OPDATEREDE DANEFÆ KRITERIER FRA NATIONALMUSEET

I den forbindelse har Anne-Kathrine Kjerulf, Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering , bedt os om at videreformidle dette brev.

Kære Alle

17838975 jeve natmus vertical black cmyk

Jeres store og omhyggelige arbejde med at finde og indlevere genstande fra pløjelaget i hele landet, giver mulighed for en stor og rig indsigt i vores fælles kulturarv, som vi ikke ellers ville få kendskab til hverken på Nationalmuseet eller lokalmuseerne. Stor tak for det, og det gode samarbejde der er omkring Danefæ mellem detektorførerne, lokalmuseer og Nationalmuseet. Der er indtil nu i år indleveret 17.385 genstande fordelt på 2.463 sager.

Det store fundmateriale udgør et uvurderligt potentiale for ny viden, men betyder også at vi arbejder løbende med Danefækriterierne, således at kriterierne der vedrører sjældenhed og kulturhistorisk værdi hele tiden justeres i forhold til det allerede indkomne genstandsmateriale.

Det betyder konkret at der er nye justerede kriterier på vej, som vil træde i kraft og vil være gældende pr. 1.1.2019. De justerede Danefækriterier vil, udover på hjemmesiden, blive præsenteret på Danefædagen, der vil blive optaget og sendt direkte, så det bliver muligt at henvise til dette også. Alle genstande indleveret til danefævurdering vil uanset indleveringstidspunkt, blive vurderet efter de justerede kriterier pr. 1.1.2019.

At Nationalmuseet løbende justerer kriterierne, for hvad der kan erklæres for Danefæ, betyder ikke at genstande I finder, som ikke opfylder Danefækriterierene ikke længere er interessante for lokalmuseerne. Samarbejdet og dialogen lokalt omkring de genstande der ikke længere erklæres for Danefæ er fortsat afgørende for vores fremtidige viden om vores fælles kulturarv. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer og lokalmuseerne med udgangspunkt i de nye justeringer af Danefækriterierne.

Med venlig hilsen

Anne-Kathrine Kjerulff
Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering
D. 19.12.2018

 

Vind et årsabonnement!

4 2018 new

Vind et årsabonnement på SDA’s medlemsblad ”FUND&FORTID” (fire numre) til en værdi af 260 kr.

For at fejre lanceringen af SDA’s Facebookside og julemåneden har du nu mulighed for at vinde et årsabonnement på FUND&FORTID, der udkommer fire gange årligt.

Du deltager i konkurrencen ved at like vores facebook side og dette opslag på facebook siden.

Vi trækker én heldig vinder søndag den 23. december kl. 20. Vinderen får direkte besked via Facebook eller via konkurrencekommentarer på Facebook.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Konkurrencen er ikke sponsoreret, administreret af eller associeret med Facebook. Ved deltagelse giver du dit samtykke til, at dit navn må offentliggøres på SDA’s Facebookside.

Klik her her under for at deltage

like us FB

SDA’s Sjællandstræf 2018 i Osted

Søndag den 28. oktober kl. 09.30-16.00

osted fs

Dagens program:


09.30-10.00   Ankomst og kaffe


10.00-10.10   Velkomst


10.10-11.10   Svend Illum Hansen, arkæolog, Nordisk Megalit Restaurering:

Danmarks megalitgrave i forfald

Danmarks fortidsminder, især megalitgravene, er i stærkt truet forfald på grund af økonomiske nedskæringer og mangel på uddannet personale. I disse måneder er flere gravkamre blevet lukket for offentligheden på grund af fare for sammenstyrtning. Svend Illum Hansen, der igennem 35 år har restaureret og undersøgt især jættestuerne i samarbejde med et lille antal kolleger og specialister, vil fortælle om jættestuernes konstruktioner og former, hvor-dan de vedligeholdes, og hvilke resultater undersøgelserne har givet.


11.10-12.10  Flemming Kaul, seniorforsker, Nationalmuseet: 

Minihelleristninger fra Vasagård. Små sten med stor betydning 

Igennem de seneste år er der på tragtbægerkulturens samlingspladser ved Rispebjerg og Vasagård gjort forunderlige fund af minihelleristninger fra den sene tragtbægerkultur, ca. 2800 f.Kr. Der er fundet mere end 250 dekorerede sten. Mange er udsmykket med solbilleder, men en helt ny fundgruppe er på det seneste kommet til, nemlig sten med firkantede motiver. Det foreslås, at det er forenklede gengivelser af marker. Der bliver sammenlignet med sam-tidige gengivelser af marker på helleristninger fra Valcamonica i Norditalien. 


12.10-13.30  Middagspause. Den medbragte mad kan nydes i skolens kantine. Drikkevarer kan købes.


13.30-14.30  Kristoffer B. Pedersen, kulturarvschef, Museum Sydøstdanmark:

Tilbage til Holmegaard Mose

Holmegaard Mose spiller en vigtig rolle for udforskningen af ældre stenalder i Nordeuropa. Den industrielle udnyt-telse af tørven har givet os nogle af de bedste udgravede bopladser fra Maglemosekulturen, som vi kender. Og da dele af mosen blev drænet og omdannet til landbrugsjord, sørgede flere dygtige amatørarkæologer for, at vi fik kendskab til flere vigtige bopladser langs bredderne af den tidligere sø. Men hvordan ser det ud omkring Holmegaard Mose i dag? Er det stadig muligt at finde velbevarede stenalderbopladser i mosen?


14.30-15.00  Kaffepause


15.00-16.00  Severin Tobias Mortensen, arkæolog, Museum Lolland-Falster:

Betragtninger fra pløjelaget – detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy

Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet består af mere end 150 fund, er det muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværks-relaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.


16.00  Afslutning


Tilmelding

Sjællandstræffet holdes på Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevej 1, 4320 Lejre (10 km sydvest for Roskilde). Deltagergebyret er kr. 150, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding senest den 19. oktober til kassereren, David Barry, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. Tag gerne gæster med. Deltagergebyret betales senest den 19. oktober til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 6054 5444. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren(erne).

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com