Rekordmange fund af danefæ i 2014

Pressemeddelelse  •  2015-01-28 07:24 CET

undefined

2014 bød på rekordmange fund af danefæ. Nationalmuseet udstiller fra 30. januar nogle af de bedste og mest usædvanlige fund.

Aldrig har Danmarks amatørarkæologer fundet så meget danefæ, som de gjorde i 2014. Hele 7176 genstande blev via de danske lokalmuseer indleveret til danefævurdering på Nationalmuseet. I 2013 modtog Nationalmuseet til sammenligning 5556 genstande, ligesom der også i de foregående år har været indleveret et stadigt stigende antal fund – men 2014 er ny rekord.

Nationalmuseets direktør Per Kristian Madsen glæder sig over, at den danske muld stadig rummer så mange værdifulde genstande.

- Jeg er imponeret over, at de dygtige metaldetektorfolk år efter år gør så mange fund. Takket være detektorfolkene kan arkæologer og historikere nu fortælle en langt mere nuanceret Danmarkshistorie, siger Per Kristian Madsen, som er dybt taknemmelig over den indsats, som detektorfolkene gør.

Udover glæde vækker de mange fund dog også en smule bekymring hos Nationalmuseets direktør:

- Jeg er naturligvis glad for, at de mange detektorfolk redder så meget danefæ som muligt, men de mange fund viser også, at dyrkningen af markerne slider hårdt på vores fortidsminder, og desuden medfører det et pres på både lokalmuseernes og Nationalmuseets ressourcer. Vi har derfor svært ved følge med og konservere og bestemme de mange fund af danefæ, siger Per Kristian Madsen.

Han erkender, at der har ophobet sig en del genstande. Derfor har Nationalmuseet i 2014 opnormeret sit danefæsekretariat. Nationalmuseet har også afsat flere midler til konservering af danefæ i 2015 og arbejder på at effektivisere processerne og samarbejdet med lokalmuseerne, så puklen over den kommende tid forhåbentlig ikke vokser, og sagsbehandlingstiden ikke bliver længere, end den er.

Sølvtøj og sjældne smykker

En del af de mange danefæfund fra 2014 kan nu opleves i Nationalmuseets danefæudstilling, som åbner den 30. januar. Danefæudstillingen er en særudstilling, der viser et udvalg af de danefæfund, som blev fundet i 2014, samt fund, hvor danefædusøren blev udbetalt i 2014.

Der er en romersk mønt genbrugt 1000 år senere i vikingetiden, et menneskekranium fra bronzealderen og sølvtøj fra forliste svenske krigsskibe. Der er prægtige møntskatte, guld og sjældne smykker, flintøkser og meget, meget mere blandt de mange sjældne danefæfund i udstillingen.

Direktør Per Kristian Madsen glæder sig til at gå udstillingen igennem og se på rigdommen og finde sine egne favoritter - præcis som de mange findere også kan gøre, for de er nemlig inviteret til åbningen og den efterfølgende danefædag den 30. januar. I alt 120 amatørarkæologer deltager i en særlig temadag på Nationalmuseet tilrettelagt særligt for dem. Her vil Nationalmuseets folk fortælle om de seneste forskningsresultater, som de mange detektorfund har resulteret i.

Fakta - Tid og sted:

Danefæudstillingen:  Nationalmuseets forhal 30. januar – 31. december 2015
Danefædag 30. januar kl. 10:30 – 15:30 i Nationalmuseets festsal.

Fakta: Danefæ

  • Danefæ er genstande fra fortiden, der findes i jorden i Danmark. Langt det meste danefæ findes med metaldetektor af danske amatørarkæologer.
  • Danefæ er ofte forarbejdet af guld, sølv, bronze eller rav. Alle mønter før 1536 er danefæ. Det samme er sjældne mønter og mønter af ædelmetal ældre end 100 år. Stenøkser og genstande fremstillet af ben, tak eller træ kan også være danefæ.
  • Danefæ tilhører staten. Det skal afleveres til et lokalmuseum eller til Nationalmuseet. Til gengæld får finderen en skattefri godtgørelse bestående af metalværdien samt en dusør, hvis størrelse afhænger af fundets sjældenhed.
  • Loven om danefæ kan spores tilbage til middelalderen. Nationalmuseet administrerer danefæloven, der sikrer, at vigtige fund fra Danmarks fortid bliver bevaret for kommende generationer. 
  • Langt de fleste danefæfund deponeres på det lokalmuseum i hvis område, fundet blev gjort.

Danefæ Top 10 - DK4

2014 var et usædvanligt år for dansk arkæologi, og der blev gjort mange nye fund.

Det er femte år i træk, at Nationalmuseets Peter Vang Petersen og dk4s Frantz Howitz har udarbejdet en ”Danefæ top ti liste” over nogle af de mest spændende fund, der er gjort og erklæret for Danefæ i løbet af 2014. Der er tale om fund, som er gjort af private, især detektorfolk, og fundene er bogstaveligt talt væltet ind fra hele landet. Mange af efterårets fund er endnu ikke kommet ind til Nationalmuseet for at blive videnskabeligt undersøgt, så allerede nu er der et par ”boblere” til næste års liste.

1 plads: Gudefiguren fra Revninge

2 plads: Asmindeskatten Bornholm

3 plads: Torshammer med runer fra Købelev på Lolland.

4 plads: Guldet fra Gudme

guld

Foto link til Fyns Stifttidene

5 plads: Sølvpokalen fra Rønnebjerg Storgård

Sølvpokalen

6 plads: Skaftlapøkserne fra Salling

7 plads: Kvinderne fra Svennum

8 plads: Silenus fra Falster

9 plads: Kraniet fra Føns Vig

10 plads: Den indmurede daler

daler

Den romerske forbindelse

Særudstilling

06. februar 2015 - 30. august 2015

obm logoFørste særudstilling i Møntergårdens nye udstillingsbygning

Den romerske forbindelse - The Roman Connection har fokus på de meget forskelligartede samfundsformer, som herskede i Romerriget og de nordeuropæiske stammeområder i oldtiden. Udstillingen belyser desuden, hvilken viden romerne og germanerne havde om hinanden i perioden ca. 200 f.v.t.- ca. 500 e.v.t.

Gæsten får i en dramatisk udstillingsscenografi af projektioner, lys og lyd mulighed for at foretage en rejse i oldtiden fra Rom til Gudme på Fyn. På rejsen møder man kulturforskelle og ligheder mellem de to oldtidssamfund i form af både originale genstande, kopier, kort og kildetekster. Udstillingen er opbygget tematisk med emner, der trækker tråde til nutidige
problemstillinger som centrum og periferi.

Under hele udstillingsperioden holder Møntergården også åbent om aftenen på onsdage kl. 19-21.


ÅRETS ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 2014

Onsdag d. 21. januar kl. 19.00-21.00

vaskilde 1 stor
Foto: Fra udgravningen ved Vaskilde

Seks arkæologer præsenterer resultaterne fra nogle af de mest spændende arkæologiske udgravninger i 2014. Bag udgravningerne står Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der siden 2002 har varetaget arkæologien i Kolding Kommune på vegne af Museet på Koldinghus.

Arkæologerne vil bl.a. fortælle om udgravningerne mellem Ragebøl og Blans, hvor fundene spændte vidt i tid fra bondestenalder og helt op til nyere tid. Bl.a. fandt man en hidtil ukendt krigergrav fra 1864.

Hør også den spændende fortælling om udgravningen af ”Huset ved Vaskilde”. I forbindelse med nedrivningen af en gammel gård ved Dybbøl viste der sig mindst syv forgængere for præcis denne gård, som har ligget på det samme sted i mindst 800 år. Bl.a. har arkæologerne fundet ovne, keramik og stolpehuller, der er fra 12-1300-tallet. Under udgravningen kunne man følge konstruktionsformen og indretningen af gården, ligesom det store genstandsmateriale kunne give et indblik i hvordan livet og forholdene har været på gården.

Foredrag:

Jørgen Holm:
Årtoft. En lille specialiseret jagtplads fra Ertebøllekultur.
Mette Nissen:
Spildevandstracé mellem Ragebøl og Blans.
Lisbeth Christensen: Hegnede romertidsgårde fra Hinderup.
Signe L. Pedersen:
Stolpehuller i fint selskab!
Anders Hartvig:
Vaskilde. En gård gennem 800 år.
Silke Eisenschmidt:
”Fint skal det være”. Udgravningen af Slotsvejen i Gram.

Der er ingen tilmelding til arrangementet.
Pris: Voksne: 80 kr. Pensionister: 64 kr. Studerende: 40 kr.
Gratis adgang for medlemmer af Erhvervsklubben og Koldinghus Museumsklub.


PROGRAM

Årets udgravninger i Sønderjylland 2014

Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 19:00 på Museet på Koldinghus

Program

Arkæologerne på Arkæologi Haderslev har atter fornøjelsen af at invitere til en hyggelig foredragsaften med et pluk af årets arkæologiske udgravninger og forskning.

19:00 – 19:05        Per Ethelberg: Velkomst

19:05 – 19:20        Jørgen Holm: Årtoft. En lille specialiseret jagtplads fra Ertebøllekultur

                            I forbindelse med motorvejsgravningen fandt arkæologerne en lille flintplads ved Kliplev.

                            Flintmaterialet er nu færdigbearbejdet, og jægernes historie kan berettes.

19:20 – 19:35        Mette Nissen. Spildevandstracé mellem Ragebøl og Blans. Spild af tid?

                            Mellem de to små byer Ragebøl og Blans, blev der i efteråret og vinteren 2013 forundersøgt
                            og udgravet dele af et 11 km langt spildevandstracé. Resultateterne heraf spændte vidt i tid
                            fra bondestenalder og helt op i nyere tid. En af de mere kuriøse fund var en hidtil ukendt
                            krigergrav fra 1864. Og hvad der ellers dukkede op på strækningen kan man få et lille indblik
                            i med dette foredrag.

19:35 – 19:50        Lisbeth Christensen: Hegnede romertidsgårde fra Hinderup.

                            Landmændene bygger i dag på livet løs. Det gjorde bønderne i jernalderen også ……..

                            Fortælling om en udgravning ved Hinderup vest for Hellevad

19:50 – 20:05        Signe L. Pedersen: Stolpehuller i fint selskab!

                            På udgravningen Pythuse ved Sønderborg blev den undersøgte bebyggelse fra yngre
                            germanertid/vikingetid perspektiveret af flere spændende detektorfund.

20:05 – 20:35        Kaffepause. Der kan købes kaffe/the, øl/vand samt kage.


20:35 – 20:50        Anders Hartvig: Vaskilde. En gård igennem 800 år.

                            I forbindelse med nedrivningen af en gammel gård i Dybbøl viste der sig mindst syv
                            forgængere for denne gård.  Gården har ligget kontinuerligt på samme sted i mindst 800 år.
                            Ved udgravningen kunne konstruktionsformen og indretningen af gården følges, samt et stort
                            genstandsmateriale give et indblik i hvorledes livet og forholdene har været på gården

20:50 – 21:05        Silke Eisenschmidt: ”Fint skal det være”.  Udgravningen af Slotsvejen i Gram.
                            Som en del af naturgenopretningsprojektet Gram Å skulle den fredede vejdæmning over Gram
                            å gennembrydes. Under flere sandlag, som kan tilknyttes yngre faser i dæmningen, blev der
                            fundet meget velbevarede rækker med lodret stående ege- og bøgepæle, som kan tilknyttes
                            forskellige bolværkskonstruktioner. Disse er nu dendrokronologisk dateret og det viste sig at
                            man allerede i sen middelalder (1300-1400-tallet), dvs. før Gram Slot blev bygget, har
                            konstrueret en imponerede vejdæmning over ådalen

21:05                    Per Ethelberg: Afslutning

PS – Programændringer kan forekomme

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk