Benny Staal modtager Aage Rothenborgs legat for 2019

Benny

Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskabs har tildelt Benny Staal Aage Rothenborgs legat for 2019.

Begrundelsen for tildelingen af legatet er Bennys utrættelige indsats som redaktør af Fund&Fortid - arkæologi for alle, hvoraf de senere år som ansvarshavende redaktør. Og for Bennys energiske assistance ved afviklingen af Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskabs medlemsmøder.

Bestyrelsen i DAA og redaktionen i Fund&Fortid, ønsker alle Benny Staal tillykke med Legatet.

Årets sidste Fund&Fortid blad er på gaden!

Denne gang er stenalderen stærkt repræsenteret i bladet. I redaktionen har vi ofte talt om, at man mange steder undervurderer stenalderen og primært fokuserer på de metalrige perioder af vores oldtid.

Det betyder dog ikke, at vi helt har glemt metallerne. Både lederen, Nyt fra Nationalmuseet og bagsiden omhandler noget for detektorfolket. Og netop detektorfolkene, der jo altid trasker rundt på markerne, skal vide en masse om alle perioderne - altså også om stenalderforside 04 2019

INDHOLD

  Fælles fortid – om danefæarbejdet på Nationalmuseet
Anne-Kathrine Kjerulff, Lasse Sørensen og Michael Andersen
Fundet – Forsvundet - Genfundet
Erik Brinch Petersen
Istidsjægerne ved Paderup Mose – Federmesserkultur nær Randers
Preben Ravnsvad
Att “bränna” flintföremål
Lars Larsson
En jadeøkse fra Sydvestsjælland
Elin Lis Johansen og Jens Nielsen
Små sten med stor betydning. Sol over jord – Neolitisk minikunst fra Bornholm
Flemming Kaul
Forfædrene og himmellegemerne
Rud Kjems
Nyt fra Nationalmuseet. Værdier på tøjet – en hilsen fra en knappemager
Tine Bonde Christensen
Formanden har ordet
Jette Svane Hansen
Detektorafsøgning i Norge
Allan Faurskov


FORSIDE

Grubekeramisk jæger tegnet af kunstner Tom Björk lund.
Motiv fra udstillingen på Moesgaard Museum. Foto: Benny Staal.
Bronzehest, muligvis vægtlod, detektortræf 2019, Mjøsa, Norge. Foto: Allan Faurskov.
Solskiven fra Nebra. Foto: Juraj Lipták, Landes amt für Denkmalpflege und Archäol ogie Sachsen-Anhalt.
Solsten fra Vasagård, Bornholm. Foto: John Lee, Nationalmuseet.

ABONNENTER

Så kære abonnenter. Glæd jer til nogle fornøjelige timer i selskab med fortiden. Bladet er planlagt til at dumpe ind af brevsprækkerne ca. den 1. december 2019. Som altid skal abonnenter, der af uransagelige grunde ikke har modtaget bladet inden den 16. december 2019, sende en mail til DAAs kasserer, David Barry: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bede om at få tilsendt sit eksemplar.

Satire tegning med forkert budskab

Nedenstående tegning fra Jydske Vestkysten formidler et forkert billede af hvad landmænd risikerer i forbindelse med dyrkning af deres jord, når de støder på fortidsminder.
 
76747566 469018497363525 4963950903808753664 o

Avisen er blevet bedt om at korrigere det udsagn billedet formidler.

“Det fremgår tydeligt af museumslovens kapitel 8 §27 at jordarbejde i forbindelse med dyrkning af almindelige jordafgrøder ikke risikerer udgifter i forbindelse med fund af fortidsminder i den situation. Vedhæftede tegning bragt i Jydske Vestkysten giver derfor et helt forvrænget billede af retstilstanden som i værste fald kan få lodsejere til at tie om fund af fortidsminder og yderligere kan føre til at os der med detektor, og gør en stor indsats for at redde genstande før de slides op af pløjning m.m, ikke får lov til at gå på markerne af nervøse landmænd. I bør derfor sørge få at at der bliver rettet op på det forkerte budskab tegningen formidler.”

Klip fra Museumsloven kapitel 8 - §27 - stk. 5:

Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt

1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,

2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller

3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8.

DAA’s Arkæologitræf 2019 i Lejre

Søndag den 27. oktober kl. 09.30-16.00

Dagens program:

09.30-10.00 Ankomst og kaffe

10.00-10.10 Velkomst

10.10-11.10 Søren Anker Sørensen, specialkonsulent og faglig leder på Femernprojektet:
Nyheder fra Femernudgravningerne
Om de sidste udgravninger foretaget i den inddæmmede Syltholm Fjord og de mange spændende fund fra stenalderen, som er fremkommet her. Især fund af organisk materiale har overrasket og givet mange nye spændende oplysninger om livet omkring fjorden for omkring 6000 år siden. Endvidere har forskellige naturvidenskabelige metoder anvendt på materiale fra udgravningerne givet nye og overraskende resultater.

11.10-12.10 Lars Grundvad, museumsinspektør, Museet på Sønderskov:
Er Fæsted- og Harrebyegnen resterne af et nyopdaget helligområde?
I 2016 fandt detektorholdet TRP den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid på en sønderjysk mark mellem Sdr. Hygum og Ribe. Fælles for al formidling af fundet har været at undersøge og forklare, hvorfor så store værdier blev akkumuleret ved Fæsted, og hvorfor de blev begravet. Nu har nye detektorfund og udgravninger kastet et interessant lys over dette. Ved hjælp af de mange jern- og bronzefund samt en smule guldsager kan vi nu belyse antydningen af et hidtil uopdaget helligt område, som på mange måder minder om det, som kendes så godt fra Uppåkra. Denne region i det sønderjyske kommer sandsynligvis til at skrive sig ind blandt de vigtigste områder i dansk forskning i jernalder og vikingetid samt i studiet af det førkristne Danmark.

12.10-13.30 Middagspause. Den medbragte mad kan nydes på stedet. Drikkevarer kan købes.

13.30-14.30 Ejvind Hertz, museumsinspektør, Museum Skanderborg:
De dræbte krigere i offermosen Alken Enge – hær og efterkrigsritual i jernalderen
Fund af menneskeknogler i Alken Enge ved Illerup Ådal nær Skanderborg har længe skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske undersøgelser fra 1957 til 1960; men først med de sonderende undersøgelser i 2008-9 blev det klart, at der i fundmaterialet er store muligheder for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp over midlertidig deponering til ofring. Udgravninger foretaget i somrene 2012 til 2014 af Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi med økonomisk støtte fra Carlsbergfondet bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne krigere. De fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfundsstruktur og hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere omkring år 0.

14.30-15.00 Kaffepause

15.00-16.00 Museumsinspektør Ejvind Hertz – fortsat

16.00 Afslutning

Tilmelding Arkæologitræffet holdes på Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre. Deltagergebyret er kr. 150, hvilket inkluderer morgenkaffe m/brød og eftermiddagskaffe med kage. Tilmelding senest den 18. oktober til kassereren, David Barry, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 5956 5660. Tag gerne gæster med. Deltagergebyret betales senest den 18. oktober til foreningens bankkonto reg.nr. 1551 kontonr. 8772010 eller til MobilePay 80916. Husk venligst at opgive navn og postnummer på deltageren(erne).

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Paul-Uwe Grunwald
Sdr.Hostrunp Bygade 24
6200 Aabenraa

Telefon: +45 5181 2674


E-mail: paul-uwegrunwald@web.de