Formandens sidste klumme 2014

Hvad har 2014 budt på? Først og fremmest to vellykkede træf, her sidst på Osted Fri- og Efterskole, hvor 72 medlemmer hørte Gerhard Milstreu fortælle om sidste nyt inden for helleristningsverdenen, og Søren Sørensen
om de store udgravninger i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Søren berettede om de mange spændende fund, men også om de genvordigheder der var ved at grave i så vandlidende et område, og om hvordan nye bekostelige metoder inden for arkæologien var taget i brug.

Netop dette forhold at afvanding ikke har fundet sted, har bevirket usædvanligt mange fund af organisk materiale, så mange at ikke alle fund kunne konserveres, og således at arkæologerne måtte prioritere mellem
disse fund. Tænk at jeg skulle opleve et sådant problem! Jeg husker da hvordan alt organisk materiale med
det mindste forarbejdningsspor førhen omhyggeligt blev lagt i vand så udtørring kunne undgås, inden frysetørring
kunne finde sted.

Det føles lidt beskæmmende at økonomi i den grad er bestemmende for at sikre spor af vor fortid. Jeg håber at
alle de ikke-konserverede genstande opbevares på en sådan måde at de eventuelt ad åre kan fremdrages.

Næste år er et jubilæumsår (25 år), den 14. juni er datoen. Hvor jubilæet skal afholdes, er ikke endeligt fastlagt, men noter lige datoen. I den forbindelse arbejder vi også i SDA på et temanummer af Fund&Fortid i bogform om krig og vold i oldtiden. Til temanummeret eller bogen forsøger vi i øjeblikket at skaffe midler via fonde. Velyndere er da også velkomne, og små som store bidrag modtages med tak!

Marinarkæologi har også været aktuelt i årets løb. Hans Dal har kontaktet kulturministeren og de forskellige kulturordførere fra folketingets partier, og vi har fra SDA’s side fulgt op på initiativet og forventer at der kan arrangeres et møde i den nærmeste fremtid, når partiernes sommerferie er overstået. Facebook er et ret nyt medie til information af mange forskellige slags, og det er da dejligt at følge børnebørnene eller at se hvad der dukker op af sorten muld m.m., men ca. fire ud af fem af de ”beskeder” jeg modtager, må jeg indrømme, er mig totalt ligegyldige, og på en uge er der som regel 25 som jeg ”går glip af”. Ikke desto mindre har SDA en ny
Facebook-side for Fund&Fortid, med mere end 600 brugere. Det er godt og oppe i tiden med et debatforum
hvor interesserede og amatør - arkæologer kan ytre sig. Det er derfor godt at SDA har en kompetent tovholder, arkæolog Benny Staal, til at sikre sidens saglighed. At SDA skal være amatør -arkæologernes mulige talerør, skal der ikke herske tvivl om, men uden saglighed bliver vi ikke læst eller respekteret.

Forholdene vedrørende privatsamlinger, herunder bondegårdssamlingerne, som redaktionens leder omtaler i
dette nummer af Fund&Fortid, og som blev diskuteret ved vores Årsmøde, har ikke givet den ”røre i andedammen” som jeg havde forventet. Jeg forventer nu en reaktion fra især museerne, og SDA vil kontakte Kulturstyrelsen og høre styrelsens holdning til salg af oldsager.

01Til slut, tak for året der snart er gået.
God jul ønskes herfra.

Jan Andersen, formand

 

Kilde: FUND&FORTID · ARKÆOLOGI FOR ALLE · NUMMER 4 · 2014 23

SDA-rejse til Tyrkiet

SDA-rejse til det sydøstlige Tyrkiet 9.-20. okt. 2014

Efter 12 dage med bus rundt i det sydøstlige hjørne af Tyrkiet med ophold i byerne Adana, Antakaya, oldtidens Antiochia, Gaziantep, Katha og Sanli Urfa 50 km nord for den syriske grænse med den krigshærgede by Kobane beliggende få kilometer på den anden side af grænsen var alle 14 deltagere (fig. 1) mættet med interessante og gode oplevelser. Og alle var enige om at de havde været med på alle tiders rejse med højdepunkter som Nemrutbjerget og de ca. 12.000 år gamle stenmonumenter fra jæger-samler-stenalderen ved Göbekli Tepe.

Ægteparret Grethe og Sevgin Tamer havde komponeret turen og ledede den på allerbedste vis. Stor tak til vores meget professionelle rejseledere og tak til de altid muntre, veloplagte præcise og engagerede deltagere.

03Alle læsere af Fund&Fortid opfordres hermed til at komme med rejsebeskrivelser fra tilsvarende rejser i ind- og udland.

Følgende er et lille udpluk af de ca. 2.000 billeder jeg tog på den fantastiske rejse.

N. B. Thomsen

Årets Fund 2014

– fodspor fra fortiden

Øksemord, sølvskatte, en ny vikingeborg, Danmarks første bryghus og fodspor af stenaldermennesker – Kulturstyrelsens liste over årets arkæologiske fund er igen en lærerig rejse i en dramatisk danmarkshistorie.

Arkæologer fandt i 2014 fodspor i havbunden tæt ved Rødbyhavn. Fodsporene er omkring 5.000 år gamle og dermed de ældste kendte menneskefodspor i Danmark. Foto: Thit Birk Petersen, Museum Lolland-Falster.

Fodspor af stenalderfolk i mudderet ved Femern Bælt.  Fundene viser, at mindst to personer er gået ud til fiskegærderne for at redde fangstredskaberne, inden stormfloden med bølger og sand skyllede ødelæggende ind over kysten.

Fodaftrykkene kan, når vi om få år rejser hurtigt og bekvemt over broforbindelsen ved Femern Bælt, minde os om, at arkæologien er det tætteste, vi kommer på at kunne rejse tilbage i tiden.

Kulturstyrelsens Top 10-liste over Årets Fund 2014 er igen en rejse tilbage til forskellige epoker og steder i landet. En opdagelsesrejse som ikke havde været mulig, hvis ikke dygtige amatørarkæologer, museer og bygherrer havde vist stor omsorg og stort ansvar for den fælles fortid, når den er dukket op enten ved planlagte arkæologiske udgravninger, naturens luner, et lykketræf eller amatørarkæologers tålmodige skattejagt på pløjemarker.

Ny teknologi

Tidsrejsen er også hjulpet godt på vej af teknologiske fremskridt. Arkæologerne ses selvfølgelig stadig med gummistøvler og ske ved udgravninger, men metoder som dendrokronologi, pollenanalyser, kornaftryk, kulstof 14-datering har længe været lige så uundværlige, når der skulle hentes ny viden om fortiden.

Senest er redskaber og teknologier, som oprindelig er udviklet til militært formål, f.eks. droner samt geofysisk og seismisk sonarudstyr, blevet benyttet oftere og oftere i eftersøgning af fortidsminder i jorden og i havet.

”Kunsten er at se og aflæse de menneskeskabte aktiviteter i jorden. Det er en vanskelig proces, som efter års udvikling er landet ganske godt,” siger arkæolog, specialkonsulent og ph.d. Anne Nørgård Jørgensen, som også i år er imponeret over udbuddet på listen over Årets Fund. Listen udarbejdes af Kulturstyrelsen på baggrund af de fund, som museerne indberetter i løbet af året og en betingelse for at være med på listen er, at fundet bringer ny viden frem.

International interesse

”Et par af fundene på listen er hjulpet godt på vej af de nyeste teknologier. På motorvejsudgravningerne Holstebro-Herning kan man ved hjælp af scanninger fra luften påvise en meget stor intensitet af fortidsminder for hver 500 m.

Også vikingeborgen Borgring ved Køge stod klart frem ved geofysisk scanning af jordoverfladen. En scanning, der førte til en målrettet udgravning og senere en datering af borgen, der viste, at den er fra 900-tallet,” forklarer Anne Nørgård Jørgensen.

”Og dokumentationen af vikingeborgen bidrog til, at vi igen som de foregående år kan glæde os over, at arkæologiske opdagelser i så lille et land som Danmark kan have stor international gennemslagskraft. Nyheden om vikingeborgen gik verden rundt og viste, at arkæologernes tidsrejser til fortiden stadig har en fremtid.”

KS LogokroneSe listen over Årets Fund 2014

Fund&Fortid٠Nummer 4٠2014

 nr4 2014INDHOLD

Private oldsagssamlinger. Leder
Kultplads genfundet i Smørenge efter 300 år
Genforening. Triste historier om detektorfund fra bronzealderen
Gamle sko i nyt lys – om sko som kilde til fortiden
SDA-rejse til det østlige Tyrkiet – og en opfordring
Årets sidste klumme (Formanden har ordet)
Syltholm-lagunens arkæologiske overflødighedshorn
Persongalleri m.m.
Stendysser. Arkitektur og funktion

Private oldsagssamlinger

leder

DDA Logo 01 transparent

Kontakt Os

Spørgsmål om medlemskab og abonnement:

Danske Amatørarkæologer
v/kasserer David Barry
Raklev Høje 40
4400 Kalundborg

Telefon: +45 5956 5660
E-mail: david@barry.dk