SDA’s årsmøde 2018 i Odense

Fig 1

SDA holdt årsmøde den 22. april 2018 på Møntergården, Odense Bys Museer. Mere end 50 medlemmer var mødt op fra hele landet for at deltage i foreningens 28. årsmøde. Eigil Nikolajsen blev valgt som ordstyrer og gav straks ordet til foreningens formand, Jette Svane Hansen. Denne bød velkommen og indledte sin beretning med at mindes sin forgænger, Jan Andersen, der døde den 22. marts, og henviste til nekrologen i dette nummer af Fund&Fortid. Formanden gennemgik derefter det forgangne års aktiviteter. Hun fremhævede, at SDA havde formået at udarbejde et nyt sæt SDA-etiske regler, som er tilpasset den udstrakte anvendelse af metaldetektorer. De etiske regler skal være et supplement til lokalgruppernes egne regler. Formanden roste Fund&Fortid, men var bekymret for det dalende abonnementstal og opfordrede til, at alle hjælper med at skaffe flere abonnenter. Formanden fremhævede et samarbejde mellem Museum Nordsjælland og Freddy Arntsen fra bestyrelsen og Hørsholm Arkæologi Forening om afholdelse af detektorkurser som forbilledligt. Der var megen ros til alle for store og små bidrag til foreningens virke.

I forbindelse med SDA’s handlingsplan oplyste formanden, at vi vil forsætte foreningens linje, og gjorde opmærksom på Jyllandstræffet i Randers den 3. juni og Sjællandstræffet i Osted den 28. oktober. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Kasserer David Barry gennemgik regnskab og budget og fik stort bifald for sine ihærdige bestræbelser, som har resulteret i et overskud. Det omdelte regnskab og budget blev godkendt.

Sammensætningen af SDA’s nye bestyrelse fremgår af Hjemmesiden og af Persongalleriet i Fund&Fortid.

Årets Arkæolog 2018
Frantz Howitz, journalist og kulturredaktør på TV-kanalen dk4, blev udnævnt for sin fremragende indsats som formidler af arkæologi og historiske programmer. Frantz Howitz kvitterede med et interessant og relevant foredrag underbygget med videoklip fra besøg på udgravninger og interviews med kendte arkæologer. Vi blev indviet i interviewets vanskelige kunst. Som en rød tråd gennem foredraget fornemmedes en dyb respekt og forståelse for bevarelsen af kulturarven. Her har medierne og detektorarkæologerne et stort ansvar ved at nedtone skattejagtaspektet og i stedet at fokusere på at redde kulturspor og sikre kulturarven. ”Dette er vigtigt så længe, der er en menneskehed”, sagde Frantz Howitz, blandt andet.

Foredrag om ”Knuds Odense” og ”Havsmarken”
Her var tale om to interessante foredrag, som kun kan anbefales at blive hørt af mange flere. Jesper Hansen fortalte om ”Knuds Odense – Vikingernes by”. Hele historien er beskrevet i den nyligt udkomne bog med samme navn som foredraget, redigeret af Mads Junge og Jesper Hansen. Se anmeldelse af bogen her: http://www.historie-online.dk/boger/anmeldelser-5-5/forhistorisk-tid-12-12/knuds-odense. Steen Agersø, lærer og detektorfører fra Ærø, fortalte om ”Havsmarken – en handelsplads fra vikingetid”. Der blev blandt andet vist billeder af arabiske og frankiske mønter, brudsølv og pragtfulde smykker, som blev sat ind i en større sammenhæng.

Dagen stod tilbage som en stor oplevelse for deltagerne.

Niels Bødker Thomsen og Benny Staal

Glimt af hverdagen

Kom til smugkig

De nyeste arkæologiske fund 

Åbent hus og aftenkaffe i udstillingen torsdag d. 17. maj kl. 19.30 – 21.00

mn 01

Vi har lavet en ny arkæologisk udstilling i Elværket med de nyeste arkæologiske fund. I den anledning vil vi meget gerne invitere alle arkæologi- og detektorforeningerne til en hyggelig aften, hvor I får mulighed for at smugkigge, 14 dage inden udstillingen åbner for offentligheden. Der vil ikke blive en egentlig rundvisning, men Lene Hagedorn, som har været med til at lave udstillingen, vil være tilstede sammen med Mette Palm for at svare på spørgsmål. Vi har lavet en ny arkæologisk udstilling i Elværket med de nyeste arkæologiske fund. I den anledning vil vi meget gerne invitere alle arkæologi- og detektorforeningerne til en hyggelig aften, hvor I får mulighed for at smugkigge, 14 dage inden udstillingen åbner for offentligheden. Der vil ikke blive en egentlig rundvisning, men Lene Hagedorn, som har været med til at lave udstillingen, vil være tilstede sammen med Mette Palm for at svare på spørgsmål. 

I museets nye undervisningslokale, som ligger op til udstillingen, vil vi sætte kopper og småkager frem, så der er mulighed for at mødes over en kop kaffe og få snakket med de andre amatørarkæologer og detektorfolk. Da der ikke er tilmelding, vil vi bede jer om selv at medbringe kaffen.  

Smugkig og aftenkaffe i den arkæologiske udstilling 

Tid: torsdag d. 17. maj 2018 kl. 19.30 til 21.00 

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. P-plads bag museet. 

Pris og Tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. Husk egen kaffe/te

MNS logo r d

Dimser og Danefæ

Fundaften v/ Esben Aarsleff torsdag d. 31. maj kl. 19.30 – 21.00

mn 02

Efter en god forårssæson har museet fået en masse fund indleveret fra flittige detektorbrugere. Blandt fundene er det især spænder og mønter, der dominerer billedet, men der ligger også mange andre dimser og danefæ i mulden, som vi skal tale om.  Efter en god forårssæson har museet fået en masse fund indleveret fra flittige detektorbrugere. Blandt fundene er det især spænder og mønter, der dominerer billedet, men der ligger også mange andre dimser og danefæ i mulden, som vi skal tale om.

Har man selv gjort nogle nyere fund, er man meget velkommen til at tage dem med på denne aften, så alle kan se og røre de nyeste fund, og høre om deres historie.    

Fundaften: Dimser og Danefæ 

Tid: torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.30 til 21.00 

Sted: Frederiksgade 9, 1. sal, 3400 Hillerød. P-plads ved museet. 

Pris og Tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding.

MNS logo r d

Årets Arkæolog 2018: Frantz Howitz

SDAs Årsmøde i Odense. Årets Arkæolog 2018 er udnævnt: Frantz Howitz, der efter udnævnelsen holdt et stærkt foredrag for forsamlingen om nogle af sine mange oplevelser i og med arkæologien. Frantz kom også ind på interview teknik... det som han er så dygtig til. Der var også et par andre gode foredrag. Jesper Hansen fra Odense Bys Museer fortalte om de senere års mange byarkæologiske undersøgelser ( og igen skal bogen Knuds Odense anbefales) og sidst, men ikke mindst, holdt Steen Agersø et godt foredrag om sine mange fund fra Havsmarken på Ærø. En virkelig god dag med super oplysende foredrag.

Her ses en ydmyg, men glad og stolt Frantz Howitz med det traditionelle lerfad, som Årets Arkæolog modtager.

31143906 10214936910951479 8815432599985121440 n

Hvil i fred, Jan!

I dag til morgen modtog jeg den sørgelige meddelelse, at SDAs tidligere formand og mangeårige bestyrelsesmedlem , Jan Andersen, er afgået ved døden sent torsdag aften den 22. marts 2018. Jan sled i de sidste mange måneder med smerter i hoften, og en operation tidligere på måneden, skulle råde bod herpå. Desværre var operationen nok en for hård omgang, og Jans hjerte havde svært ved at følge med. Efter ugers indlæggelse på Aalborg sygehus, Nykøbing F. sygehus og til sidst Roskilde sygehus, måtte Jan give op, og sov stille ind.

Jan vil blive savnet i både amatørarkæologiske - som i fagarkæologiske kredse for sit store engagement i arkæologien. Jan var samler og havde skabt sig en stor fin samling af oldtids- og middelaldergenstande fra området omkring Moseby på Nordfalster, hvor han boede. Jan stillede altid de rigtige faglige spørgsmål - præcis de spørgsmål, der var så svære at svare på, men som også viste en reel indsigt og nysgerrighed. Jan gav ikke sådan lige op, når det gjaldt at finde forklaringer på arkæologiske spørgsmål, om det så var rensdyrjægernes jagtruter, yngre stenalders redskabsinventar eller middelalderens bebyggelser. Jan var lyttende og rolig og havde altid tid til et besøg, og da han kunne, gik vi på ture på Falster, og han øste af sit store lokale kendskab. Foruden mark rekognosceringer, med og uden metaldetektor, besøgte Jan og jeg en del ældre gårdmænd, der havde taget deres gårdsamlinger af oldsager med sig til nye hjem. På trods af det lokale museums modstand hertil, registrerede vi en del af disse samlinger, og igen måtte jeg sande, at Jan ikke bare sådan gav op. Han kunne se vigtigheden af, at bevare i det mindste fundsteder og fotos af de mange genstande, og via sit tidligere arbejde som forsikringsmand, vidste Jan præcis hvor de flotteste og største samlinger lå. Det var en fornøjelse at være med til.

Vi har mistet en god ven og kammerat.

Lad vores tanker gå til Jans eneste søn, Peter Thor Andersen (Faaborg Museum) og familien, der nu skal en svær tid igennem.

jan andersen

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com