Satire tegning med forkert budskab

Nedenstående tegning fra Jydske Vestkysten formidler et forkert billede af hvad landmænd risikerer i forbindelse med dyrkning af deres jord, når de støder på fortidsminder.
 
76747566 469018497363525 4963950903808753664 o

Avisen er blevet bedt om at korrigere det udsagn billedet formidler.

“Det fremgår tydeligt af museumslovens kapitel 8 §27 at jordarbejde i forbindelse med dyrkning af almindelige jordafgrøder ikke risikerer udgifter i forbindelse med fund af fortidsminder i den situation. Vedhæftede tegning bragt i Jydske Vestkysten giver derfor et helt forvrænget billede af retstilstanden som i værste fald kan få lodsejere til at tie om fund af fortidsminder og yderligere kan føre til at os der med detektor, og gør en stor indsats for at redde genstande før de slides op af pløjning m.m, ikke får lov til at gå på markerne af nervøse landmænd. I bør derfor sørge få at at der bliver rettet op på det forkerte budskab tegningen formidler.”

Klip fra Museumsloven kapitel 8 - §27 - stk. 5:

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,

2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller

3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

DAA’s Arkæologitræf 2019 i Lejre

Søndag den 27. oktober kl. 09.30-16.00

Dagens program:

09.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.10 Velkomst

10.10-11.10 Søren Anker Sørensen, specialkonsulent og faglig leder på Femernprojektet:
Nyheder fra Femernudgravningerne
Om de sidste udgravninger foretaget i den inddæmmede Syltholm Fjord og de mange spændende fund fra stenalderen, som er fremkommet her. Især fund af organisk materiale har overrasket og givet mange nye spændende oplysninger om livet omkring fjorden for omkring 6000 år siden. Endvidere har forskellige naturvidenskabelige metoder anvendt på materiale fra udgravningerne givet nye og overraskende resultater.

11.10-12.10 Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov:
Er Fæsted- og Harrebyegnen resterne af et nyopdaget helligområde?
I 2016 fandt detektorholdet TRP den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid på en sønderjysk mark mellem Sdr. Hygum og Ribe. Fælles for al formidling af fundet har været at undersøge og forklare, hvorfor så store værdier blev akkumuleret ved Fæsted, og hvorfor de blev begravet. Nu har nye detektorfund og udgravninger kastet et interessant lys over dette. Ved hjælp af de mange jern- og bronzefund samt en smule guldsager kan vi nu belyse antydningen af et hidtil uopdaget helligt område, som på mange måder minder om det, som kendes så godt fra Uppåkra. Denne region i det sønderjyske kommer sandsynligvis til at skrive sig ind blandt de vigtigste områder i dansk forskning i jernalder og vikingetid samt i studiet af det førkristne Danmark.

12.10-13.30 Middagspause. Den medbragte mad kan nydes på stedet. Drikkevarer kan købes.

13.30-14.30 Ejvind Hertz, museumsinspektør, Museum Skanderborg:
De dræbte krigere i offermosen Alken Enge – hær og efterkrigsritual i jernalderen
Fund af menneskeknogler i Alken Enge ved Illerup Ådal nær Skanderborg har længe skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske undersøgelser fra 1957 til 1960; men først med de sonderende undersøgelser i 2008-9 blev det klart, at der i fundmaterialet er store muligheder for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp over midlertidig deponering til ofring. Udgravninger foretaget i somrene 2012 til 2014 af Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi med økonomisk støtte fra Carlsbergfondet bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne krigere. De fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfundsstruktur og hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere omkring år 0.

14.30-15.00 Kaffepause

15.00-16.00 Museumsinspektør Ejvind Hertz – fortsat

16.00 Afslutning

Tilmelding Arkæologitræffet holdes på Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre. Deltagergebyret er kr. 150, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding senest den 18. oktober til kassereren, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. Tag gerne gæster med. Deltagergebyret betales senest den 18. oktober til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 80916. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren(erne).

Arkæologi på Askov

I det nye nummer af Fund&Fortid (nr. 2, 2019) er der en artikel om det årlige arkæologikursus på Askov Højskole. Kurset 2019 blev annonceret i Fund&Fortid nr. 1.
Der er i forbindelse med kurset 2019 etableret et samarbejde mellem arrangørerne og ”Danske Amatørarkæologer”. Samarbejdet består først og fremmest i, at ”Danske Amatørarkæologer” bistår kursisterne med detektorarbejde i marken.

Vi må desværre meddele, at kurset 2019 ikke bliver afholdt. Det skyldes arbejdspres på Museet på Sønderskov, som står for den faglige del af kurset. Vi håber kurset kan genoptages i 2020.

Jyllandstræf 2019

jelling

Flintøksen inviterer til Jyllandstræf i Egtved og Jelling
søndag d. 2. juni kl. 9.45-16.00

Kl. 09.45-10.15 Vi mødes ved Egtvedpigens grav til morgenkaffe (Egtved Holt 12, 6040 Egtved).
Kl. 10.15-11.10 Museumsinspektør Charlotta Lindblom, VejleMuseerne, vil fortælle om udstillingen, om den nyeste forskning omkring Egtvedpigen, og om hvilke planer VejleMuseerne har for formidlingen af dette bronzealderfund, som anses for et af de fineste i Europa.
Kl. 11.10-11.15 Vi kører til kirken i Egtved (Fyrre Alle 6, 6040 Egtved). Kl. 11.15-12.00 Kirken i Egtved, hvor Charlotta Lindblom vil berette om udgravningerne af en boplads fra vikingetiden. Vi ser kirken samt runestenen og to middelalderlige gravsten i våbenhuset.
Kl. 12.00-12.30 Vi kører til Kongernes Jelling (Gormsgade 23, 7300 Jelling).
   
Kl. 12.30-13.00 Frokost – Husk at medbringe madpakke samt drikkevarer. Skulle det være glemt, kan en sandwich købes i caféen.
   
Kl. 13.00-14.30 Rundvisning og fortælling om Jellingområdet ved Charlotta Lindblom. Mulighed for at besøge kirken og Danefæudstillingen.
Kl. 14.30-15.00 Kaffe og kage i caféen. Glem ikke et vue fra taget ud over ”skibet”.
Kl. 15.00-15.45 Foredrag ved Severin Tobias Mortensen, cand.mag. i forhistorisk arkæolog m. speciale i detektorarkæologi: ”Betragtninger fra pløjelaget – detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy”. Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet består af mere end 150 fund, er det muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværksrelaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.
Kl. 15.45-16.00 Afslutning på dagen.

NB: Herfra kan det anbefales at tage til Kulturmuseet Spinderihallerne for at se udstillingen GULD&KAOS – om Hjarnøskatten og jernalderens guldofringer (Spinderigade 11, 7100 Vejle. 15 minutters kørsel. Museet har åbent til kl. 17).

Tilmelding og deltagergebyr: Tilmelding senest den 26. maj 2019 til kassereren, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. I er velkomne til at tage gæster med. Deltagergebyret på kr.150,00 inkluderer morgenkaffe/brød, eftermiddagskaffe/kage og entré.

Deltagergebyret skal betales senest ved tilmeldingsfristen ved overførsel til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 80916. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren/erne.

Årets arkæolog 2019

Årets arkæolog 2019

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj i Svendborg.

Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme interessen for arkæologi og fortid i Danmark.
I de 29 år som SDA har eksisteret er der udnævnt en række fremtrædende personer. Som eksempler kan nævnes Per Lotz fra Furesø Arkæologigruppe, som en af foregangsmændene inden for dansk marinarkæologi, Johannes Boager, der grundlagde vores nabogruppe Flækken, Ebbe Kløvedal Reich, Piet Van Deurs og Palle Lauring.
Som fortjenester blev fremhævet grundlæggelsen af Furesø Arkæologigruppe, arbejdet som mangeårig redaktør for bladet Fund&Fortid, 25 års bestyrelsesarbejde i SDA, samt medvirken til bøgerne om Karl K. Nielsen og Furesøhistorien.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com