Jyllandstræf 2019

jelling

Flintøksen inviterer til Jyllandstræf i Egtved og Jelling
søndag d. 2. juni kl. 9.45-16.00

Kl. 09.45-10.15 Vi mødes ved Egtvedpigens grav til morgenkaffe (Egtved Holt 12, 6040 Egtved).
Kl. 10.15-11.10 Museumsinspektør Charlotta Lindblom, VejleMuseerne, vil fortælle om udstillingen, om den nyeste forskning omkring Egtvedpigen, og om hvilke planer VejleMuseerne har for formidlingen af dette bronzealderfund, som anses for et af de fineste i Europa.
Kl. 11.10-11.15 Vi kører til kirken i Egtved (Fyrre Alle 6, 6040 Egtved). Kl. 11.15-12.00 Kirken i Egtved, hvor Charlotta Lindblom vil berette om udgravningerne af en boplads fra vikingetiden. Vi ser kirken samt runestenen og to middelalderlige gravsten i våbenhuset.
Kl. 12.00-12.30 Vi kører til Kongernes Jelling (Gormsgade 23, 7300 Jelling).
   
Kl. 12.30-13.00 Frokost – Husk at medbringe madpakke samt drikkevarer. Skulle det være glemt, kan en sandwich købes i caféen.
   
Kl. 13.00-14.30 Rundvisning og fortælling om Jellingområdet ved Charlotta Lindblom. Mulighed for at besøge kirken og Danefæudstillingen.
Kl. 14.30-15.00 Kaffe og kage i caféen. Glem ikke et vue fra taget ud over ”skibet”.
Kl. 15.00-15.45 Foredrag ved Severin Tobias Mortensen, cand.mag. i forhistorisk arkæolog m. speciale i detektorarkæologi: ”Betragtninger fra pløjelaget – detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy”. Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet består af mere end 150 fund, er det muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværksrelaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.
Kl. 15.45-16.00 Afslutning på dagen.

NB: Herfra kan det anbefales at tage til Kulturmuseet Spinderihallerne for at se udstillingen GULD&KAOS – om Hjarnøskatten og jernalderens guldofringer (Spinderigade 11, 7100 Vejle. 15 minutters kørsel. Museet har åbent til kl. 17).

Tilmelding og deltagergebyr: Tilmelding senest den 26. maj 2019 til kassereren, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. I er velkomne til at tage gæster med. Deltagergebyret på kr.150,00 inkluderer morgenkaffe/brød, eftermiddagskaffe/kage og entré.

Deltagergebyret skal betales senest ved tilmeldingsfristen ved overførsel til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 80916. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren/erne.

Årets arkæolog 2019

Årets arkæolog 2019

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj i Svendborg.

Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme interessen for arkæologi og fortid i Danmark.
I de 29 år som SDA har eksisteret er der udnævnt en række fremtrædende personer. Som eksempler kan nævnes Per Lotz fra Furesø Arkæologigruppe, som en af foregangsmændene inden for dansk marinarkæologi, Johannes Boager, der grundlagde vores nabogruppe Flækken, Ebbe Kløvedal Reich, Piet Van Deurs og Palle Lauring.
Som fortjenester blev fremhævet grundlæggelsen af Furesø Arkæologigruppe, arbejdet som mangeårig redaktør for bladet Fund&Fortid, 25 års bestyrelsesarbejde i SDA, samt medvirken til bøgerne om Karl K. Nielsen og Furesøhistorien.

Bevaring af skovens kulturspor

skovdrift

HVORFOR DENNE UDGIVELSE

I Danmark har vi over 32.000 fredede fortidsminder. Godt halvdelen af disse ligger i eller i tilknytning til skoven.

De væsentligste årsager til, at vi har så mange fortidsminder i skovene, er, at de her har været skånet for landbrugets pløjning og for byernes udvidelser gennem århundreder.

Men udviklingen inden for skovbruget har resulteret i større og tungere skovningsmaskiner og en mere effektiv skovdrift. Derudover betyder en prioritering af forskellige skovudviklingstyper, at de fortidsminder, der tidligere nød godt af at være placeret i skov, nu i større grad kan være udsat for at blive skadet.

Spor efter fortidens mennesker og kultur- landskaber er i museumsloven opdelt i henholdsvis kapitel 8 a om

 

bevaring af fortidsminder og sten- og jorddiger, og kapitel 8 om sikring af skjulte spor og genstande fra fortiden.

Denne vejledende publikation fokuserer hovedsageligt på de synlige fortidsminder, som er beskyttet efter museums- lovens kapitel 8 a, da særligt denne gruppe af fortidsminder er en udfordring i forbindelse med skovdriften. Publikationen giver et overblik over de typer af fortidsminder, som oftest findes i skoven, og over love og regler på området. Publikationen fortæller også, hvordan du kan beskytte fortidsminderne i den fremtidige skovdrift.

Skovdrift og fortidsminder henvender sig bredt til skovejeren, de der arbejder i skoven, studerende ved skovbrugsuddannelserne og andre uddannelser.

pdf1

NORGE - nærmer sig vores danefæ system

arkeologisk funn

Bronse-celt (liten øks) funnet i 2017 i Hegra, Trøndelag. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Nasjonale retningslinjer for finnerlønn

Riksantikvaren har utarbeidet nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn ved arkeologiske funn.

Retningslinjene klargjør hva museene og Riksantikvaren legger vekt på når finnerlønn skal fastsettes, og er også ment å være viktig informasjon til finnere av løse kulturminner, særlig til metallsøkere.

Dagens finnerlønnordning har vært en del av lovverket siden 1905, og bygger på praksis helt tilbake til middelalderen. Mens man før fant gjenstander tilfeldig, leter mange nå systematisk med metallsøkere. Riksantikvaren har nå laget nasjonale retningslinjer, fordi det i dag leveres inn langt flere funn til de arkeologiske museene enn noensinne tidligere. Den store økningen de siste årene har gjort det nødvendig å få på plass nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn, for å sikre lik behandling landet rundt.

Hvem kan få finnerlønn?

Riksantikvaren kan gi finnerlønn for funn av løse kulturminner som er eldre enn 1537, mynter som er eldre enn 1650 og samiske gjenstander som er fra 1917 eller eldre. Det kan også gis finnerlønn for skipsfunn som er mer enn 100 år gamle, for eksempel tilbehør, last og annet som har vært om bord, når eier ikke er kjent. Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, basert på anbefalinger fra de arkeologiske forvaltningsmuseene. Finnerlønn skal i utgangspunktet deles likt mellom finner og grunneier.

Riksantikvaren har ikke utbetalt finnerlønn mens arbeidet med retningslinjene har pågått. Arbeidet med å utbetale finnerlønn vil nå starte opp.

pdf1Retningslinjene finner du her (pdf)

Les mer om finnerlønn på Riksantikvarens temasider om arkeologiske kulturminner

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk