OPDATEREDE DANEFÆ KRITERIER FRA NATIONALMUSEET

I den forbindelse har Anne-Kathrine Kjerulf, Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering , bedt os om at videreformidle dette brev.

Kære Alle

17838975 jeve natmus vertical black cmyk

Jeres store og omhyggelige arbejde med at finde og indlevere genstande fra pløjelaget i hele landet, giver mulighed for en stor og rig indsigt i vores fælles kulturarv, som vi ikke ellers ville få kendskab til hverken på Nationalmuseet eller lokalmuseerne. Stor tak for det, og det gode samarbejde der er omkring Danefæ mellem detektorførerne, lokalmuseer og Nationalmuseet. Der er indtil nu i år indleveret 17.385 genstande fordelt på 2.463 sager.

Det store fundmateriale udgør et uvurderligt potentiale for ny viden, men betyder også at vi arbejder løbende med Danefækriterierne, således at kriterierne der vedrører sjældenhed og kulturhistorisk værdi hele tiden justeres i forhold til det allerede indkomne genstandsmateriale.

Det betyder konkret at der er nye justerede kriterier på vej, som vil træde i kraft og vil være gældende pr. 1.1.2019. De justerede Danefækriterier vil, udover på hjemmesiden, blive præsenteret på Danefædagen, der vil blive optaget og sendt direkte, så det bliver muligt at henvise til dette også. Alle genstande indleveret til danefævurdering vil uanset indleveringstidspunkt, blive vurderet efter de justerede kriterier pr. 1.1.2019.

At Nationalmuseet løbende justerer kriterierne, for hvad der kan erklæres for Danefæ, betyder ikke at genstande I finder, som ikke opfylder Danefækriterierene ikke længere er interessante for lokalmuseerne. Samarbejdet og dialogen lokalt omkring de genstande der ikke længere erklæres for Danefæ er fortsat afgørende for vores fremtidige viden om vores fælles kulturarv. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer og lokalmuseerne med udgangspunkt i de nye justeringer af Danefækriterierne.

Med venlig hilsen

Anne-Kathrine Kjerulff
Chef for Magasinering og Kulturhistorisk Konservering
D. 19.12.2018

 

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/Formand Jette Svane Hansen
Arkæologiklubben Flækken
2800 Lyngby

Telefon: +45 3828 6158
E-mail: jette.svane@gmail.com