Arkæologi på Askov

Askov

Museet på Sønderskov i samarbejde med Askov Højskole 17.09.17 – 23.09.17

Bliv introduceret til amatørarkæologi. Lær om at læse et historisk landskab, og hvordan man kan undersøge det som hobby. Du kommer til at blive bredt introduceret til emnet og prøve forskellige teknikker i praksis. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede har erfaring. Det foregår såvel indendørs på højskolen og museet, og udendørs i felten.

I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid. Sommerens fund består af seks store guldarmringe og en armring af sølv. Med den efterfølgende udgravning, som blev foretaget af Museet på Sønderskov, nåede skatten op på i alt ca. 1,4 kg guld. Hvert år bidrager amatørarkæologer med vigtig viden om Danmarks oldtid. Men amatørarkæologi handler om mere end metaldetektorer. Der er mange måder at bidrage på, og selv blive klogere på egnens historie. Samtidigt er det en hobby, som byder både på aktiviteter ude i naturen og hjemme ved skrivebordet, i arkiver og på museer.

I et samarbejde mellem Askov Højskole og Museet på Sønderskov udbyder vi derfor et kursus, hvor du vil blive introduceret til metoder, som du kan bruge som amatørarkæolog. Det handler om at ”læse” et landskab, og om at lære metoder til at undersøge den fortid, der ligger derude. På kurset vil du blive introduceret til historisk kortlæsning, kildesøgning, geofysiske metoder, rekognoscering, og selvfølgelig også metaldetektorer. Kurset er for dig, der vil lære om arkæologi i fritiden, og for dig, som allerede har erfaring. I løbet af ugen vil du blive del af et igangværende feltarbejde, som gennemføres af museet. Du skal derfor medbringe praktisk tøj, og kunne bevæge dig i det åbne land. Undervisningen foregår på højskolen, men i lige så høj grad ved praktisk arbejde i felten.

Der er plads til højst 24 deltagere på kurset.

Kursusledere
Museumsleder Bo Ejstrud, Sønderskov & højskolelærer Kristian la Cour

 

SDA årsmøde den 30. april 2017

aarsmøde 2017 01

SDA holdt årsmøde den 30. april 2017 i Faaborg i festligt solskinsvejr ;-). Øhavsmuseet havde venligt stillet fantastiske rammer til rådighed, og museumsdirektøren, Peter Thor Andersen, ledede mødet upåklageligt. Der afholdtes generalforsamling, hvor følgende blev valgt til bestyrelsen: Jette Svane - formand, Ib Krause-Kjær - næstformand, David Barry - kasserer, John Pedersen - sekretær, Karsten Pedersen, Niels Bødker Thomsen, Jørgen Jensen og Freddy Arntsen. Som suppleanter valgtes Severin Tobias Mortensen og Benny Staal. Efter generalforsamlingen blev Jan Andersen takket for stor indsats som formand for foreningen i de sidste seks år.

Efter generalforsamlingen gik turen til et oldtidsområde umiddelbart udenfor Faaborg, Pipstorn, hvor der blev filmet af Tv2-Fyn, og hvor en af arkæologerne fra Øhavsmuseet, Nicolai Garhøj Larsen, viste rundt blandt oldtids grave - megalitter, høje og stencirkler, på fornemste vis.

joergen holmEfter indtagning af frokosten, gik selskabet ind i Øhavsmuseets biograf, hvor Benny Staal fortalte om årets arkæolog, Jørgen Holms arkæologiske karriere fra 12-årsalderen til i dag. Jørgen Holm modtog et keramikfad som det synlige bevis på, at han nu er årets arkæolog 2017 - nr. 26 i rækken af udnævnelser i SDA-regi.

SDA takker Øhavsmuseet mange gange for husly.

Under et af punkterne til generalforsamlingen kom et spørgsmål op, som efterhånden har været omtalt mange gange her. Det er vores store ønske om at få flere abonnenter på bladet. Nu har vi rundet 3100 medlemmer her på Facebook-siden, og til de mange nye (og 'gamle' medlemmer) skal der derfor gøres opmærksom på vores blad Fund&Fortid - Arkæologi for alle, der udkommer fire gange årligt.

Bliv abonnent ved at tilmelde dig her på siden.

Ny direktør for Nationalmuseet

Rane Willerslev bliver ny direktør for Nationalmuseet

Rane Willerslev II rcn

Pressefoto - Nationalmuseet. Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

natmusKulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er meget glad for, at Nationalmuseet får en stor og anerkendt kapacitet som ny direktør. Rane Willerslev vil med sin store energi og idérigdom være i stand til at føre museet ind i en ny, nødvendig udvikling, hvor hans solide faglighed og analytiske sans på relevant vis kan tilføre museets forskning, bevaring og formidling et samtidigt og moderne tilsnit. Willerslev vil desuden som et kendt og anerkendt ansigt have gode forudsætninger for at kunne tiltrække fondsmidler og dermed ny forskning til museet.

Jeg ser meget frem til at se resultaterne af de mange visioner, som Rane Willerslev har for Nationalmuseet. Og jeg vil samtidig gerne takke afgående direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen for hans store indsats for museet i de forgangne 9 år.”
Ny direktør for Nationalmuseet
Rane Willerslev / Foto: Orla Sæther

Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, siger:

"Nationalmuseet er hele Danmarks førende kulturhistoriske museum. Det skal det blive ved med at være. Mit mål er at udbygge museets faglige tyngde og frigive dets kreative energi, så det bliver et udfordrende, vildt og engagerende sted for de besøgende. Ved at sprænge faglige rammer indenfor forskning, bevaring og formidling skal museet afdække nye historiske mysterier, udforske menneskets kulturelle mangfoldighed og udfordre etablerede sandheder. Museets muligheder for udvikling og fremgang er store, og jeg ser frem til at realisere dem i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med de mange dygtige medarbejdere."

Rane Willerslev er 45 år og pt. professor i social antropologi ved Århus Universitet.

Han fik i 2003 en ph.d. fra University of Cambridge og i 1996 en mastergrad i visual antropologi fra University of Manchester. Rane Willerslev har fra 2011-2013 været direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo og fra 2008-2011 chef for de Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum. Fra 2013 frem til i dag har han ledet det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet.

Rane Willeslev er desuden forfatter og medforfatter til en lang række artikler, bøger og akademiske monografier, og sideløbende har han redigeret flere antologier og særnumre af tidsskrifter. Han er en aktiv debattør og formidler af sin forskning.

Rane Willerslev tiltræder stillingen som direktør for Nationalmuset den 1. juli 2017.

Oprydningsudsalg!

Oprydningsudsalg!

Vi rydder op i SDA’s lager af bøger, blade og andre publikationer – gør et kup!

Medlemsblade: Grav i SDA’s fortid ved at købe ældre numre af SDA Nyt/Arkæologi for Alle fra 1994-2006 – de er fulde af interessante artikler. Man kan købe et helt sæt (41 numre) eller individuelle årgange. Aktuel Arkæologi nr. 1-4, der udkom i 2003/2004, er også på udsalg. Fund&Fortid har været på banen siden 2007. Man kan købe et helt sæt eller individuelle årgange.

scan00021 scan00041

Klaus Ebbesens artikler. Vi har særtryk af ca. 40 af Klaus Ebbesens arkæologiske artikler. Disse sælges kun i sæt.

Bøger: Flere af vore bøger er nu sat ned i pris, og vi tilbyde flere nye titler. Lageret af flere af publikationerne er begrænset, og de tilbydes til salg efter først til mølle-princippet.

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk