanden er støbt i bronze og har rester af forsølvning eller fortinning samt forgyldning. Blandt de ca. 1000 torshammere, som indtil videre er fundet i det nordlige Europa, er det lille nye fund den eneste med runer på, så derfor er den noget helt særligt.

Fundet er også interessant, fordi det, vi ellers har bevaret af vikingernes skriftkultur i Danmark, er domineret af de ca. 260 runesten, som er fundet i Danmark og det sydlige Sverige. Andre genstande med runer på fra vikingetiden er ret sjældne, og de giver et andet indtryk af skriftkulturen end de ofte ret formelbundne runestenstekster.

Den lille torshammer fra Købelev har fletværksornamentik på den ene side af hammerhovedet og en kort runeindskrift på den anden. Runerne svinger i højden fra 3 til 7 mm, så det har krævet præcision at få dem ristet på genstanden. Det tog noget tid at få vristet meningen ud af indskriften; dels er runerne små, dels er overfladen meget korroderet efter genstandens 1100 år lange ophold i jorden. Men efter at have haft genstanden under mikroskop og vendt skråen en ekstra gang faldt tiøren. Omsat til latinske bogstaver ser runeindskriften således ud:

hmar x is

Det kan man oversætte til moderne dansk ’Hammer er’, hvor det lille kryds angiver et skilletegn mellem de to ord. Skrevet på mere mundret moderne dansk står der altså ’Dette er en hammer’. Runeristeren har glemt eller udeladt det første a i ordet ’hammer’, og han har spejlvendt s-runen. Dette kunne tyde på, at han ikke er særlig øvet, men han har alligevel formået at få plads til en indskrift på meget lidt plads.

Indskrifttypen, i dette tilfælde dét, at man skriver på en genstand hvad det er, er kendt fra de ældste runeindskrifter i jernalderen og frem til middelalderen, det vil sige gennem hele runeskriftkulturens historie. Den slags lidt primitive indskrifttyper tilhører de første trin af en persons skrivefærdigheder, hvis man sammenligner med teorier om læse- og skrivekyndighed. Når vi finder så mange af den slags runeindskrifter i oldtiden, tyder det på et samfund, hvor skriftkyndigheden ikke har været voldsomt høj. Det har med andre ord ikke været hvermands”eje” at kunne læse og skrive, så alene det, at vedkommende har kunnet skrive, har formentlig forsynet ham eller hende med lidt ekstra status.

De små torshammere fra vikingetiden blev brugt som amuletter. Der har været tvivl om, hvorvidt genstandstypen forestiller hammere, fordi skaftet er for kort, og hovedet er symmetrisk. Men nu ser det ud til, at vi har bevis for, at genstandstypen virkelig er hammere, og så ligger det jo lige for at knytte hammeren til Thor, som vi kender det fra mange skriftlige kilder samt en enkelt runeindskrift fra Øland. Det er jo – undskyld udtrykket – hammerfedt!

Kilde:

Pressemeddelelse (MAG)

Dansk Sportsdykker Forbund anbefaler, at sportsdykkere hjælper arkæologer.

dykker

Hans Dal, Formand for Marine Arkæologisk Gruppe Fredericia (MAG), har klaget i pressen over, at mange stenalderpladser og fundsteder under vandet nedbrydes af vejret og forsvinder for altid, uden at museerne gør noget ved det. MAG ønsker at hjælpe med at redde hvad reddes kan men må ikke. Sportsdykkere er nemlig lovmæssigt hindret i at redde fortidsminder på egen hånd.

Dansk Sportsdykker Forbund mener ikke, at sportsdykkere ukontrolleret skal plukke løs på havbunden, men vi har stor sympati for den tanke, at vore medlemmer kan stille sig til rådighed for marinarkæologiske undersøgelser, når det er fagligt forsvarligt. Som situationen er i dag, kan den enkelte sportsdykker kun se fortvivlet til, mens værdifulde fortidsminder forsvinder - nogen gange i løbet af en enkelt storm!

Historisk har sportsdykkere været banebrydende indenfor marinarkæologi i Danmark. For eksempel bragte Roskilde Fjord Gruppen tilbage i 80’erne under ledelse af fagarkæologer materiale for dagen, der førte til erkendelse af en hidtil ukendt del af dansk stenalder, den 8000 år gamle Blak-fase, opkaldt efter den lille holm ’Blak’ i Roskilde fjord.

Ligeledes har MAG under ledelse af arkæolog, Søren H. Andersen, tilvejebragt værdifulde trægenstande såsom buer, pile og paddelårer, der var så velbevarede, at det har givet fagarkæologer dyrebar ny viden.

Under den tids projekter var der et antal sportsdykkere, som opbyggede et stort know-how om genkendelse af arkæologiske genstande. Et par stykker blev senere fagarkæologer og er i dag ledende indenfor dansk marinarkæologi. De fleste er desværre gledet ud i glemslens mørke og har fundet andre fritidsinteresser. Vi anser dette for at være et stort tab for dansk marinarkæologi.

Marinarkæologien i Danmark lider under, at den ikke har penge til ret meget andet end nødudgravninger i forbindelse med anlægsarbejder, såsom Fehmern Bælt-projektet. Men det er nærliggende at tro, at arkæologien ikke får bevillinger, fordi den brede befolkning ikke interesserer sig for den.

Hvad kunne så være mere nærliggende end at skabe så mange ambassadører for arkæologien som muligt? – eksempelvis ved at lade sportsdykkere deltage på deres niveau. På tør landjord er metaldetektor-folket allerede berømmet af ledende arkæologer som en god hjælp og de optræder rundt om som story-tellers og formidler budskabet om vores fortid. Sportsdykkere kunne snildt gøre det samme – hvis de fik lov!

Nogle museer stiller sig tilbageholdende overfor et samarbejde, mens andre hilser det velkomment men peger på, at bevillingerne til at optage og konservere de spændende fund mangler.

Dansk Sportsdykker Forbund har en aftale med et forsikringsselskab og er dækket under bestemte betingelser. Der er derfor ingen udgifter til museerne til forsikring af dykkere. Vi kan ikke lovligt modtage vederlag, men vi kan hjælpe som en del af rekreativ dykning, som det blev gjort i 80’erne.

Arkæologisk Udvalg under Dansk Sportsdykker Forbund tilbyder en række marinarkæologiske kurser. Vi står til rådighed for i samarbejde med museerne at videreudvikle kurserne til at give kursister kompetence til at erkende og bjærge kulturgenstande under museal ledelse og i henhold til gældende lov. Moesgård Museum og Strandingsmuseet har indbudt Dansk Sportsdykker Forbund til et samarbejde om at stedbestemme og sikre de kulturskatte, som ellers er truet af borterosion, et tilbud, vi gerne tager op.
 

10360683 10152054955837026 7077360708239830743 nPeter Bue Westh
Dansk Sportsdykker Forbund,
Formand for Arkæologisk udvalg

Tlf: +45 401 11 401
Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Web: http://arkaeologi.sportsdykning.dk/

Jyllandstræf 2014

På Museum Sønderjylland
muesum soenderjylland 01

museum sonderjylland

Forsvaret af Danmarks grænse – Dannevirke og sønderjyske borge i middelalderen

Søndag den 1. juni på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.

Træffet arrangeres i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjyske Amatørarkæologer.

Program

09.30-10.00  Kaffe/te og rundstykker og betaling

10.00-12.15  Foredrag:

  • Dannevirke, forsvarsvold og grænse. Frauke Witte, museumsinspektør, Arkæologi Haderslev
  • Tidlig rigsdannelse. Med udgangspunkt i dateringen af Olgerdiget rettes fokus mod opfattelsen af den tidlige rigsdannelse. Per Ethelberg, museumsinspektør, Arkæologi Haderslev.

12.15-13.30  Frokost (Husk madpakke. Drikkevarer kan købes)

13.30-16.00  Foredrag og kaffe

  • Sønderjyske borge og herremænd i middelalderen. Lennart S. Madsen, overinspektør, museumsleder, Arkæologi Haderslev
  • ”Den danske jarl på Dannevirke” om Søren Telling og hans liv i arkæologiens og Dannevirkes tjeneste. René Rasmussen, museumsinspektør, Sønderborg Slot

16.00  Afslutning

Pris: 125 kr.

Tilmelding

Reserver allerede nu dagen i din kalender! Yderligere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til Knud Mølvig Bille, tlf.: 74 48 94 59, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Tilmelding senest en uge før træffet.

Jens Nielsen - Årets Arkæolog 2014 !

jens nielsenFoto: Flemming Karl Hans Nielsen
I begrundelserne og talerne, blev der fremhævet Jens´ mangeårige kæmpestore indsats på den arkæologiske front - Jens har været med til over 150 arkæologiske udgravninger gennem årene - blandt andet de omfattende udgravninger ved Saltbæk vig, og stormandspladsen ved Tissø.

Det vil være alt for omfattende, at nævne alle udgravningerne, men der er vist ikke mange, som kan overgå denne indsats.

Jens har fået publiceret flere artikler og bøger, gennem årene, og er stadig i fuld gang med det omfattende skrivearbejde.

Desuden blev Jens nævnt for hans store sociale engagement i arkæologikredse, der er ikke mange mennesker under udgravninger, som har fået nej til Jens´store ekspertise og viden.

Et stort cadeau og tillykke til Jens

SDA eksformand i TV2 Lorry

Villy Falk
Foto Fra lokalavisen.dk/Egedal

Villy Falk har hele livet været en dedikeret amatørarkæolog. I Kvinderup har han udstillet sin private samling, der efter sigende er en af Nordeuropas største

kvinderup Flinteøkser og tilhuggede pilespidser i hundredvis er sat til skue bag glaslåger. For flere tusind år siden blev de slået ud fra stenblokke og slebet, inden en af vores allesammens forfædre brugte pilene til at få føde på bordet og øksen til at vise andre, hvilken stor mand der bar den.
I dag udgør de en lille del af Villy Falks imponerende oldtidssamling, der har sit helt eget hus på familiens landsted i Kvinderup. Siden 2006 har han delt sin samling med arkæologiinteresserede, venner og bekendte og skoleklasser, når de besøger det 60 kvm. store private museum i Kvinderup.

Kilde: Med tilladelse fra Kristina Schønnemann

LorryVideo | Han har ikke papir på det - men han har formentlig Nordeuropas største private samling af oldtidsfund. I 1948 fandt han som 10-årig sin første tilhuggede flintesten i Kirke Stillinge. I dag rummer Villy Falks samling mere end 10.000 fund - som alle er udstillet i hans lille private museum Stenhuset i Kvinderup.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk