Årets udgravninger i Nordsjælland

Foredrag tirsdag d. 5/12 kl. 19-20.30 i Frederiksgade 9, 3400 Hillerød

foto 01

Elkabel Græsted – Borup. Udgravning af grubehus.

Arkæologens arbejdsmark byder altid på overraskelser og ganske ofte spændende fund. 2017 har ikke været en undtagelse. Fundene er væltet op af jorden til stor glæde for både arkæologerne på Museum Nordsjælland og alle med arkæologisk-historisk interesse. 

Blandt årets fund er flere ofrede urokser i kanten af den drænede Søborg Sø måske det mest spektakulære. Urokserne lå tæt ved et ca. 11.000 år gammelt affaldslag, som indeholdt knogler fra elg og kronhjort, samt redskaber af ben og flint. Søborg sø har i det hele taget afgivet mange fund i år. I samme område som urokserne er der fundet en samling af våben fra 1000-årene, som dækker over mindst fem økser, flere sværd, samt lanse- og spydspidser. Endnu et våben er fundet nær Søborg Slotsruin. Dette er dog en hagebøsse fra 13-1400-årene, hvilket er en uhyre sjælden genstandstype.

Heldigvis er der også foretaget undersøgelser andre steder end Søborg Sø. Ved Asminderød er der undersøgt en boplads med tilknyttede tørvegrave fra midten af jernalderen (omkring 2-300 e.Kr.). Tørvegravene rummede blandt andet ofrede lerkar, lyse sten og trægenstande, i form af plovskær, tørvespader og ukendte typer af tilhuggede trægenstande.

Ved Vassingerød og Skibstrup er der fundet bopladser fra ældre jernalder, tiden mellem 500 f.Kr. og 160 e.Kr., med spor efter jernproduktion, hvilket kun ses relativt sjældent. Jernet blev udvundet af myremalmen, som man gravede op af moselagene. 1 kilo myremalm kunne omdannes til ca. 10 gr. jern.

I Skævinge og Stenstrup er der undersøgt flere brønde fra sen middelalder og renæssance (1300-1660 e.Kr.). Brøndene i Stenstrup bestod af trætønder, hvor en enkelt var bevaret i sin fulde udstrækning, hvorimod de i Skævinge bestod af stensatte brøndskakter, som kendes helt op i moderne tid. I Skævinge er der desuden blevet udgravet en del af middelalder-landsbyen, med rester af gårde, hegn og gruber. De ældste fund går tilbage til 1100-årene, med undtagelse af tre løsfundene flintøkser, som hører til i yngre stenalder.

Netop yngre stenalder (3900-1700 f.Kr.) er dukket op på flere lokaliteter i år. Hen over efteråret er der udgravet affaldslag med flint og keramik i den vestlige kant af Hillerød, hvor Ullerødbyen Nord skal anlægges. I skrivende stund foretages der desuden udgravninger i kanten af den nedlagte flyvestation Værløse, hvor der ligeledes ligger tykke affaldslag; disse hører dog til en anden periode af den yngre stenalder, end fundene i Ullerødbyen.

Og så skal vi ikke glemme Helsinge Nord, eller Troldebakkerne, som byudviklingsområdet skal hedde, hvor der er udgravet velbevarede gårdsanlæg fra midten af jernalderen, store mængder jordovne fra den yngre bronzealder (1100-500 f.Kr.), samt fire teglovne fra slutningen af 1700-tallet. 

Kom og hør museumsinspektør Esben Aarsleff fortælle om årets udgravninger og se nogle af de mange fund. Det sker på Museum Nordsjælland, Frederiksgade 9, 3400 Hillerød, tirsdag d. 5. december kl. 1920.30. Der er parkering ved museet.

Tilmelding på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det er gratis at deltage.

MNS logo r d

Ændring af arkæologisk arrangement 25. oktober

Kære alle

Vi har fået lavet en dobbeltbookning på onsdag den 25/10, hvor der tidligere er meldt ud, at der skulle være et arrangement for arkæologi- og detektorforeningernes medlemmer om Detektorfund fra Nordsjælland (fundgennemgang).

I stedet Esben Aarsleff et foredrag om de to vandmøller, som fra 1600-1800-tallet lå lidt syd for Faverholm i Hillerød. Vi håber at I har lyst til at overvære dette særarrangement i stedet. Arrangementet er gratis og der er p-pladser bag Elværket.

Hvad fandt de egentlig?
Særarrangement om vandmøllerne ved Favrholm

moelleKælder fra 1600-årene. Nedgangen har været en trætrappe, der har stået i det “stenfrie” område øverst i billedet.

I 2015 og 2016 udgravede museum Nordsjælland to vandmøller i Hillerød Syd. Vandmøllerne lå omkring Havelse å ved Favrholm, og var en ældre og yngre udgave af den historiske kendte Favrholm Ladegårdsmølle, som i starten af 1800-tallet erstattedes af en vindmølle. Den ældre udgave af vandmøllen blev opført omkring 1550 syd for åen og nedrevet omkring 1572. Vandmøllen var opført i træ og ved nedrivningen blev en del af tømmeret taget med, og genanvendt i den nye vandmølle, som blev anlagt nord for åen. Den nye vandmølle blev opført omkring 1572-75 i sten, men møllekanalen og konstruktionerne omkring denne, var i træ. Den stenbyggede vandmølle rummede en mængde fine detaljer, heriblandt en smedje og en kælder. Desuden var der bevaret ganske meget af møllekanalen, hvilket betød, at den nye vandmølle blev kåret af Slots- og kulturstyrelsen som ét af de bedste fund på landsplan i 2016.

I forbindelse med udstillingen af vandmøllerne i Elværket holder museet et særarrangement onsdag d. 25. oktober kl. 19-20 i Elværket. Kom og hør om resultaterne af de omfattende arkæologiske undersøgelser og se et udvalg af fundene. Arrangementet er gratis.

Tilmelding på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen
Mette Palm
museumsinspektør

MNS logo r d

MUSEUM NORDSJÆLLAND

Frederiksgade 9, DK 3400 Hillerød

tlf.: 7217 0240      mobil: 4045 2028

www.museumns.dk

Arkæologi på Askov

Askov

Museet på Sønderskov i samarbejde med Askov Højskole 17.09.17 – 23.09.17

Bliv introduceret til amatørarkæologi. Lær om at læse et historisk landskab, og hvordan man kan undersøge det som hobby. Du kommer til at blive bredt introduceret til emnet og prøve forskellige teknikker i praksis. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede har erfaring. Det foregår såvel indendørs på højskolen og museet, og udendørs i felten.

I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid. Sommerens fund består af seks store guldarmringe og en armring af sølv. Med den efterfølgende udgravning, som blev foretaget af Museet på Sønderskov, nåede skatten op på i alt ca. 1,4 kg guld. Hvert år bidrager amatørarkæologer med vigtig viden om Danmarks oldtid. Men amatørarkæologi handler om mere end metaldetektorer. Der er mange måder at bidrage på, og selv blive klogere på egnens historie. Samtidigt er det en hobby, som byder både på aktiviteter ude i naturen og hjemme ved skrivebordet, i arkiver og på museer.

I et samarbejde mellem Askov Højskole og Museet på Sønderskov udbyder vi derfor et kursus, hvor du vil blive introduceret til metoder, som du kan bruge som amatørarkæolog. Det handler om at ”læse” et landskab, og om at lære metoder til at undersøge den fortid, der ligger derude. På kurset vil du blive introduceret til historisk kortlæsning, kildesøgning, geofysiske metoder, rekognoscering, og selvfølgelig også metaldetektorer. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede har erfaring. I løbet af ugen vil du blive del af et igangværende feltarbejde, som gennemføres af museet. Du skal derfor medbringe praktisk tøj, og kunne bevæge dig i det åbne land. Undervisningen foregår på højskolen, men i lige så høj grad ved praktisk arbejde i felten.

Der er plads til højst 24 deltagere på kurset.

Kursusledere
Museumsleder Bo Ejstrud, Sønderskov & højskolelærer Kristian la Cour

 

SDA årsmøde den 30. april 2017

aarsmøde 2017 01

SDA holdt årsmøde den 30. april 2017 i Faaborg i festligt solskinsvejr ;-). Øhavsmuseet havde venligt stillet fantastiske rammer til rådighed, og museumsdirektøren, Peter Thor Andersen, ledede mødet upåklageligt. Der afholdtes generalforsamling, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Jette Svane - formand, Ib Krause-Kjær - næstformand, David Barry - kasserer, John Pedersen - sekretær, Karsten Pedersen, Niels Bødker Thomsen, Jørgen Jensen og Freddy Arntsen. Som suppleanter valgtes Severin Tobias Mortensen og Benny Staal. Efter generalforsamlingen blev Jan Andersen takket for stor indsats som formand for foreningen i de sidste seks år.

Efter generalforsamlingen gik turen til et oldtidsområde umiddelbart udenfor Faaborg, Pipstorn, hvor der blev filmet af Tv2-Fyn, og hvor en af arkæologerne fra Øhavsmuseet, Nicolai Garhøj Larsen, viste rundt blandt oldtids grave - megalitter, høje og stencirkler, på fornemste vis.

joergen holmEfter indtagning af frokosten, gik selskabet ind i Øhavsmuseets biograf, hvor Benny Staal fortalte om årets arkæolog, Jørgen Holms arkæologiske karriere fra 12-årsalderen til i dag. Jørgen Holm modtog et keramikfad som det synlige bevis på, at han nu er årets arkæolog 2017 - nr. 26 i rækken af udnævnelser i SDA-regi.

SDA takker Øhavsmuseet mange gange for husly.

Under et af punkterne til generalforsamlingen kom et spørgsmål op, som efterhånden har været omtalt mange gange her. Det er vores store ønske om at få flere abonnenter på bladet. Nu har vi rundet 3100 medlemmer her på Facebook-siden, og til de mange nye (og 'gamle' medlemmer) skal der derfor gøres opmærksom på vores blad Fund&Fortid - Arkæologi for alle, der udkommer fire gange årligt.

Bliv abonnent ved at tilmelde dig her på siden.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk