Detektorskrot

Foto: Allan Faurskovs - bondejern.dk
Foto: Allan Faurskovs - bondejern.dk

– noget om en frivillig samfundstjeneste og op til 4½ ton bly

Det opsving, som hobbyen »at gå med metaldetektor« har fået i de senere år, har resulteret i tusindvis af kulturhistoriske fund fra oldtiden og middelalderen. Alle disse fund har været medvirkende til at skubbe forskningen af de fortidige kulture et godt skridt fremad, da masser af nye oplysninger om produktion og samhandel/handelsveje, der hidtil har været så godt som ukendte eller blot lidt belyste, pludselig står klart for os. Forskerne kan slet ikke undvære disse fund.

Men det er en hel anden side af detektorarkæologien, der skal omtales her. Det skal handle om sidegevinsterne. Ikke de almindelige oldsager, som meget ofte og fejlagtigt af detektorførerne bliver betegnet som ”sidegevinster”. Det skal handle om alt det skrot, som indsamles efter hver tur på marken.

pdf1

 

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk