• banner forside 04 2019
  •  
  • blaatand
  • natmus 2017 01 banner

Indholdsfortegnelsen

 forside 03 2019

nr. 1/2020

Side
Arkæologien og de sociale medier Redaktionen 3
Et gravfund fra Ågård – Spændende fund fra Villy Falks samling -
David Barry og Jens Nielsen
4
Arkæologi i haven - Mogens Bo Henriksen 9
Et grebspidssværd fra Vestsjælland - David Barry 15
Svaleredekar fra førromersk jernalder - Vera Gejl og Karen Thygesen 17
Fra jernalderen til Genforeningen – Møntfund i årets danefæudstilling -
Helle W. Horsnæs
18
Metaldetektorens vidnesbyrd. Brugte bønder mønter i middelalderen?
Jens Christian Moesgaard
22
Tabt arkæologi? De “oversete” genstande – og en mysteriøs “fantasiforfalsknings”-skilling -
Nikolai Fenger Pedersen og Severin Tobias Mortensen
28
Nyt fra Nationalmuseet. Sønderrevet feltkappe fra dansk soldat -
Tine Bonde Christensen
32
Danefædag 2020  - Allan Faurskov 33
Indkaldelse til DAA’s årsmøde 2020 / Persongalleri 35
Invitation til DAA’s 30-års jubilæum 36

 forside 03 2019

nr. 4/2019

Side
Fælles fortid – om danefæarbejdet på Nationalmuseet
Anne-Kathrine Kjerulff, Lasse Sørensen og Michael Andersen
3
Fundet – Forsvundet –  Genfundet - Erik Brinch Petersen 5
Istidsjægerne ved Paderup Mose – Federmesserkultur nær Randers
Preben Ravnsvad
8
Att “bränna” flintföremål - Lars Larsson 12
En jadeøkse fra Sydvestsjælland - Elin Lis Johansen og Jens Nielsen 16
Små sten med stor betydning. Sol over jord – Neolitisk minikunst fra Bornholm
Flemming Kaul
19
Forfædrene og himmellegemerne - Rud Kjems 26
Nyt fra Nationalmuseet. Værdier på tøjet – en hilsen fra en knappemager
Tine Bonde Christensen
32
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 34
Nyt fra kassereren 35
Persongalleri 35
Detektorafsøgning i Norge - Allan Faurskov 36

 forside 03 2019

nr. 3/2019

Side
Den udvidede – og særdeles velkomne – indsats  - Lars Grundvad 3
Opslugt af havet – Maglemosefolkets sunkne kystbopladser
Peter Moe Astrup
4
Hellekisten ved Helletofte - Otto Uldum 8
Alugodprojektet – rekonstruktion af en ung og fornem jernalderkvindes ansigt Niels Bødker Thomsen 11
Big Data – det er mængden, der gør det!
Malene R. Beck, Torben T. Christiansen og Mogens B. Henriksen
13
Sværdet fra Algade - Christian Klinge og Kenneth Nielsen 15
Middelalderens rundkirker - Jan Eskildsen 19
Danmarks døde kirker. Middelalderens nedlagte kirker - Nils Engberg 25
Fra øjne til ører – Et kig på detektorarkæologiens forskningshistorie i Danmark. Severin Tobias Mortensen 32
Nordbogårde og eskimobopladser ved Arsuk Fjord i Sydgrønland – og deres placering i landskabet  - Per Lotz 36
Nyt fra Nationalmuseet. Bevaring af grønlandsk kulturarv - Bonde Christensen 38
Persongalleri 39
DAA’s Arkæologitræf 2019 i Lejre 40

 fogf2 2019

nr. 2/2019

Side
Skal historien altid skrives om? - Jakob Seerup 3
En god dag med detektoren - Hans Christensen 4
Usædvanlig ornamentik på danske lerkar fra yngre bronzealder - Jens Nielsen 5
Matricer og patricer med blomster- eller rosetmotiv - David Barry 11
Nyt fra Nationalmuseet: Gribshunden er rejst til Sverige -
Tine Bonde Christensen
13
Danske arkæologer i inkaernes land- Andreas Valentin Wadskjær 15
SDA’s årsmøde 2019 - David Barry 21
Formanden har ordet - Jette Svane Hansen 23
50 år med arkæologi – kort fortalt - Niels Bødker Thomsen 24
Gokstadskibet - Jeppe Boel Jepsen og Benny Staal 28

 forside 01 2019

nr. 1/2019

Side
Kommunikation og fremtid Redaktionen 3
Private oldsagssamlinger – Kan de bruges til noget? - Jens Nielsen 4
Två udda “romare” från Lejretrakten: – den ena barbarisk, den andra vanställd Tobias Bondesson och Lennart Bondeson 10
10 års romerske guldmønter - Rasmus Holst Nielsen 15
Guld i en kaotisk tid - Mads Ravn 19
Nyt fra Nationalmuseet: Fra tenvægt til vikingetidsdragt
Tine Bonde Christensen
21
DIME – Danmarks Registreringsportal for Metaldetektorfund - Andres Dobat 23
Fintandede neolitiske flintredskaber - David Barry 28
Indkaldelse til SDA’s Årsmøde 2019 33

 forside 04 2018

nr. 4/2018

Side
En museal ombudsmand – et forslag Redaktionen 3
Stenalderredskaber af ben og hjortetak – samt status fra Tudse Hage
Per Lotz
4
Varnakulturen ved Sortehavet – SDA-rejse til Bulgarien
Niels Bødker Thomsen
9
Hjælp! Kartoflerne æder kulturarven - Karen Thygesen 12
De fem Halder - Jesper Hjermind 14
Stenen i Taps Kirke - Michael Jakobsen 19
Et drikkehorn med skandinavisk-inspireret dyreornamentik
Iben Skibsted Klæsøe
23
Nyt fra Nationalmuseet: På sporet af kobberstenalderens Kurdistan
Christian Birkekvist
28
Hammershus Besøgscenter – attraktion med skønhedsfejl - Svend Kramp 30
Nekrolog, Villy Falk Niels - Bødker Thomsen 33
Formanden har ordet - Jette Svane 34
Fine fund fra Hvam - Allan Faurskov 36

 forside 03 2018

nr. 3/2018

Side
Pleje af fortidsminder i Guldborgsund Kommune - Catharina Oksen 3
Fordi han kunne! - Mogens Bo Henriksen 8
Spor efter opskærpning og skæftning af neolitiske flintøkser - Jens Nielsen 8
Den stædige guldberlok - Bent Gregersen 12
Fremstilling af guldgubber - Mathias Vidas Olsen 14
Vikingernes mønter i Normandiet - Jens Christian Moesgaard 18
Metaldetektorbrug set gennem min optik - Michael Møller 20
“... et forgyldt horn, kaldet gribsklo” - Vivian Etting 22
Nyt fra Nationalmuseet: Rejser til uudforskede steder
Tine Bonde Christensen
28
SDA’s Jyllandstræf 2018 i Skrødstrup - David Barry 30
Sjællandstræffet i Osted 32

 nr2 2018

nr. 2/2018

Side
Viden - uvidenhed – Bevaring - destruktion – Fornuft - dumhed
Niels Bødker Thomsen og Benny Staal
3
Den ældste kunst  -  Niels Bødker Thomsen 4
De gådefulde Limhamnøkser – hvor, hvornår, hvorfor  -  Jørgen Faxholm 11
Danmarks største stenalderudgravning  -  Søren A. Sørensen 17
Gader og mennesker i den tidlige middelalders København
Hanne Fabricius
25
Nyt fra Nationalmuseet: Grønlands fortid smelter væk
Tine Bonde Christensen
30
Danefædag i Kongernes Jelling  -  Allan Faurskov 31
Formanden har ordet 32
Nekrolog 33
Boganmeldelser / Persongalleri 35
Københavnske lokumsgader  -  Hanne Fabricius 36

 nr1 2018

nr. 1/2018

Side
Danske arkæologer – Biografier – Nekrologer – Mindeord – Opslag 3
Bronzehøjen ved Kalvehavegård 4
Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2018 9
Nyt fra Guldhullet – en bornholmsk kulturplads 10
Uppåkra – ett maktcentrum i västra Skåne 15
Detektorskrot 21
Jeg kalder på dialog – jeg kalder på samspil 24
Egelevskatten 26
Nyt fra Nationalmuseet 34
Persongalleri 35
Bulgariensrejse 36

 nr4 2017

nr. 4/2017

Side
Arkæologien og medierne – er det lutter godt? Leder 3
Hjarnøbuen – en fascinerende oldsag med indbyggede spørgsmål 4
Luftfotoarkæologi 9
Tyveri ad flere omgange – fra vikingerov til nutidigt tyvegods 15
Svupsakker, danefæ og en dybfrossen inkapige 18
Nyt fra Nationalmuseet 24
Den norrøne bosætning i Grønland – seneste forskningsresultater 25
Sjællandstræf 2017 i Osted 30
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Bogomtale / Nyt fra kassereren 32

 nr3 2017

nr. 3/2017

Side
Om det lokale kendskab, landskab og kundskab. Leder 3
Jægerne og de første bønder 4
Et splittet depot af flintforarbejder 9
Manstrup-kvinden 12
Tekstil, læder og pels fra Manstrup 16
Fra kvik handling til kvik behandling 21
Nyt fra Nationalmuseet 24
Gråt – Råt – Flot! Det nye Tirpitz-museum 25
Formanden har ordet 30
Persongalleri 31
Sjællandstræf 2017 i Osted 32

 nr2 2017

nr. 2/2017

Side
Formidling – Formidling – Formidling. Leder 3
Jagten på de første jægere 4
Prægtige bæltespænder 8
Blykobbe-skatten 16
Nyt fra Nationalmuseet 22
SDA’s årsmøde i Faaborg 24
Formanden har ordet 25
Randersegnens Amatørarkæologer – 25 år 26
Nyt fra kassereren 27
Persongalleri 27
Mennesket har altid vandret 28

 nr1 2017

nr. 1/2017

Side
Tradition og fornyelse. Leder 3
Vedbæks jægere – Årets gang i yngste Kongemosetid 4
Hvalfangere og mandshuse – på arkæologisk opdagelse i Thule 10
Nyt fra Nationalmuseet 16
Fund af bronzesværd ved Forsinge 18
ndkaldelse til SDA’s årsmøde 2017 i Faaborg 23
Detektorfund fra Borupgård 24
Danefædagen – Jagten på historien 29
Formanden har ordet 31
Persongalleri 31
Maren Nielsdatters sølvsegl 32

 nr4 2016

nr. 4/2016

Side
Tilbage til stenalderen. Leder 3
Oldtidsfortællinger i landskabet 4
Jyske håndtagskerner – findes de? 12
SDA-rejse til Bulgarien 15
Nationalmuseet åbner kvikkasse for danefæ 19
Sønderjyllands amatørarkæologer 50 års jubilæum 20
Sjællandstræf 2016 i Osted 23
Formanden har ordet 26
Persongalleri 27
Kontingent & abonnement på Fund&Fortid 2017 28

 nr3 2016

nr. 3/2016

Side
Samarbejde med Nationalmuseet. Leder 3
Familier på rensdyrjagt i Grønland 4
Levende fortidsminder 12
International detektorarkæologi 15
Nyt fra Nationalmuseet 24
Formanden har ordet 26
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 27
Sjællandstræf 2016 i Osted 28

 nr2 2016

nr. 2/2016

Side
SDA-kurser og rejser i nærområderne. Leder 3
Ny fangstplads ved Furesøen 4
En samling genstande fra Shetlandsøerne 10
Kystrecognosering 16
Mysteriet om kridtpiberne 23
SDA’s årsmøde 2016 i Faaborg 27
Formanden har ordet og en bøn 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Westerbyprisen 32

 nr1 2016

nr. 1/2016

Side
De bedste arkæologiske fund. Leder 3
Omkring Kirke Værløse Kirke 4
Seneste nyt om solsten 9
Amager – et samlingssted i de sidste to faser af Kongemosetiden? 10
”CONTACT” – et forskningsprojekt om grubekeramisk kultur 16
Oldtidsfund med x- eller y-faktor – en kvindefigur? 21
Tværpilen – Vestegnens amatørarkæologiske forening fyldte 25 år! 22
Danefædag på Nationalmuseet 24
Forkerte fund 27
Formandens Klumme / Indkaldelse til SDA’s årsmøde 2016 30
Boganmeldelse / Persongalleri m.m 31
Bagsiden af forsiden 32

 nr4 2015

nr. 4/2015

Side
Succes nu og fremover. Leder 3
Når danefæ og andre oldsager kommer på auktion 4
Omøskatten 7
Galgebakker og spildte Guds ord 13
Store Åmose 18
Uglen i jorden – sådan følte jeg det 24
Danmarks Borgcenter i Vordingborg – del 2 27
Små sten kan også give store oplevelser 31
Kort som ”frie data” – og databaser med fejl 34
SDA’s 25-års-jubilæum fejret i Jelling 40
Magtcentre i Danmark i jernalderen. Sjællandstræf 2015 42
Formandens klumme 46
Persongalleri m.m. 47
SDA-rejse til Bulgarien 48

 nr2 3 2015

nr. 2 & 3/2015 - Jubilæumsudgave

Side
Forord af Jan Andersen og Niels Bødker Thomsen 6
Introduktion af Iben Skibsted Klæsøe og Benny Staal 7
Den voldsomme jæger-fisker-stenalder af Søren H. Andersen 10
Kult og krig i bondestenalderen af Niels H. Andersen 23
Timmesøbjerg – Den skjulte borg af Jonas Christensen 33
Tollense – En nordtysk slagmark fra bronzealderen af Jeanette Varberg 38
De kasserede døde i mosen af Ejvind Hertz og Mads Kähler Holst 44
Krig og krigskult – Jernalderens våbenofre af Xenia Pauli Jensen 50
Krigskirurgi i dansk jernalder af Annette Frölich 60
Gådefulde baner med tusindvis af huller af Henriette Lyngstrøm 66
England i vikingernes vold af Jeanette Varberg 71
Jomsborg og jomsvikinger mellom arkeologi og historie af Frans-Arne Hedlund Stylegar 78
Danevirke – Udgravninger ved porten af Frauke Witte 80
Krig, kamp og korstog i tidlig middelalder – En ny samfundsorden vinder indpas af Vivian Etting 89

 nr4 2014

nr. 4/2014

Side
Leder: Private oldsagssamlinger. 3
Kultplads genfundet i Smørenge efter 300 år. 4
Genforening – Triste historier om detektorfund fra bronzealderen. 10
Gamle sko i nyt lys – om sko som kilde til fortiden. 13
SDA-rejse til det sydøstlige Tyrkiet – og en opfordring. 21
Årets sidste klumme (Formanden har ordet) 23
Syltholm-lagunens arkæologiske overflødighedshorn 24
Persongalleri m.m. 27
Stendysser – Arkitektur og funktion 28 28

 nr3 2014

nr. 3/2014

Side
Leder: Det kan og skal gøres bedre! 3
Danefæ dukkede op på TV - Henrik Schilling 4
Stenalderhuset ved Kollekolle - Jakob Schlein Andersen 6
Mennesket og ilden - Peter K. A. Jensen 12
Landskabsarkæologi i et mediterrant/sortehavsperspektiv - Kristina Winther-Jacobsen 20
Sol og sommer (Formandens klumme) - Jan Andersen 25
Sønderjyllandstræf - Knud Bille 26
Persongalleri m.m. 27
Sjællandstræf i Osted 2014 28

 Forside FF nr.1-20140002

nr. 2/2014

Side
Leder: Sådan burde det være 3
Guld er mere værd end bronze - Hemming Zaramella 4
Detektorfund fra Falster - Hanne Jensen & Peter Prentz 9
Fremmede økser og deres imitationer - Lasse Sørensen 10
Nyt fund fra den sene tragtbægerkultur - Mogens F. Jensen:  15
Oldtidsfund med X-faktor - Redaktionen 18
Kirke Værløse Kirke - Niels Bødker Thomsen 20
Ny fokus på dansk bøsseflint - Torben Bjarke Ballin 24
Gummerup i solskin - Jan Andersen 26
Jens Nielsen blev årets SDA arkæolog - Peter Hoffmann 27
Arkæologi på havbunden / Sjællandstræf 2014 - Niels B. Thomsen 28

 forside1 14

nr. 1/2014

Side
Leder: Behandling af detektorfund 3
Fyns største vikingeboplads ved Odense - Redaktionen 4
Sølvkors fundet ved Ibsker på Bornholm - Klaus Thorsen 7
Små søm og store historier - Henriette Lyngstrøm 8
Guldfundet fra Spentrup Preben Ravnsvad 14
"Danmarks Oldtid" - en guide - Benny Staal 15
Strejftog gennem stenalderen i Raklev Sogn - Redaktionen 16
Dobbeltskallet, trefliget spænde fra Ganløse - Preben Stenalt 17
Trefligede fibler - Iben Skibsted Klæsøe 18
Vikingetidsspænder med pånittet udsmykning - Iben Skibsted Klæsøe 19
Flint fra halvøen Asnæs ved Kalundborg Fjord - Jens Nielsen 22
25-års jubilæum i Skive - Redaktionen 26
Formandens klumme - Jan Andersen 30
SKALK - Oldtidshjulet - Benny Staal 30
Jyllandstræf 2014 på Museum Sønderjylland 31
Indkaldelse til Årsmøde 2014 32

 forside4  13

nr. 4/2013

Side
Leder: Detektorfund 3
Dyreornamentik, del 2: vikingetid - Niels Bødker Thomsen  4
Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra jernalderen - Henrik Brinch Christiansen  9
464 spande jord med informationer om Kalundborgs middelalder - Redaktionen  13
HARJA's Zemyne-projekt - Leif Tvillum & Eigil Nikolajsen  16
SDA SjællandsTræf 2013: Nye spændende fund og arkæologi på Bornholm - Peter Hoffmann  21
Høsttræf 2013 - Freddy Arntsen:   24
Formandens klumme  26
Portrætgalleri / Boganmeldelse: Tybrind Vig  27
Rejse til det sydøstlige Tyrkiet d. 9.-20. oktober 2014  28

 Forside3 13

nr. 3/2013

Side
Leder: Dansk arkæologi - Regionalisering og lokal forandring? 3
Dyreornamentik - del 1, germansk jernalder - Niels Bødker Thomsen  4
Moselig - Lægevidenskabelige undersøgelser, del 2 - Gregersen, Jurik & Lynnerup  11
Vikingetid og tidlig middelalder i Thy og på Mors - Mogens Højgaard  15
Flækken - 50 års jubilæum - Redaktionen  19
Viking - en udstilling for fulde sejl - Niels Bødker Thomsen  22
Nyt blod i ledelsen af SDA? - Jan Andersen:   26
Bogomtale; Axel Degn Johansson: Et liv med flint - en amatørarkæologs erindringer  27

 forside2 13

nr. 2/2013

Side
Leder: Regionale redaktører 3
Brøndens skat - Hattepynt i en gammel brønd Svend Kramp  4
Danefæ - de nyeste fund fra den danske muld - Niels Bødker Thomsen  6
Tekstilforskning og geokemi - Hvad kan de sammen? - Karin Margarita Frei  12
Hængesmykke eller seletøjsbeslag? - Michael Møller:   15
Bevaring og konservering af arkæologisk jern - Jannie Amsgaard Ebsen & Signe Nygaard  16
Moselig - Læge- videnskabelige undersøgelser, del 1 - Markil E. Gregers, Anne Grethe Jurik, Niels Lynnerup  24
SDA's årsmøde 2013 - Peter Hoffmann  28
I skrivende stund - Jan Andersen  31
To fine sølvskatte - Niels Bødker Thomsen:   31
Sjællands Træf 2013: Nye spændende fund og arkæologi på Bornholm  32

 forside1 13

nr. 1/2013

Side
Leder: Når arkæologiens "fakta" ændrer sig 3
Elhøj - en 12.000 år gammel rasteplads - Jørgen Viemose  4
Top 10 - Årets arkæologiske fund - Niels Bødker Thomsen  9
Forhistorie i farver - Ulla Mannering  10
En ødekirkegård ved Randers fjord - Preben Ravnsvad  13
Murstenologi for arkæologer - 2.del - Jørgen G. Berthelsen  16
Brommespidser - Pilespidser, spydspidser og/eller...? - Jørgen Viemose:   20
Godt nytår fra formanden Jan Andersen:   26
Indkaldelse til Årsmøde 2013  27
Jyllandstræf 2013: Vikingetid og tidlig middelalder i Thy og på Mors  28

 forside4 12

nr. 4/2012

Side
Leder: Plads til fortiden 3
Louise Ørsted Brandt: Fra nøgne får til uldne dragter  4
Niels Bødker Thomsen: SDA-rejse til Tyrkiet  7
Niels Bødker Thomsen: Værløsefiblen og Alugodo  9
Jens Nielsen: Grønvang 2 - En neolitisk plads med mange stikler  15
Jørgen G. Berthelsen: Murstenologi for arkæologer - 1.del  19
Sjællandstræf - Om Metro-udgravningerne  24
Jan Andersen: Tilbageblik på sommeren der er gået  26

 forside3 12

nr. 3/2012

Side
Leder (ved Hans Dal): Nyt undersøisk fund i Gamborg Fjord 3
Jens Nielsen: Halvgjort arbejde  4
Niels B. Thomsen: Skabt af tiden - Oldtiden udfordrer nutidskunsten  9
Ulla Mannering: Guldgubber og dragter  10
Jan Andersen: Slidsten - Piet van Deurs ville sige "Hvad er mon dette, tid, sted og anvendelse?"  14
Niels Bødker Thomsen: Amatørarkæologerne på Stevns - 25 års jubilæum  18
Niels Bødker Thomsen: Jyllandstræf i Jelling d. 3. juni 2012  20
Niels Bødker Thomsen: Kalundborg Arkæologi forening 25 år.  23
Jan Andersen: Formandens klumme - tid til eftertanke 26

 forside2 12

nr. 2/2012

Side
Leder: Betaling af Fund&Fortid og SDA-kontingent 3
Otto Gro-Nielsen: Eksperimenterende arkæologi - om bronzestøbning  4
Mogens Bo Henriksen: Fra løsrevne stumper til videnskabelige data - gode råd til registrering og indlevering af detektorfund  7
Glenn Abramsson: Brødkrummespor  14
Klaus Thorsen: Det var ventetiden værd! - Fund fra Nørre Sandegård Vest, Østerlars  16
Iben Skibsted Klæsøe: Årets arkæolog 2012, Jørgen G. Berthelsen  19
Niels B. Thomsen: Amatørarkæologi på Mors i 25 år  20
Niels B. Thomsen: Med til SDA's årsmøde 2012  23
Niels B. Thomsen: Frede Morgen 24
Jan Andersen: Formandens klumme - Årsmødet 2012 26

 forside1 12

nr. 1/2012

Side
Leder: Arkæologi og økonomi 3
Ulla Mannering: Dragt og design - del 4  4
Per Lotz: Stenalderredskaber af træ fra Tudse Hage - del 3  8
Leif Arvidsson: "En skäppe flintflis" - at göra fynd på museum  12
Niels-Christian Clemmensen: Laserscanning til afsløring af fortidsmineder  16
Kim Lund-Hansen & Kenn Brian Sonne: Jernaldergravpladsen på Lauegård; Nexø20Villy Falk: To flotte ben  24
René Lauersen: Et hverdagssmykke i luksusudgave  25
Jan Andersen: Et nytårsforsæt - at leve op til - Kontingent og abonnement på Fund&Fortid 2012  26
Indkaldelse til Årsmøde 2012 - Jyllands Træf i Jelling om Jelling 27
Michael Møller: Måske Danmarks anden bronzeberlok fundet 28

 forside4 11

nr. 4/2011

Side
Leder: Nysgerrighed og skolæstøkser 3
Gert Rispling, Jens Christian Moesgaard, Nadia Haupt, Ole Grøn, Otto Uldum: Havsmarken - En handelsplads ved vikingernes østersørute  4
N.B.Thomsen: "Danmarks oldtid i landskabet"  10
Per Lotz: Stenalderredskaber af træ fra Tudse Hage (2)  12
N.B.Thomsen: Danmark fra istid til fremtid  14
Peter Hoffmann: "Osted Træf" 2011  17
Peter Hvidtfeldt: En stenalderfjord ved Strandmøllen  20
Marianne Bloch Hansen: Tekstilredskaber og deres funktion  24
Axel Degn Johansson: En storfinder er død. John Niels Rasmussen 20.03.1940 - 28.07.2011 27
Jan Andersen: Vikingetræf i øst, eller et godt møde på Osted Fri- og Efterskole 30
Indkaldelse til Årsmøde 2012 31
Rejse til det sydlige og centrale Tyrkiet 13.-24.oktober 2012 32

 forside3 11

nr. 3/2011

Side
Leder: "Kom frem venner" 3
Per Lotz: Træ og træredskaber fra Tudse Hage  4
Klaus Thorsen: Et godt signal  9
Jens Skriver: Gode råd om anskaffelse og brug af metaldetektorer  10
Niels B Thomsen: Vikinger i vest - Vestjysk Træf 2011  13
Mogens Højgaard: Håndkilen fra Douara-hulen i Syrien  16
Ulla Mannering: Tekstilproduktion - hvad er det?  20
Henrik Jan Andersen: De første 100 dage  26
SDA rejse til Tyrkiet 27
Kom til Sjællands Træf 2011 i Osted! 28

 forside 2-2011

nr. 2/2011

Side
Leder: "Den har fanden skabt" 3
Mogens Bo Henriksen: Detektorarkæologi - et lille kig udenfor Danmarks grænser  4
Jens Christian Moesgaard: Detektorfundne mønter      12
Bent Gregersen: Endnu et trefliget spæde fra Bornholms vikingetid  20
Flemming Nielsen: Hjelmkam-krigeren  21
Peter Vang Petersen: En ørnehjelm fra Tissø  22
Benny Staal: Guldgubbe dukker frem af mulden - En fotodokumentar  28
Jens Skriver: Gode råd om anskaffelse og brug af metaldetektorer  30
Ejgil Nikolajsen & Mogens Bo Henriksen: Talen til årets SDA arkæolog - Leif Rasmussen 33
Jan Andersen: SDA Årsmøde 2011 34

 forside1 11

nr. 1/2011

Side
Leder: Fund&Fortid 3
Mogens F. Jensen: Bronzealderens sol-kalendere på Bornholm  4
Rikke Steenholdt Olesen: Runer fra Den hellige Jomfrus østre sogn  9
Ulla Mannering: Tekstilforskning - hvad er det?  16
Niels Ishøj Christensen: Hagekorset - et 7000 år gammelt symbol - Link til litteraturliste med billedkilder  18
Klaus Thorsen: Et trefliget spænde fra Bornholm  23
Eigil Nikolajsen: Runesværdet fra Kurland  24
Hjemstavnsgården i Gummerup ved Glamsbjerg  27
Invitation til Årsmøde 2011 28

 forside42010

nr. 4/2010

Side
Peter Hvidtfelt: Drivjagt ved Store Åmose? 4
Niels Bødker Thomsen: Billeder fra SDA's Syrienstur, oktober 2010  8
Aktuelle detektorfund 12
Claus Clausen: Sommerfuglen, månen og solen  14
Mogens B. Jensen: Solguden på Madsebakke  18
Peter Hoffmann: Pederstrup Træf 2010 - Arkæologi og naturvidenskab  22
Kenny Thygesen: Hvad vil du med SDA - din sammenslutning?  26
Invitation til Årsmøde 2011  27
Vikinger i vest - Program for Vestjysk Træf 2011     28

 forside2 10

nr. 3/2010

Side
Leder: Fund, myter og nutid 3
Lars Jørgensen: Førkristen kult og kultanlæg  4
Benny Staal: Tor i Franangerfos 20
Kenny Thygesen: "Vi gør det sammen med dig"  26
Invitation til medlemsmøde d.13.november på Give Egnens Museum  27
Niels Bødker Thomsen: Mellem asetro og kristendom  28

 forside 2010 02

nr. 2/2010

Side
Leder: Et temanummer ved SDA's 20 års jubilæum 3
Morten Warmind: Religionsvidenskab og arkæologisk materiale  4
Peter Vang Petersen: Kunst og magi i jægerstenalderen 14
Flemming Kaul: Hjulkorset - et enkelt, men mangetydigt symbol  34
Eva Koch: Kirkens forgængere - de hellige søer og moser  40
Nyt fra formanden: Et tilbageblik til fremtiden  60
Pederstrup Træf 2010: Arkæologi og naturvidenskab  62
Set & Sket  63

 forside1 10

nr. 1/2010

Side
Leder: Top 10 - med lidt malurt 3
Niels Bødker Thomsen: Stenalderjægernes grave fra Nivå      4
Svend Illum Hansen: Dysserne ved Strids Mølle - Dysser i høj,     del 2 12
Sabine Karg: Små plantefund fra arkæologiske udgravninger fortæller store historie  16
Niels Bødker Thomsen: Langå Træf om moselig 20
Tommy H. Olesen: Miraklet i Lejre  22
Aktuelle detektorfund  24
Kenny Thygesen: Den Harald som vandt sig hele Danmark...........  26
Invitation til SDA's årsmøde 2010 27
Tur til Syrien 3.-15.oktober 2010 28

 forside4 09

nr. 4/2009

Side
Leder: Arkæologi og alliancer 3
Svend Illum Hansen: Dysser i høj - Grundtvigs offersted  4
Peter Hvidtfeldt: To brikker til puslespillet med indlandspladserne 8
Peter Hoffmann: Arkæologi møder religionshistorie  11
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 14
Ole Halding: Minoerne i Petras  16
Lisbeth M. Imer: Om runer  21
Nyt fra formanden: SDA - en strategisk alliance  26
Kort nyt - Glædelig jul 27
Bogomtale: Dokumentation og registrering av hällristningar nr.3 28

 forside3 09

nr. 3/2009

Side
Leder: Arkæologi og religion 3
Jens Nielsen: En trindøkse med hul - et fund fra "stammebådspladsen"  4
Linea Melchior: Danmarks genetiske fortid 8
Otto Gro Nielsen: Gamle håndværk på Skarregård - en utrolig dejlig eksperimenterende weekend  12
Sascha Mauel: Fem segl og fem dolke af flint - Nyvangsfundet, forsvundet og genfundet 15
Helge Kudahl: Stormands-alliancer i romersk jernalder - del 2  18
Niels Bødker Thomsen: Amatører på udgravning - udgravningen af Jonstrup bondeby  22
Langå Træf 2009 - Tema: Moselig  26
Invitation til Formandsmøde d.1.november 27
Bogomtale:  Åmosen - et kulturhistorisk skatkammer 28

 forside2 09

nr. 2/2009

Side
Leder: En snak om en god begyndelse 3
Helge Kudahl: Stormands-alliancer i romersk jernalder - del 1  4
Jørgen G. Berthelsen: Munke, nonner og bæverhaler - Tagtegl i Danmark fra middelalder til nutid 8
Set & Sket  13
Jørgen Juul: Landsdækkende puslespil med månen og gravhøje starter ved Østrup 14
Niels Erik Andersen: En gammel stolpe, en ny datering  16
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark  21
Klaus Thorsen: Et gudesmykke fra Bornholm  22
Nyt fra formanden: Et SDA i forandring 24
Pederstrup Træf 2009: Arkæologiens religionshistorie 26
SDA nyt - SDA aktiviteter 27
Formandens tale til årets SDA-arkæolog 28

 forside1 09

nr. 1/2009

Side
Leder: Vild med arkæologi 3
Troels Brandt: Herulerne i Norden  4
Palle Eriksen: Byggetanker. Løft af store sten i oldtiden 8
Alan Tomlinson: Hestesko - en overset fundgruppe  12
Niels Bødker Thomsen: Heste i Danmarks fortid 15
Hans Jeppe Ravn & Niels Thomsen: Christian IV's ukendte søfort ved Kronborg  16
Henrik Jarl Hansen: Sportsdykkere bag et af de bedste arkæologiske fund i 2008  19
Brian Wellbelove: Kaste kode - et keglespil fra middelalderen  20
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 24
Villy Falk: Mindeord for Eluf Lyngbak 25
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Invitation til årsmøde 2009 28

 forside4 08

nr. 4/2008

Side
Leder: Vores oplevelser skaber værdier 3
Peter Hoffmann: En samlers fornemmelse for stenalderens kunst- håndværk  4
Klaus Thorsen: Julegodter fra Agerbygård - en billedreportage 8
Peter Hoffmann: Oldtidens skibe i Norden - i Pederstrup  10
Claus Clausen: Jættestuer og måneformørkelser 12
Jørgen G. Berthelsen: Med metaldetektoren på udgravning  16
Niels Ishøj Christensen: Den tidlige kristendoms Trelleborg - En alternativ tolkning af vikingeborgen. 2.del.  18
Redaktionen: Billeder fra Thy rally 2008  22
Set & Sket 23
Niels B. Thomsen: Karls kæreste oldtidsmine - Karls høj 24
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Invitation til SDA-formandsmøde 28

 forside3 08

nr. 3/2008

Side
Leder: Museer - Opfordring - Det store udendørs museum 3
Niels B.Thomsen: Gensyn med Danmarks oldtid - Fornyelse, mangfoldighed og æstetik på højeste plan  4
Jens Christian Moesgaard m.fl.: Sensationelt vikingefund fra Normandiet 9
Niels B.Thomsen/Anders Otte: Holocaust-arkæologi - Et nyt arbejdsområde for arkæologer  12
Niels B.Thomsen: Sejerøs oldtid - Besøg på en ny udstilling 16
Set & Sket  18
Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark  19
Jens Nielsen: Tilsyn med fredede fortidsminder - vær med til at bevare fortiden for fremtiden  20
Efterårets to SDA-kurser i detektorarkæologi 24
Kenny Thygesen: Nyt fra formanden 26
SDAnyt - aktivitetskalender 27
Pederstrup Træf 2008 - TEMA: Oldtidens skibe     28

 forside2 08

nr. 2/2008

Side
Leder: Gode historier 3
Niels Ishøj Christensen: Adoranter & krigere i Valcamonica  4
Kenny Thygesen: Ny formand 7
Niels B.Thomsen: Et langt årsmøde på Museum Sønderjylland i Haderslev  8
Niels Ishøj Christensen: På sporet af det skjulte Trelleborg. En alternativ tolkning af vikingeborgen, 1.del. 12
Hans Dal: Skovarbejde under vandet - indsamling af træprøver fra havbunden  16
Christian Birkedal Kau: Aktuelle detektorfund - Fra hele Danmark  20
Set & Sket: Foreningsjubilæum - Westerby-prisen 2008 - Mindeord  21
Axel Degn Johansson: En stenalders fangstplads - på Knudshoved Odde, Sydsjælland 22
SDAnyt 27
Skibe fra Danmarks oldtid. SDA's Pederstruptræf d.21-9-2008 28

 FF 1 2008

nr. 1/2008

Side
Leder 3
Niels Ishøj Christensen: Arkæologi i etager - En tur til jægerstenalderen i Vestsverige  4
Værløse Arkæologigruppe: Arkæologiens dag i Værløse 6
Nils Hyberst Kjeldsen: Yngre stenalders slebne 4-sidede flintøkser, 2.del  8
Charlie Christensen & Morten Fischer Mortensen: Endnu en "phallossten" 12
Arkæologiklubben Flækken: Oldtidens gådefulde skåltegn - i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner      14
Axel Degn Johansson: "På Knudshoved er skafttungespidser næst efter skiveskrabere de mest almindelige oldsager" - om Bent Fugl Petersen  16
Set & Sket: Iver & Ildhu - Holbæk Arkæologiklub gennem 50 år  18
Christian Birkedal Kau: Aktuelle detektorfund - fra hele Danmark 19
Christian Birkedal Kau: Thy Detektorrally - Skandinaviens største detektortræf 20
Niels Bødker Thomsen: Små og levende museer rundt omkring - på besøg hos Uffe Seneca 22
Per Lotz: 50 år på havbunden - modtager af Erik Westerby-fondets hæderslegat 2007 24
Nyt fra formanden 26
Indbydelse til SDA Årsmøde og Generalforsamling 2008 27
Med SDA til Lappland og Finnmarken i august 2008 28

 forside4 07

nr. 4/2007

Side
Ung arkæologi (leder) 3
Otto Gro-Nielsen: Jordens historie er næsten væk  4
Niels B.Thomsen: Stenhuset i Kvinderup 6
Set & Sket  7
Nils Hyberst Kjeldsen: Yngre stenalders slebne 4-sidede flintøkser (I) 8
Otto Gro-Nielsen: Hvor er hullerne?  11
Per Lars Christiansen: Detektorkurser 2007  12
Per Viggo Christensen: Dokumentation af helleristninger i Tanum, SE  14
Lone Fasmer: Holbæk Arkæologiklub: 50 år i med- og modgang 18
Peter Hoffmann: SDA med "Danske arkæologer i Den Nære Orient" 21
Niels B. Thomsen: Mindeord 25
Villy Falk: Nyt fra formanden 26
SDA-nyt 27
Niels B. Thomsen: Hovedpander og folkeben - omtale af ny bog 28

 forside3 07

nr. 3/2007

Side
På tur (leder) 3
Flemming Gadegaard, Inge Rüsch og Verner Hansen: På "soldetur" i Ribe  4
Klaus Thorsen: Pragtfibula fra Bornholm 6
Set & Sket - Westerbyprisen 2007 7
Alan Tomlinson: Der vogtes over Anatoliens skatte 8
Niels Ishøj Christensen: Rejsen til det ældste kongepar II  12
Niels Bødker Thomsen: Lig-lystne ravne, valkyrier og Freys heste  17
Niels Bødker Thomsen: Tre ornamenterede fallossymboler af flint  21
Pederstrup Træf 2007: Danske arkæologer i Den nære Orient 25
Nyt fra formanden 26
Detektor Kurser efteråret 2007 28

 forside2 07

nr. 2/2007

Side
Arkæologi for tiden (Leder) 3
Niels Ishøj Christensen: Adoranter & krigere i ValcamonicaMauritz Tchikai: Valfarter og pilgrimsrejser - fund af pilgrimstegn  4
Axel Degn Johansson: Er amatørers indsats en skandale for dansk arkæologi? (læserbrev) 6
Set og sket      7
Otto Gro-Nielsen: Jernudvinding af myremalm 8
Svend Amlund: Hvad findes imellem hav og land?  10
Villy Falk: Pederstruptræf 9. september  12
Lise Gerda Knudsen:  Fortiden på nettet. Historisk Atlas Fyn  13
Peter K. A. Jensen: Da mennesket blev kreativt 16
Jan Andersen: En gårdsamling der forsvandt 19
Axel Degn Johansson: Homo sapiens arkæologus autodidakt 20
Niels B. Thomsen: Indtryk fra SDA's årsmøde 2007 23
SDAnyt - Nyt fra formanden 27
Kurser og rejser 28

 forside1 07

nr. 1/2007

Side
Leder: Forhistorie i farver 3
Niels Bødker Thomsen: Jan - en "stenmand" med detektor  4
Mikkel H. Thomsen: Fortidens landskab på mobiltelefonen....     8
Axel Degn Johansson: De første svenskere på Anholt 11
Benny Staal: Fuglsang - et "skoleeksempel" på flintbehandling - fra den første del af bondestenalderen 16
SDAnyt: Nyt fra bestyrelsen  20
SDAnyt: Samarbejde med Danmarks Detektorforum (DDF)  22
SDAnyt: Indbydelse til SDA Årsmøde og generalforsamling 2007  23
Læs i kommende numre af Fund & Fortid 24

 

 

På sporet af historien

Flere og flere mennesker får øjnene op for at oldtiden lever lige under fødderne på os. En metaldetektor er en tidsmaskine. Pludselig står du med bronzeøkse, en romersk guld-denar, en torshammer i sølv, en bondeknap i tin eller en ølkapsel. – Du kan ikke vide, hvor du lander, når du tænder for den. ”På sporet af historien” er et kursus, hvor du kommer til at mødes med nogle af landets dygtigste og mest ”fremme i skoene” arkæologer. Du kommer til at være sammen med engagerede detektorførere.....

Læs mere...

Danefædagen 2020

natmus youtube

Video fra Nationalmuseets Danefædag 2020 - samt åbning af udstillingen "Gemt Ofret Tabt". Se alle 3 afsnit på YouTube ved at klikke ind her under.

Se Youtube

Årets Arkæolog 2019

Niels Bødker Thomsen

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj 2019

Læs mere...

Muldens Mysterier

muldens mysterier

I Muldens Mysterier får Liv Thomsen og arkæolog Lars Grundvad hjælp af en flok detektorførere til at afdække hidtil uopdagede sider af Danmarkshistorien.

Læs mere...

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk