Sjællandstræf 2018 i Osted

osted fs

93 deltog i sjællandstræffet, som traditionen tro begyndte med salg af arkæologiske bøger og hyggelig snak omkring morgenkaffen. Flere kom langvejs fra.

Svend Illum Hansen, arkæolog, Nordisk Megalitrestaurering, fortalte om Danmarks megalitgrave i forfald
(fig. 1). Med dette fokus var foredraget en god og engageret gennemgang af Illum Hansens nye bog, ”Jættestuebyggerne Arkitektur i Danmarks stenalder" fra 2016. Der findes næsten 3000 fredede megalitgrave i Danmark. Det oprindelige antal kan have været op ti gange så højt. En særlig indsats med vedligeholdelse startede i 1990. Restaureringsarbejdet har givet megen ny viden om bygningen af dysser og jættestuer. Bogen kan stærkt anbefales.

Flemming Kaul, seniorforsker, Nationalmuseet, fortalte levende om minihelleristninger fra Vasagård og Rispebjerggård på Bornholm (fig. 2). Igennem de seneste år er der på et par af tragtbægerkulturens samlingspladser gjort fund af små sten med soltegn (fig. 3)og indridsede mønstre, der kan tolkes som afbildninger af marksystemer (fig. 4). Indtil nu er der fundet mere end 250 dekorerede sten, der dateres til omkring år 2800 f. Kr. Mønstrene på stene kan være meget svære at erkende. Kaul opfordrede til at være opmærksom på denne nye fundtype.

Efter frokost fortalte Kristoffer B. Pedersen, kulturarvschef, Museum Sydøstdanmark, om forskningspotentialet i de store Sjællandske moser (fig. 5). På trods af dyrkning og dræning er forskningspotentialet stadigvæk meget stort i Holmegårds Mose og Åmosen med mange velbevarede bopladsområder på internationalt niveau. Det er stadig muligt at finde relevant materiale ved markvandringer i Holmegårds Mose og Pedersen inviterede til samarbejde mellem amatørarklæolger og museet herom. Der er planer i gang om at oprette et museum ”Det Ny Holmegård” og i denne forbindelse et center for mosearkæologi. Det glæder vi os til!

Som rosinen i pølseenden af de interessante foredrag fortalte Severin Tobias Mortensen, arkæolog, Museum Lolland-Falster, om detektorfund fra Øster Vandet i Thy med titlen ”Betragtninger fra pløjelaget” (fig. 6). Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale fra området. Mere end 150 fund er fundet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr). Det var meget interessant at høre om, hvordan en sådan fundkoncentration kan behandles og om resultaterne heraf. Undersøgelsen i pløjelaget giver klare oplysninger om beboelse samt handels- og håndværksaktiviteter. Skal man vide mere om livet i Øster Vandet er det nødvendigt med supplerende arkæologiske udgravninger. Resultaterne af undersøgelsen har klart angivet, hvor man skal grave.

Det blev et af de bedste træf nogensinde!

Figurtekster:

Fig. 1. Svend Illum Hansen demonstrerer anvendelse af birkebark i tørmur
Fig. 2. En veloplagt Flemming Kaul
Fig. 3. Soltegnsten, diameter 3,6 cm. Foto: John Lee, Nationalmuseet
Fig. 4. Sten med indridsede mark- og plantesymboler, 3 x 5 cm. Foto: Rogvi N. Johansen, Moesgaard
Fig. 5. Kristoffer B. Pedersen inviterer til samarbejde
Fig. 6. Severin Tobias Mortensen med ”Betragtninger fra pløjelaget”

Alugodprojektet tager form

Rekonstruktionen af Alugods ansigt

TAK

Det lykkedes takket være et fantastisk samarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Værløseegnens Historiske Forening at samle de nødvendige 75.000 kr. til rekonstruktionen af Alugods ansigt og til en udstilling på Furesø Museer. Her skal rettes en meget stor tak til samarbejdet og de mange borgere, foreningsmedlemmer, ansatte på rådhuset, kommunen, spejderne, Oldtidsstifonden, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger, erhverv og ikke mindst til Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, der har bidraget til Alugodprojektet.

Thy-Mors Detektorforening

allan banner

PRÆSENTATION AF SDA’S MEDLEMSFORENINGER

I løbet af 2019 vil vi i korte beskrivelser på SDA’s Facebook-side, præsentere jer for de 22 arkæologiske foreninger, der er SDA medlemmer, henholdsvis fra Jylland, Fyn, Sjælland (og øerne) og Bornholm.

Thy-Mors detektorforening er den første forening i rækken. Formand Peder Laursen beskriver foreningen således:

Thy-Mors Detektorforening blev dannet d. 12. februar 2005 af en håndfuld entusiastiske detektorfolk med Claus Thinggård og Chris Jarvis i spidsen og med støtte fra Jens Henrik Bech fra Thisted Museum.
Foreningen fylder så 14 år i februar 2019 og må være en af landets ældste. Det er en forholdsvis lille forening med kun 50 medlemmer, hvor alle kender alle.

Foreningen arrangerer hvert år i september et ”Detektor-rally” med 50-70 detektorfolk fra Danmark, Norge og Sverige. I 2013-2015 lavede Thy-Mors Detektorforening i samarbejde med TV-Midtvest en række seriøse tv-udsendelser under navnet ”Metaldetektiverne”. Udsendelser der blev og stadig er meget populære og som stadig kan ses på de forskellige regionalstationer.


Foto: Allan Faurskov

Danefæ top 10 - 2018

top 1 2018

DK4 logo small

Danefæ Top 10 - 2018

Årets ”Danefæ Top 10”-liste er nu klar til præsentation på dk4.
Der er altid spænding, når dk4, i nært samarbejde med Nationalmuseet, offentliggør årets liste over de 10 mest spektakulære eller interessante fund gjort af landets mange detektorfolk.

Nr. 1 - Tommy Lybeckker

top 01

Nr. 2 - Terese Frydensberg Refsgaard og Brian Kristensen

top 02

Læs mere om skatten ved at klikke her.

Nr.3 - Jean Stokholm

top 03

Nr. 4 - Jakob Vestergaard

top 04

Nr. 5 - Robert H Poulsen

top 05

pdf1

Nr. 6 - Bjarne Thomsen Og Torben Christjansen

top 06

Nr. 7 - 

top 07

pdf1

Nr. 8 - Jan Hjort

top 08

obm logoODENSE BYS MUSEER: Apollon fra AstrupvejApollon fra Astrupvej

Nr. 9 - Bent Rasmussen

top 09

Nr. 10 - Ikke detektorfund

top 10


BOBLER

Nr. 1 - Anders Elman Hansen

Nr. 2

bobler 02

 

OPDATEREDE DANEFÆ KRITERIER FRA NATIONALMUSEET

I den forbindelse har Anne-Kathrine Kjerulf, Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering , bedt os om at videreformidle dette brev.

Kære Alle

17838975 jeve natmus vertical black cmyk

Jeres store og omhyggelige arbejde med at finde og indlevere genstande fra pløjelaget i hele landet, giver mulighed for en stor og rig indsigt i vores fælles kulturarv, som vi ikke ellers ville få kendskab til hverken på Nationalmuseet eller lokalmuseerne. Stor tak for det, og det gode samarbejde der er omkring Danefæ mellem detektorførerne, lokalmuseer og Nationalmuseet. Der er indtil nu i år indleveret 17.385 genstande fordelt på 2.463 sager.

Det store fundmateriale udgør et uvurderligt potentiale for ny viden, men betyder også at vi arbejder løbende med Danefækriterierne, således at kriterierne der vedrører sjældenhed og kulturhistorisk værdi hele tiden justeres i forhold til det allerede indkomne genstandsmateriale.

Det betyder konkret at der er nye justerede kriterier på vej, som vil træde i kraft og vil være gældende pr. 1.1.2019. De justerede Danefækriterier vil, udover på hjemmesiden, blive præsenteret på Danefædagen, der vil blive optaget og sendt direkte, så det bliver muligt at henvise til dette også. Alle genstande indleveret til danefævurdering vil uanset indleveringstidspunkt, blive vurderet efter de justerede kriterier pr. 1.1.2019.

At Nationalmuseet løbende justerer kriterierne, for hvad der kan erklæres for Danefæ, betyder ikke at genstande I finder, som ikke opfylder Danefækriterierene ikke længere er interessante for lokalmuseerne. Samarbejdet og dialogen lokalt omkring de genstande der ikke længere erklæres for Danefæ er fortsat afgørende for vores fremtidige viden om vores fælles kulturarv. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer og lokalmuseerne med udgangspunkt i de nye justeringer af Danefækriterierne.

Med venlig hilsen

Anne-Kathrine Kjerulff
Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering
D. 19.12.2018

 

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk